Písemka

15.04.2012 22:55

pisemka6-3ctvrtleti.doc (54,5 kB)

Na prvních závodech, kterých jsem se zúčastnila v roce 1995, mi bylo devět let. Konaly se 8. září u Karlštejna. Přijela jsem tam se svou maminkou, jež mě velmi podporuje. Musela jsem si s sebou vézt dvoje boty. Jedny na samotný závod a druhé na rozběhání. Blížila se devátá hodina, kdy měl začít 6. ročník tohoto závodu, a já jsem byla velmi nervózní. Když startér vystřelil jednu ránu z pistole, běžela jsem jako o život. Několik závodnic bylo přede mnou. Ale když jsme se blížili k cíli…

 

 

6. ročník A                                                                                        Jméno:

1. Společný diktát

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Napište číslovky slovy
Rok má (365) ______________________________ dní.
Na (95.)  _____________________________________    stránce je chyba.
Roku (1975) __________________________________________________  se narodili moji rodiče.

 

3. Napište určitou základní číslovku:
    Napište určitou druhovou číslovku:
    Napište neurčitou řadovou číslovku:
    Napište určitou násobnou číslovku:

 

4. Doplňte i/y, í/ý.
Ryb- tuk je zdrav-.
Dědeček postavil nov- včel- úl.
Za vsí je rozsáhlý borov- les.
Motýl- křídla hrají všemi barvam-.
Nad námi se oz-val pronikav- jestřáb- křik.
Učíme se ciz-m jaz-kům.
Prsteny byl- z ryz-ho zlata

 

5. Podtrhněte zájmena:
 

Za mých mladých let bývalo všechno jinak. Žádné smlouvy a přesto všecičko, co se domluvilo, fungovalo.

Vykašlal bych se jim na to. Člověk jim to dělá zadarmo a nic z toho nemá, copak to je nějaká spravedlnost.

 

6. Určete druh zájmena, která jste našli v předchozím textu.
 

7. Určete způsob slovesa a druh věty

 

Způsob slovesný

Druh věty podle postoje mluvčího

Ať vám to jde dobře.

 

.              

Půjdete tam ještě dnes?            

 

 

Při jízdě užívejte pásy

 

 

Našli jsme plný košík hříbků. 

 

 

Kéž by nám to počasí vydrželo.    

 

 

Jeli byste s námi na výlet?         

 

 

Šli bychom tam rádi s vámi.

 

 


6. ročník B                                                                                        Jméno:

1. Společný diktát

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Doplňte i/y, í/ý.

V ohybu řeky je velký borov- les.

Motýl- křídla hrají všemi barvam-.

Nad námi se oz-val pronikav- jestřáb- křik.
Učíme se ciz-m jaz-kům.

Ryb- tuk je zdrav-.

Dědeček postavil nov- včel- úl.

Prsteny byl- z ryz-ho zlata

3. Napište číslovky slovy
Roku (1973) __________________________________________________  se narodili moji rodiče.
Rok má (365) ______________________________ dní.
Na (106.)  _____________________________________    stránce je chyba.

4. Napište určitou základní číslovku:
    Napište určitou druhovou číslovku:
    Napište neurčitou řadovou číslovku:
    Napište určitou násobnou číslovku:

 

5. Podtrhněte zájmena:
 

Já bych se na to vykašlal. Člověk jim to dělá zadarmo a nic z toho nemá, copak to je nějaká spravedlnost.

Za mých mladých let bývalo všechno jinak. Žádné smlouvy a přesto všecičko, co se domluvilo, fungovalo.

 

6. Určete druh zájmena, která jste našli v předchozím textu.
 

7. Určete způsob slovesa a druh věty

 

Způsob slovesný

Druh věty podle postoje mluvčího

Jeli byste s námi na výlet?         

 

.              

Šli bychom tam rádi s vámi.

 

 

Při jízdě užívejte pásy

 

 

Půjdete tam ještě dnes?            

 

 

Kéž by nám to počasí vydrželo.    

 

 

Ať se vám vše vydaří

 

 

Našli jsme plný košík hříbků. 

 

 

 

 

Zpět