Podstatná jména

08.12.2011 11:30

Domácí úkol:

50/3 roztřiď podstatná jména

Pomnožná (ty, ta)
Jen množné číslo i pro jednu věc.

Hromadná (to)
Jen jednotné číslo i pro větší množství.
 • prázdniny
 • kalhoty
 • České Budějovice
 • vrata
 • plíce
 • ledviny
 • játra
 • vlasy
 • housle
 • Rokycany
 • nůžky
 • brusle

 

 • ptactvo
 • listí
 • prádlo
 • vojsko
 • kamení
 • dříví
 • včelstvo
 • stromoví

 

nepatří (mají obě čísla)

 • listy (list)
 • boty (bota)
 • okna (okno)
 • nože (nůž)
 • hromada (hromady)
 • zápalky (zápalka)

 

 

Testík - opakování
 
Roztřiď do sešitu (udělej si dva sloupce a slova vypiš, kam patří)

Hromadná/pomnožná:

olej, vidle, záda, písek, mouka, Hradčany, křoví, Pardubice,  ústa, dveře, narozeniny,  dříví,  obyvatelstvo, rostlinstvo, rolnictvo,  kamení, žactvo, námluvy, voda, stromoví, housle, kamna, Čechy, uhlí,  ptactvo


Konkrétní/abstraktní:
Vašek, pes, zvědavost, lesk, česání, muž, láska, talíř, výklad, zkoušení, divák, pohyb

Obecná/Vlastní:
Amerika, Slovák, novinář, město, řeka, Vltava, hory, Říp

 

12.12.2011

Toto třídění se učíme, abychom dokázali správně psát. Například malá a velká písmena:

Velké nebo malé písmeno?
Řiď se podle toho, zda je podst. jméno obecné nebo vlastní.

Města v (Č/č)eské (R/r)epublice jsou například: (P/p)lzeň, (K/k)arlovy (V/v)ary nebo (N/n)ové (M/m)ěsto na (M/m)oravě. 

 

13.12.2011

Města v České republice jsou například: Plzeň, Karlovy Vary nebo Nové Město na Moravě. 

Někdy to nestačí, ale o tom si povíme více:

 

Vlastní jména mohou označovat:

 • určitou osobu (Jan Neruda)
 • určité zvíře (Alík)
 • určitou věc:
 •         horu, řeku, zemi, stát
              (Říp, Vltava, Evropa, Rusko)
 •         příslušníka národa nebo státu
             (Čech, Američan, Rus, Slovák, Polák)
 •         umělecké dílo, podnik, knihu
             (Tesla, Yamaha, hotel Zvon, opera Dalibor,
             pohádková kniha Mikeš, časopis Vlasta)
 • názvy svátečních dní (Vánoce, Velikonoce, Nový rok)

 

Nový rok X nový rok

   

 

 

Přejeme Vám

       Šťastný Nový rok

 
Nový rok - 1. leden, svátek, jeden den

 

Přejeme Vám

       Šťastný nový rok

 
nový rok - celý další - nový rok

 

 

Kolešovice, Hořesedly, Kněževes, Hořovičky, Kolešov, Rakovník,

Zderaz, Hokov, Přemyslova, Sedlčany, 

 

 

   

R/r akovník

H/h usovo N/n áměstí

N/n ádražní U/u lice

N/n ábřeží E/e dvarda B/b eneše

U/u lice O/o týlie
B/b eníškové

L/l ubná U/u
R/r akovníka

M/m uzeum
Č/č eských D/d rah
U/u R/r akovníka

G/g ymnázium
Z/z ikmunda
W/w intra

 

 

Rakovník

Husovo náměstí

Nádražní Ulice

N/n ábřeží E/e dvarda B/b eneše

U/u lice O/o týlie 
B/b eníškové

L/l ubná U/u 
R/r akovníka

M/m uzeum 
Č/č eských D/d rah 
U/u R/r akovníka

G/g ymnázium 
Z/z ikmunda 
W/w intra

   

 


 


Rakovnický potok, Husovo náměstí, Nádražní Ulice, Nábřeží E. Beneše, ulice Otýlie Beníškové, Lubná u Rakovníka, Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka, Gymnázium Zikmunda Wintra, MŠ a ZŠ Kolešovice, základní škola Kolešovice, obecní úřad na náměstí, Obecní úřad Kolešovice, 3. zš Rakovník

 

Rakovník, Rakovnický potok, Husovo náměstí, Nádražní Ulice, Nábřeží E. Beneše, ulice Otýlie Beníškové, Lubná u Rakovníka, Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka, Gymnázium Zikmunda Wintra, MŠ a ZŠ Kolešovice, základní škola Kolešovice, obecní úřad na náměstí, Obecní úřad Kolešovice, 3. zš Rakovník

 

Cvičení: Konkrétní/abstraktní

 

  řešení

důvěra
kelímek
kniha
mysl
skála
dorozumění
vysvětlení
představivost
klokan

abstraktní
konkrétní
konkrétní
abstraktní
konkrétní
abstraktní
abstraktní
abstraktní
konkrétní

 

Zpět