Podstatná jména, ozvěny duálu

25.09.2011 18:49

 

Opakování:

co jsou podstatná jména konkrétní & abstraktní

 

co jsou podstatná jména hromadná & pomnožná

  - > pomnožná podstatná jména mají pouze tvar množného čísla, ale označují i 1 osobu nebo věc,

   -> hromadná podstatná jména mají pouze tvary jednotného čísla, ale znamenají více množství
co jsou podstatná jména látková

  -> látková podstatná jména mají pouze tvary jednotného čísla, označují látky (voda, písek)

cv. 2a + b, s. 7

1. 3 obdrží 1!

roztřídit podle MLUVNICKÉHO čísla na jednotné & množné 
takto:

jednotné číslo         množné číslo
uhlí brýle
   

 

 + vyhledejte ve cvičení alespoň jedno podst. jm.:

  • abstraktní
  • vlastní
  • hromadné (to jsou ty jedny z těch, co jste třídili)
  • pomnožné (to jsou ty jedny z těch, co jste třídili)
  • látkové

 

--------------------------------------------
Odchylné tvary některých podstatných jmen označujících části těla

Zbytky duálu

Věci, které jsou dvakrát u lidí a zvířat, mají zvláštní tvary

je to živé:  /neodpovídá mluvnickému vzoru/

má to oči, uši, hýbe to ručičkami, nohama, ramenama,

chodí po nohou i nohách, kolenou i kolenech

není to živé:

má to oka, ucha, hýbe to ručičkami, nohami, rameny

oko, ucho (město), ručičkami (ženami)

 

Zakončení -ma v 7. pádě množného čísla mají také zdrobněliny těchto slov,

pokud označují části těla: s očkama, očičkama, ručkama, nožkama

 

Koncovka přídavného jména se v 7. pádě přizpůsobuje:

s rozzářenýma očima, dlouhýma ušima

baculatýma ručičkama

 

 

cv. 1, s. 10

 


1.,4.,5. pád oči uši
2. očí uší
3. očím uším
6. (o) očích (o) uších
7. očima ušima


1.,4.,5. pád ruce nohy kolena ramena prsa
2. rukou nohou  i  noh kolenou  i  kolen ramenou  i  ramen prsou
3. rukám nohám kolenům ramenům prsům
6. (o) rukou  i  rukách nohou  i  nohách kolenou  i  kolenech ramenou  i  ramenech prsou
7. rukama nohama koleny rameny prsy

 

 

Přídavné jméno

 

je ohebný slovní druh, který označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen.

Shoduje s rodem podstatného jména, které rozvíjí. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_p%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1_jm%C3%A9na

cv. 1. s 10

--------------------------------------------

odměna

video slam poetry

Více zde: https://kolesovice.webnode.cz/news/hromadna-pomnozna-podstatna-jmena/

Zpět