Podstatná jména

05.12.2011 18:42

Znovu

y-i-cviceni6.docx (13,1 kB)

cvičení: vyjmenovaná slova: 42/12, 13, 15!

 

DÚ:  48/4

s. 48/ cv. 5

 

topil pilinami, popínavý keř, řídká pytlovina, klopýtavý krok, propisovací tužka, napínavá povídka, opylený květ, bílé pivoňky, třpytivý kámen, písčitá pláž, netopýří let, spínací špendlík

Včely jsou vzor pilnosti. Třpytkování je zvláštní druh rybolovu. Kůň je lichokopytník. Na staveništi se vršily pytle s cementem a hromady písku. Napijte se mléka.

 

 

 


Podstatná jména označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

  

Rozdělení podstatných jmen

Podle významu dělíme podstatná jména na:

 

KONKRÉTNÍ                                         x         ABSTRAKTNÍ

 X  

něco uchopitelného, určitého, jednotlivého   neuchopitelné, vlastnost, děj

 

 

 • konkrétní - označují názvy osob, zvířat a věcí,

                    podst. jm. konkrétní se dále dělí na: 

   
  •     obecná - např. novinář, pes, země, řeka, město, auto
    
  •     vlastní - např. Jan, Praha, Škoda, Alík, Plzeň, Hradec Králové,
     
    
 • abstraktní - vyjadřují názvy vlastností, dějů, činností a stavů (čin, zvědavost, láska, krása, mytí)
   
   

kování: Kovář se živí kováním. - abs.

kování: Na dveřích je železné kování. - kon.

hudba: Rád poslouchám hudbu. - abs.

hudba: Hradní hudba. - kon.

krmení: Králíci žerou dobré krmení. - kon.

krmení: V zoo probíhá krmení slonů. - abs. (činnost)

pohled: Pošlu ti pohled z hor. - kon.

pohled: Z balkónu je hezký pohled. - abs.

vláda: Vláda přijela na Hrad. - kon. 

vláda: Vláda krále Jaroslava byla dobrá. - abs.

 

 

malba, malba, cesta, cesta, pití, pití, výkop, výkop, šití, šití

 

 

Jako speciální skupiny podstatných jmen lze vymezit jména:

                            (mají jen jedno číslo)

 

 • pomnožná - mají pouze tvary množného čísla a označují jimi jen jednu věc (Hradčany, Pardubice, Čechy) nebo jednu věc i více věcí (ústa, záda, dveře, narozeniny)
 •   
   
 • hromadná - mají pouze tvary čísla jednotného, ale označují více věcí najednou. Bývají tvořena koncovkou -í (uhlí, dříví, kamení), příponami -oví (stromoví, křoví), -stvo (obyvatelstvo, rostlinstvo), -ctvo (ptactvo, rolnictvo)
 •   
 • zvláštní kategorie hromadných: látková - vyjadřují látku bez ohledu na množství např. voda, olej, písek, mouka
   

 

 

 

Hromadná 

(mají jen jednotné číslo) 

(označují více věcí)  

Pomnožná

(mají jen množné číslo)

(označují jednu věc)

 • (to) trní
 • hloží
 • křoví
 • mlází
 • stromoví
 • chrastí
 • kamení
 • uhlí
 • peří
 • paroží
 • trávoví
 • korespondence
 • učivo
 • haraburdí
 • cukroví
 • šatstvo
 • vodstvo
 • svalstvo
 • lanoví
 • mřížoví
 • (ta) ústa
 • mluvidla
 • námluvy
 • zásnuby
 • oddavky
 • tepláky
 • trenýrky
 • kalhoty
 • plavky
 • housle
 • varhany
 • činely
 • tympány
 • Vánoce
 • Velikonoce
 • narozeniny
 • Čechy
 • Alpy
 • Pardubice
 • Hradčany

 

 

Mluvnické číslo nemusí být vždy totožné s označením počtu:

pomnožná jména – pluralia tantum

mají pouze tvar množného čísla, ale označují i 1 osobu nebo věc, např.:

 •     části těla – ústamluvidlažábry
 •     nemoce – příušnicesouchotinyzarděnkyspalničky
 •     části + zařízení domu – vratakamnadveře
 •     nástroje – kleštěnůžkyvidlehráběváhysáně
 •     oděv – teplákytrenýrkykalhotyplavky
 •     hudební nástroje – houslevarhanyčinelytympány
 •     potraviny – povidlakvasniceplíč­ky
 •     svátky a slavnosti – VánoceVelikonocenarozeninykřti­ny
 •     činnosti – námluvyzásnubyoddavkypletichyžně
 •     zeměpisná jména – ČechyAlpyPardubiceHradčanyBudějovice

kolektiva – singularia tantum 

pouze tvary jednotného čísla, ale znamenají více množství

    hromadná – více věcí souborně

        členstvožactvoobyvatelstvolidstvo

        nebo se tvoří příponou –i-oví (např. dřívílistíkameníkřoví), -ina (např. březina)

    látková

        vodapivopísekdřevo

    abstrakta – vlastnosti děje

        pílemladostnámahaspaní

 

Jednotné číslo může mít též význam množství: 

        trhat heřmánekdevětsilrybízangreštsklízet hráchmrkevpažitku

Ale neplatí vždy, např. trhat melounyokurky.

 

Jednotné číslo označuje větší množství: Trhat mrkev.

 


 

 

Zpět