Pohádkový koktejl

30.11.2011 00:59

1. Jaká jsou pohádková magická čísla? ______________________________________________________
 
2. Příběh, ve kterém vystupují zvířata, která na sebe berou lidské vlastnosti, se nazývá_________________
 
3. Napiš dva spisovatele, kteří píší pohádky a příběhy pro děti ____________________________________
 
4. Jak se jmenuje píseň o nudě a veselosti z pohádky Tři veteráni? _________________________________
 
5. Znáš nějakou pohádku, ve které nezvítězí dobro nad zlem? ____________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpovědi:
 
1. pohádka
2. tři, sedm, devět
3. bajka
4. Hrubín, Němcová, Erben...
5. Není nutno

6. O kohoutkovi a slepičce, O nezbedných kůzlátkách, Malá mořská víla, Cínový vojáček…

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.predskolaci.cz/?p=12625:

 1. Obušku, z pytle…
  a) huš … b) ven … c) pryč
 2. Honza málem… 
  a) králem … b) ševcem … c) bubeníkem
 3. Jak se budí… 
  a) medvědi … b) trpaslíci … c) princezny
 4. Hrátky s… 
  a) zvířátky … b) kašpárkem … c) čertem
 5. Za humny je… 
  a) drak … b) Večerníček … c) obr
 6. Šíleně smutná… 
  a) žába … b) princezna … c) kuchtička
 7. Arabela se provdala za… 
  a) Honzu Nováka … b) Petra Majera … c) Jirku Bajera
 8. Petr Majer měl mladšího brášku. Ten měl kamarádku. Jak se oba jmenovali?
  Napovím, že stejnou dvojici známe z pohádky o perníkové chaloupce.
  a) Jája a Pája … b) Honzík a Evička … c) Honzík a Mařenka
 9. Jak se jmenoval sourozenec Arabely?
  a) princezna Xenie … b) princ Vilibald … c) Rumburak
 10. S kým se měl původně princ Vilibald oženit?
  a) se Zlatovláskou … b) se Šípkovou Růženkou … c) se Sněhurkou
 11. Jak se jmenoval pejsek Majerových?
  a) Pajda … b) Šmajda … c) Ťapka
 12. Pes Pajda byl… 
  a) kokršpaněl … b) jezevčík … c) pudl
 13. Princové jsou… 
  a) stateční … b) na draka … c) daleko
 14. Jezerní… 
  a) královna … b) víla … c) rybka
 15. Létající… 
  a) balón … b) zámek … c) Čestmír
 16. O princezně, která… 
  a) ráčkovala … b) kulhala … c) koktala
 17. Třetí… 
  a) polibek … b) princ … c) splněný úkol
 18. S čerty nejsou… 
  a) kšefty … b) žerty … c) koláče
 19. O princezně Jasněnce a létajícím…
  a) talíři … b) drakovi … c) ševci
 20. Jak se v pohádce Arabela jmenoval vládce světa pohádek pro dospělé?
  a) Frankenstein … b) Fantomas … c) Golem
 21. Žabí… 
  a) princ … b) král … c) trest
 22. Z pekla… 
  a) štěstí … b) smůla … c) trápení
 23. Tři oříšky pro… 
  a) veverku … b) čiperku … c) Popelku
 24. Princ a… 
  a) slunečnice … b) Večernice … c) beranice
 25. Byl jednou jeden… 
  a) princ … b) král … c) tulák
 26. Princezna… 
  a) Koloběžka I. … b) Tříkolka I. … c) Automobilka II.
 27. Tři… 
  a) Starci … b) Kmeti … c) Veteráni
 28. Kubula a… 
  a) Karel Kaligula … b) Kryštof Kolumbus … c) Kuba Kubikula
 29. Jů a… 
  a) Jé … b) Hele … c) Kuk
 30. Které zvířátko snilo o kalhotkách s kapsami?
  a) pejsek … b) kočička … c) krteček

 

Správné odpovědi:

01.b, 02.a, 03.c, 04.c, 05.a, 06.b, 07.b, 08.c, 09.a, 10.b
11.a, 12.b, 13.b, 14.a, 15.c, 16.a, 17.b, 18.b, 19.c, 20.b
21.a, 22.a, 23.c, 24.b, 25.b, 26.a, 27.c, 28.c, 29.b, 30.c

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

kvz.doc (93,5 kB)
zdarila_zakovska_pohadka.doc (95 kB)

tabulka_na_tabuli.doc (80 kB)

https://www.ctenarska-gramotnost.cz/tvurci-psani/tp-tipy/pohadkovy-koktejl

• Žáček, J.; Ptáčková, O.: Hádanky a luštěniny na Vánoce. Šulc a spol 199

 

O MAKOVÉ KARKULCE

 

Nebylo, anebo bylo?? Za desíti horami a desíti řekami bydlela v krásné perníkové chaloupce paní máma a
její dcera Maková Karkulka. Holčička neustále nosila sukýnku s puntíky. Ale to nebyly ledasjaké puntíky, ale
semínka máku. Když pršelo, nasadila si na hlavu velkou makovici, a tak nikdy nezmokla.
 
Jednoho sobotního rána řekla paní máma dcerce, aby šla za babičkou, protože potřebuje pomoci s prací
na zahrádce. Nabalila ji do košíčku motyčku i rýč a poslala Karkulku do světa. Maková Karkulka šla lesem.
Zanedlouho potkala myšku Hryzalku. Ta se jí ptala, kam jde a zda může jít s ní. Holčička slušně odpověděla,
a tak se k ní myška připojila. Za lesem se k holčičce a myšce přidal i zajíček Ušáček. Když šli okolo rybníka,
vyskočila z něj žabka Kuňkalka. „Dobrý den,“ pozdravila žabka. „Kam jdete?“ „Jdeme za babičkou, abychom
jí pomohli na zahrádce.“ „Můžu jít s vámi?“ ptala se žabka. Zvířátka jí po krátké poradě sborově odpověděla
ano, a tak šli čtyři. Aby jim cesta rychleji ubíhala, zpívali si. Lesem i loukou se ozývaly tóny písniček Liška
leze dírou, Běží myška k Táboru, Když jsem ovce pásala a Běžela kozička hore do kopečka.
 
Najednou se objevili před babiččiným domem. Babička všechny srdečně vítala a byla moc ráda, že
s Makovou Karkulkou přišlo i tolik dalších pomocníků. Po dobré svačině jim ukázala pole, na kterém rostla
obrovská mrkev. Vnučka se snažila mrkev vytáhnout ze země sama, ale marně. Začala plakat, že takovou
velkou mrkev sama nikdy nevytáhne. A tak se zvířátka dala hned do práce a zkoušela mrkev vytahovat.
Postupně táhl zajíček, táhla i myška, ale mrkev nic. Babičku napadlo, že když se postaví za sebe a budou
tahat všichni společně, třeba to dokáží. Karkulka chytla zelené listí na mrkvi, za ni se postavila myška
Hryzalka, za myšku zajíček Ušáček a za zajíčka žabka Kuňkalka. Táhli, táhli, najednou zem povolila, hlína
popraskala, všichni popadali a mrkev vyskočila ven. Společnými silami mrkev vytáhli a uložili ji do sklepa.
 
Mezitím co se celý dům radoval, hodoval a tančil, vkradl se do sklepa Otesánek a celou mrkev zkřoupal. Ani
zelený lístek nezůstal na zemi. Kdo ví, jak musela být babička zlá, když našla jen prázdný sklep.
 
 

Brainwriting:

Papírky!

Pohádková
Postava    
Pohádkové Místo Pohádkový
Předmět
Pohádkové
Zvíře 
     
             
             
 
 
 
 
 
            
                          

 

Průběh vyučování:

1) Pohádkový kvíz

Protože budeme pracovat s pohádkami, uvedeme žáky na začátku vyučování do kontextu formou jednoduchého pohádkového kvízu (viz příloha). Žáci kvíz vypracují individuálně, nebo ve dvojicích. Společným vyhodnocením odpovědí nenásilně shrneme základní znalosti žánru.

2) Motivace - Jak se dělá koktejl

Ví někdo, jak se připravuje koktejl? Vyráběli jste ho někdy? Do mixéru vložíme potřebné ingredience, například mléko, jahody, jogurt a cukr. Všechny ingredience se důkladně promixují a vznikne z nich jediná nová věc - koktejl.

I my dnes budeme pracovat s mixérem, ale velmi speciálním. Jako ingredience do něj vložíme několik známých pohádek, ty se mixováním zamíchají do sebe, spojí a vznikne koktejl. A protože nejsme v kuchyni, ale ve tvůrčí dílně, tak nevznikne pochoutka, ale speciální příběh, který ještě nikdo nikdy nečetl.

Pro inspiraci a jasné pochopení úkolu přečtu dětem obdobnou koktejlovou pohádku Jiřího Žáčka (viz inspirační zdroje pod článkem).

3) Názorný příklad

Přípravu koktejlu je během motivace možné i názorně předvést. Příprava je rychlá, efektní, koktejl pak dětem nalijeme do plastových kelímků, aby mohly během psaní popíjet. Ochutnávka je zaručeně nadchne..

4) Brainwriting

Každý žák na papírek napíše, jaké pohádky, pohádková místa, postavy a kouzelné předměty zná. Papírky se hodí do krabice-mixéru, směs důkladně promixujeme a krabici pak necháme kolovat. Žáci postupně tahají papírky a nahlas je čtou - tak získávají inspiraci a nápady, s jakým materiálem mohou ve svém díle pracovat. Na papírku jsou například slova: princ, za devatero horami, zlatý kolovrat, peklo, 3 oříšky, Lotrando a Zubejda. Na tabuli připravíme sloupce (viz příloha), do kterých nápady rychle vpisujeme. Z pohledu na tabuli je hned patrné, jaká slova, postavy, předměty a prostředí lze spojovat. Několik prvních nápadů necháme žáky vyslovit nahlas, aby všichni princip úkolu jistě pochopili.

5) Psaní koktejlové pohádky

Žáky zklidníme a necháme je psát vlastní koktejlovou pohádku, do které mají za úkol vmíchat co největší počet prvků z různých pohádek. Příběh by měl ale hladce plynout a dávat sám o sobě smysl. Vyzveme je, aby psaly krasopisně - úhledné psaní je velmi důležité pro vzájemné čtení. Kdo je hotový dřív, nakreslí ke své pohádce ve zbytku času obrázek.

6) Čtení a reflexe textů

Jakmile jsou pohádky sepsány, vloží se opět do mixéru. Žáci z něj pohádky postupně vytahují a nahlas je čtou (když nemusejí číst vlastní text, tolik se neostýchají). Ostatní si během čtení na papír zapisují, z kolika pohádek je příběh poskládaný, jaké pohádkové postavy a kouzelné předměty v něm vystupují atd. Na závěr svá pozorování shrneme. Žáci dále hodnotí logickou stavbu příběhu, zda je pochopitelný a prvky v něm dávají smysl.

 


 

Zpět