Pohovor

20.10.2011 20:59

Špaček - etiketa u pohovoru, video

 
 
 
 
 
Nervózní pohovor na kameru - neexistující již jobtube.cz
 
  •     vydýchání a uklidnění se,
  •     definování si podmínek, jak bude pohovor probíhat,
  •     vytvoření vhodných podmínek pro jeho pokračování.
     

Uvolněte se, spolupracujte, snažte se rozvíjet dialog a navodit příjemnou atmosféru.

Důležité podání ruky 
        – očekává a oceňuje se přiměřeně pevný stisk
        - dívejte do očí
        - Nevhodné podání ruky (slabý anebo žádný stisk-  mrtvá ryba, příliš silný stisk...) může  snížit šance na úspěch.

V průběhu rozhovoru udržujte oční kontakt. 
Vyhýbejte se konfrontačním projevům nesouhlasu a nezájmu.

A.  Uvědomte si, co Vás v práci nejvíce motivuje, proč si jdete hledat práci.
B.  Uvědomte si svoje přednosti.
C.  Zamyslete se, co se vám v životě podařilo dosáhnout.

Proč jste opustili své předchozí zaměstnání?

Jaké jsou vaše tři nejsilnější a tři nejslabší stránky?

– snažte se vždy zmínit něco, co má návaznost k dané pozici.
Pozor na otázky typu „jaké jsou vaše největší slabiny?“  Uvéďte vlastnosti, které se dají pochopit jako přednosti (např. jste upovídání = jste vlastně komunikativní typ) a nebo nemají návaznost na danou práci (např. aktivně již několik let neřídím, i když mám řidičský průkaz – používejte jen u zaměstnání, kde po vás řidičský průkaz nechtějí a nebo uveďte, že jste trémista).

 

 

Jakých cílů chcete ve svém životě dosáhnout?

Na co chci vydělávat peníze?

 

 

Jak velký chcete váš nástupní plat?

 

Zpět