Pondělí 3. 10. Důraz, tempo

29.09.2011 22:22

Odměny za pohovor

 

Karlovo vyprávění

 

Domácí úkol - doplnění cesty?

 

Opakování

 

y, í, papírky

   
Brz__ k nám přijeďte! 
 
 
Mám rád švestková pov__dla. 
 
 
Kolem poletovalo drobné chm__ří.
 
 
Špičkov__ hráči létají od turnaje k turnaji.
 
 
 
 
Keplerov__ zákony o pohybu planet 
 
 
 
S novým strojov__m vybavením 
 
 
 
 
Krab__ maso je velmi chutné.
 
 
Faradayov__ objevy položily základ. Ty objevy.
 
 
 
Sob__ stáda putovala tundrou.
 
 
Oba jsme kytarovým__ nadšenci. 
Lampa _hasla
Muž _vlékl kabát
Jablka _červenala
_pozoroval nebezpečí
_tupit nůž
_tracený prsten
Národní _hromáždění
Horníci _fárali
Pole _pustla
Hejna vran se _nesla
dny se _krátily
voda _tékala
vzali hradby _tečí
chvíle _trávené s ní
_kontroluj to!
_pyšněl z toho.
_krať to vyprávění.
Cesta se tu _užuje.
Kraj _užuje sucho.
_jednal tam pořádek.
_jednal si pojistku.
_vrhl na sebe hrnec.
_vrhli tyrana.
_pravuje svůj úřad.
_těžoval si na těžký úkol.
_těžoval mu už tak dost těžký úkol.
Brzy k nám přijeďte! 
 
 
Mám rád švestková povidla. 
 
 
Kolem poletovalo drobné chmyří.
 
 
Špičkoví hráči létají od turnaje k turnaji.
 
 
 
 
Keplerovy zákony o pohybu planet 
 
 
 
S novým strojovým vybavením 
 
 
 
 
Krabí maso je velmi chutné.
 
 
Faradayovy objevy položily základ. Ty objevy.
 
 
 
Sobí stáda putovala tundrou.
 
 
Oba jsme kytarovými nadšenci. 
 
--------------
Lampa _hasla
 
Muž _vlékl kabát
Jablka _červenala
_pozoroval nebezpečí
_tupit nůž
_tracený prsten
Národní _hromáždění
Horníci _fárali
Pole _pustla
Hejna vran se _nesla
dny se _krátily
voda _tékala
vzali hradby _tečí
chvíle _trávené s ní
_kontroluj to!
_pyšněl z toho.
_krať to vyprávění.
Cesta se tu _užuje.
Kraj _užuje sucho.
_jednal tam pořádek.
_jednal si pojistku.
_vrhl na sebe hrnec.
_vrhli tyrana.
_pravuje svůj úřad.
_těžoval si na těžký úkol.
_těžoval mu už tak dost těžký úkol.
   

 

Brz__ k nám přijeďte! 
 
 
Mám rád švestková pov__dla. 
 
 
Kolem poletovalo drobné chm__ří.
 
 
Špičkov__ hráči létají od turnaje k turnaji.
 
 
 
 
Keplerov__ zákony o pohybu planet 
 
 
 
S novým strojov__m vybavením 
 
 
 
 
Krab__ maso je velmi chutné.
 
 
Faradayov__ objevy položily základ. Ty objevy.
 
 
 
Sob__ stáda putovala tundrou.
 
 
Oba jsme kytarovým__ nadšenci. 
Lampa _hasla
Muž _vlékl kabát
Jablka _červenala
_pozoroval nebezpečí
_tupit nůž
_tracený prsten
Národní _hromáždění
Horníci _fárali
Pole _pustla
Hejna vran se _nesla
dny se _krátily
voda _tékala
vzali hradby _tečí
chvíle _trávené s ní
_kontroluj to!
_pyšněl z toho.
_krať to vyprávění.
Cesta se tu _užuje.
Kraj _užuje sucho.
_jednal tam pořádek.
_jednal si pojistku.
_vrhl na sebe hrnec.
_vrhli tyrana.
_pravuje svůj úřad.
_těžoval si na těžký úkol.
_těžoval mu už tak dost těžký úkol.
 
 

 

b: být, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka, Bydžov, Přibyslav
f: fyzika
l: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, lýko, lysý, lyže, lýtko, pelyněk, vzlykat,
slynout, plyš, plytký, vlys, Lysolaje, Volyně
m: my, mýt, hmyz, myslit, mýlit se, myš, hlemýžď, mýto, mýlit, mykat, zamykat, smýkat,
dmýchat, chmýří, mys, Kamýk, Litomyšl
p: pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, čepýřit se, zpytovat,
pýřit se, pykat, pýr, Pyšely
s: sytý, syn, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sysel, sýček, syčet, sypat, Syneč, Bosyně
v: vy, vykat, vysoký, vydra, výr, zvykat, žvýkat, výt, výskat, povyk, vyžle, Výtoň, Vyškov
z: brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně


    Diktát

    čtení

Opakování z min. hodiny

    větná melodie

Nová látka

 

Větná melodie

    pozor - otázky doplňovací x zjišťovací

    https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js08/fonetika/ucebnice/ch07s02s04.html

    Důraz <-----------------------

 

Důraz přidává význam.

Zdůrazňuje určitou část.

 

Proti tomu nemůže nikdo nic mít. 

    - zdůrazňuje onu věc

Proti tomu nemůže nikdo nic mít

     - zdůrazňuje, že opravdu nikdo nemůže nic namítat.   

 

    https://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/fonetika/materialy/ch07s02.html

    přidat:

Tempo řeči

 

experiment

 

Testy

 Průměr ± směr. odchylka
(čas v sekundách či počet slov)

vyjmenovat 12 měsíců 
4,4 ± 1,4 s
hlasité počítání 101–110 
5,1 ± 1,8 s
čtení 12 měsíců
 5,1 ± 1,1 s
čtení 12 barev 
5,2 ± 1,3 s
čtení textu čísel 101–110 
5,9 ± 1,7 s
čtení číslic 101–110 
4,9 ± 1,1 s
vyjmenovat 12 zvířat 
15,3 ± 5,8 s
vyjmenovat 12 slov na K 
30,6 ± 18,2 s
test cesty – část A 
30,2 ± 9,5 s
slova na P za 1 min.
 23,5 ± 7,1 slov
spontánní řeč – 1 min.  105,7 ± 38,7 slov
   

Zdroj: https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2007/05/06.pdf

realy quick english:

https://www.metacafe.com/watch/1903230/how_quickly_can_you_talk/

Věta zvolací

Důraz

Tempo

 

Odměna

 

Video

https://www.facebook.com/photo.php?v=1451960135856

Zpět