Božena Němcová - práce s textem

18.04.2012 21:21

zako_pracovni_listy.doc (43,5 kB) | Nabídka práce.docx (14,9 kB) | Nabídka cenových programů HOME pro rok 2042.docx (13,9 kB) |   
text_povidky_b_nemcove_certik (1).doc (52 kB)

Michal - Hovory s Bohem

Simona - ročníkovka

Knihy

https://www.ceskaskola.cz/2012/04/zuzana-loubet-del-bayle-internetova.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1

https://www.nase-rodina.cz/article.php?clanek=858

 

Společnost AULA s.r.o., nabízí krátkodobá zaměstnání - brigády. Mezi nejčastěji nabízené práce patří např.: administrativní práce, práce s využitím znalosti PC, prezentační akce a výstavy, práce v hypermarketech, práce v restauracích a hotelech, manipulační práce při expedici zboží, stavební práce a úklidové práce, práce v zemědělství, pochůzkové práce, práce s dětmi. 
Pokud si zvolíte a potvrdíte konkrétní práci, musíte osobně navštívit kancelář agentury, vaší povinností je osobně vyplnit dohodu o provedení práce před jejím začátkem a převzít si pracovní výkaz. Dostanete přesné informace o brigádě. Potom budete pracovat. Na pracovišti si necháte potvrdit odpracované hodiny na pracovní výkaz, který přinesete do kanceláře do 2 pracovních dnů po skončení práce. V případě nemoci nebo jiných vážných důvodů je nutná telefonická omluva nejméně 24 hodin před začátkem vaší práce.

K registraci v agentuře potřebujete:

  • občanský průkaz nebo pas
  • pokud jste student, potvrzení o studiu (získáte na studijním oddělení nebo u sekretářky vaší školy)
  • zdravotní průkaz, pokud ho budete potřebovat - potřebný pro práci s potravinami
  • vyplnit příslušné registrační formuláře pro evidenci (tato registrace je platná po dobu 1 roku a je zdarma)

Další kontakt může probíhat telefonicky, osobně a přes Internet.

Kdy můžete pracovat a jak dlouho? 
Podle zákoníku práce smí pracovat člověk až od 15 let. Studenti od 15 do 16 let mohou pracovat jen 30 hodin týdně (ti. v průměru 6 hodin denně) a pod stálým dozorem osoby starší 18 let. Osoby mladší 18 let nesmí dále pracovat v noci, nesmí pracovat přesčas a nesmí pracovat v rizikových provozech ani úkolových pracích. Osoby mladší 18 let nesmí pracovat tam, kde je nutná hmotná zodpovědnost. Osoby starší 18 let mohou pracovat až 16 hodin denně, a to všude tam, kdo je k tomu opravňuje kvalifikace a proškolení.

Zdroj: Prezentační stránka www.aula.cz, 12. ledna 2002¨¨

 

 

 

Otázka 1 
Čtyři kamarádi, studenti různých škol, se rozhodli vydělat si peníze na brigádě. Jsou různého založení, ale všichni se rozhodli využít nabídky agentury AULA, která nabízí práci studentům. Vyřídili si potvrzení o studiu, ale žádný z nich nemá zdravotní průkaz. 
S ohledem na jejich věk a další charakteristiky
rozhodni, jestli každý z nich vybranou práci může získat nebo ne
a) Daniela Společenská (17 let) umí výborně anglicky a německy a chce pracovat jako hosteska při prezentačních výstavách, požaduje práci na 35 hodin v týdnu. 
b) Helena Mlsná (17 let) umí průměrně anglicky, ráda by prodávala v obchodě s lahůdkami, chtěla by pracovat maximálně 20 hodin týdně, 
c) Pepa Pracovitý (18 let) intenzivně trénuje hokej, má málo času. Přestože velmi dobře ovládá práci s PC a výborně se dorozumí anglicky, nechce při brigádě moc přemýšlet a také kvůli času si vybral manipulační práce při expedici zboží v nočních směnách. 
d) Kamil Závislý (16 let) - nechce jít na brigádu sám, takže chce jít na úplně stejnou brigádu jako Pepa.

Otázka 2 
Musí mít studenti s sebou peníze na zaplacení registrace při první osobní návštěvě kanceláře agentury?

Otázka 3
a) Rozhodl(a) ses, že si vyděláš na brigádě. Posuď, zda bys mohl(a) pracovat v oddělení potravin velkého obchodního domu 25 hodin týdně včetně jedné noční směny. Předpokládej, že máš platný zdravotní průkaz. Ke zdůvodnění své odpovědi použij informace z textu a reálná fakta, uveď svůj věk.
b) Stojným způsobem zhodnoť, jestli bys mohl(a) pomáhat vedoucímu marketingového oddělení s administrativními pracemi při přípravě prezentační akce, časová náročnost je cca 3 hodiny denně.

Otázka 4 
Mohl(a) bys „Dohodu o provedení práce" poslat agentuře přes Internet nebo poštou první den po nástupu na brigádu?

 

 

 

Pracovní list č. 1

(při čtení zvýrazni věci, které znáš)

Žako byl jako domácí společník chován již před 4 000 lety. Na některých egyptských hieroglyfech jsou zřetelně zobrazení krotcí papoušci. Také staří Řekové si ochočených papoušků velmi považovali a tento zvyk později přejali zámožní Římané. Ti papoušky drželi v umně zdobených klecích a cenili si jejich schopnosti mluvit. Žaka vlastnil i anglický král Jindřich VIII.

V současné době jsou ručně dokrmení žakové velmi vyhledávaní, neboť jsou to skvělí a přítulní domácí mazlíčci. Jelikož však mají nevyzpytatelnou povahu, nemusejí být vhodní k malým dětem. Žakové disponují velkou silou a svým mohutným zahnutým zobákem a drápy mohou způsobit zranění. Jsou to vysoce inteligentní ptáci, považovaní za nejlepší imitátory ze všech papoušků. Chovatelé často tvrdí, že vlastnit žaka je jako mít „pětileté dítě“. Naproti tomu žakové odchycení v divočině potřebují čas a trpělivost, aby se adaptovali, a při kontaktu s člověkem vrčí a koušou. Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy prodej odchycených papoušků zakázala.

Stejně jako všichni papoušci i žakové vyžadují od chovatele hodně času a pozornosti. Přes různorodost údajů se většina autorů shoduje, že pro duševní zdraví žaka je nutné, aby trávil tři hodiny denně mimo klec a majitel se mu alespoň 3/4 hodiny intenzívně věnoval. Žakové (zejména poddruhu kongo) jsou známí svou plachostí v přítomnosti cizích lidí. Pokud nejsou v pravidelném kontaktu s různými osobami, mají sklon upnout se na jediného člověka. Ačkoli přátelství s jinými ptáky stejného druhu nebývají obvyklá, žakům prospívá socializace s papoušky jiných druhů.

Kvůli své inteligenci žako vyžaduje spoustu hraček, aby se nenudil. Tři až pět hraček najednou obvykle stačí; přílišné množství může klec zahltit. Hračky by se často měly přemisťovat a obměňovat, aby se papoušek zabavil. Pro žaka trávícího většinu dne v kleci je vhodná klec o délce 1 m a šířce 60 cm. Výška není tolik důležitá, vyjma případů klecí s hracím stojanem v horní části. Pokud je taková klec vyšší než majitel, papoušek se může projevovat teritoriálně. Žako trávící většinu času na ptačím stromě a používající klec pouze k přespávání potřebuje klec pouze tak velkou, aby v ní mohl pohodlně roztáhnout křídla a nedotýkal se hlavou stropu a ocasem dna. Rozteč mříží by měla být asi 1,8–2,5mm. Krotký žako by měl být držen v bezpečném prostředí a umístěn v rušné části domu, například obývacím pokoji, kde se může zaměstnávat pozorováním dění v rodině.

Žakové mívají speciální nároky na výživu a měli by být krmeni potravou bohatou na vápník a vitamín A, např. listovou zeleninou, brokolicí, mandlemi nebo trochou sýra. Obvykle se jim též podává pečlivě odměřené množství doplňků obsahujících vápník a vitamíny. Přemíra těchto látek ve stravě však může vést ke zdravotním obtížím. Žakům by se mělo přistřihávat jen několik málo per z letek, protože jsou to těžcí ptáci. Přílišné zastřihnutí může způsobit, že pták spadne na zem a poraní se. Mladí ptáci s příliš zastřiženými letkami již nikdy nemusí znovuzískat plnou koordinaci a obratnost v letu. V zajetí se žako dožívá až 50 let i více.

Zdroj:  Wikipedie. [online] [cit. 2012-04-10]. Dostupné na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Papou%C5%A1ek_%C5%A1ed%C3%BD>

Vypiš z textu podstatné body (např. chceš žaka chovat): ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 


Žako byl jako domácí společník chován již před 4 000 lety. Na některých ____________ hieroglyfech jsou zřetelně zobrazení krotcí papoušci. Také staří _________ si ochočených papoušků velmi považovali a tento zvyk později přejali zámožní Římané. Ti papoušky drželi v umně zdobených klecích a cenili si jejich schopnosti mluvit. Žaka vlastnil i _________ král Jindřich VIII.

V současné době jsou ručně dokrmení žakové velmi vyhledávaní, neboť jsou to skvělí a přítulní domácí mazlíčci. Jelikož však mají ________ povahu, nemusejí být vhodní k malým dětem. Žakové disponují velkou silou a svým mohutným zahnutým zobákem a drápy mohou způsobit zranění. Jsou to vysoce inteligentní ptáci, považovaní za nejlepší __________ ze všech papoušků. Chovatelé často tvrdí, že vlastnit žaka je jako mít „pětileté dítě“. Naproti tomu žakové odchycení v divočině potřebují čas a trpělivost, aby se adaptovali, a při kontaktu s člověkem vrčí a koušou. Úmluva o ___________ obchodu s ohroženými druhy prodej odchycených papoušků zakázala.

Stejně jako všichni papoušci i žakové vyžadují od chovatele hodně času a pozornosti. Přes různorodost údajů se většina autorů shoduje, že pro duševní zdraví žaka je nutné, aby trávil tři hodiny denně mimo klec a majitel se mu alespoň 3/4 hodiny intenzívně věnoval. Žakové (zejména poddruhu kongo) jsou známí svou _________________________. Pokud nejsou v pravidelném kontaktu s různými osobami, mají sklon upnout se na jediného člověka. Ačkoli přátelství s jinými ptáky stejného druhu nebývají obvyklá, žakům prospívá socializace s papoušky jiných druhů.

Kvůli své ____________ žako vyžaduje spoustu hraček, aby se nenudil. Tři až pět hraček najednou obvykle stačí; přílišné množství může klec zahltit. Hračky by se často měly přemisťovat a obměňovat, aby se papoušek zabavil. Pro žaka trávícího většinu dne v kleci je vhodná klec o délce 1 m a šířce 60 cm. Výška není tolik důležitá, vyjma případů klecí s hracím stojanem v horní části. Pokud je taková klec vyšší než __________, papoušek se může projevovat teritoriálně. Žako trávící většinu času na ptačím stromě a používající klec pouze k přespávání potřebuje klec pouze tak velkou, aby v ní mohl pohodlně roztáhnout křídla a nedotýkal se hlavou stropu a ocasem dna. Rozteč mříží by měla být asi 1,8–2,5mm. Krotký žako by měl být držen v bezpečném prostředí a umístěn v rušné části domu, například obývacím pokoji, kde se může zaměstnávat pozorováním dění v rodině.

Žakové mívají speciální nároky na výživu a měli by být krmeni potravou bohatou na vápník a vitamín A, např. listovou zeleninou, brokolicí, mandlemi nebo trochou sýra. Obvykle se jim též podává pečlivě odměřené množství doplňků obsahujících ______________. Přemíra těchto látek ve stravě však může vést ke zdravotním obtížím. Žakům by se mělo přistřihávat jen několik málo per z letek, protože jsou to těžcí ptáci. Přílišné zastřihnutí může způsobit, že pták spadne na zem a poraní se. Mladí ptáci s příliš zastřiženými letkami již nikdy nemusí znovuzískat plnou koordinaci a obratnost v letu. V zajetí se žako dožívá až ______ více.


Otázky:

1. Čeho si lidé na žakovi vážili v minulosti?

A. vzhledu

B. schopnosti mluvit

C. přítulnosti

D. inteligence

 

2. Jak dlouhou dobu denně by se měl majitel věnovat žakovi?

A. 45 minut denně

B. 4/3 hodiny denně

C. 2 hodiny

D. 3 hodiny

  

3. Kde by měl být žako umístěn?

A. v klidné části domu

B. v rušné části domu

C. ve sklepě

D. v nebezpečném prostředí

 

4. Proč by žako neměl být překrmován vápníkem a vitamíny?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


 

 

Zpět