Pravopis koncovek jmen a sloves

30.01.2012 22:13

 

 

 

 

 

68/4a+b

 

 

 

Víte že také hm-z rozeznává barv-? Jej-ch v-ditelnost však je jiná než u lidí. Hm-z zprav-dla nev-dí červenou ale v-dí i barv- ultraf-alové. Velmi v-znamné je rozlišování barev například pro včel-. Ty se při sb-rání potrav- řídí převážně  barvam- květů. O v-znamu barv- pro včel- nás přesvědčil- jednoduché pokus-. Nechtěl- byste si je zopakovat?

 

 

 

Víte, že také hmyz rozeznává barvy? Jejich viditelnost však je jiná než u lidí. Hmyz zpravidla nevidí červenou, ale vidí i barvy ultrafialové. Velmi významné je rozlišování barev například pro včely. Ty se při sbírání potravy řídí převážně  barvami květů. O významu barvy pro včely nás přesvědčily jednoduché pokusy. Nechtěli byste si je zopakovat?

 

Položte za jasného dne na okno několik obdélníků různě zbarveného papíru. Volte jasné barvy. Dejte například na modrý lžičku medu. Za chvíli jej objeví první včela, odletí do úlu a její zvláštní pohyby oznámí nález družkám. Pak přilétají desítky včel z téhož společenství. Položíte-li potom modrý papír na jiné místo, včely jej budou bez rozpaků vyhledávat. A létaly by na papír této barvy, i kdybyste jim jej podstrčili prázdný. Další dny vystřídejte jiné barvy. Při použití papíru sytě červeného se projeví potíže.

Zpět