Předložky

08.01.2012 16:52

 

Diktát, Alter 6/21

Domácí úkol: s. 38/cv. 8 - opakování příslovcí - pondělí 16. 1.

 

 

Co jsou to předložky?

 

Některé předložky mívají pro snazší výslovnost podobu se, ze, ve, ke, přede, ode, přese, ojedinělý je tvar ku - ku Praze, ku prospěchu, ku podivu (kupodivu).

42/7

 

 

Předložka "za" se pojí se 3 pády. Se kterými?

Uveďte příklady, zapište do sešitu.

2. p.: "Za dlouhých zim."

4. p.: "Bojuji za něj."

7. p.: "Za ním."

 

Předložka "kromě" se pojí se 2. pádem (Mám všechny kromě jedné.)

Předložka "mimo" se pojí se 4. pádem (Mám všechny mimo jednu.)

cv. 40/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předložky

jsou slova neohebná. 

Vyjadřují bližší okolnosti jako příslovce (místo, čas, způsob, míru, příčinu apod.),

ale teprve ve spojení se jmény.

 

Zpět