Přídavná jména po Novém roce

02.01.2012 20:55

6. ročník: s. 63/cv. 1 - 5 řádek (= 10 příd. jmen), určit druh, pád, číslo, rod

 

 

Opakování

 

Jaké "v" napíšeme ve větě: Těšíme se na -ánoce?

A proč?

Řešení: Těšíme se na Vánoce!

 

Protože jde o podstatné jméno vlastní. Název svátku.

 

 

 

Kolik vlastností dokážete těmto věcem přiřadit? Za 2 minuty...

Skup.

zapsat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A těmto zvířatům?
 
 
 
 
 
 
 
 
Slova pojmenovávající vlastnosti věcí, zvířat, ale také lidí a jevů se nazývají...?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přídavná jména

pojmenovávají vlastnosti osob, zvířat, věcí a jevů označovaných podstatnými jmény.

 

 

 osoba  zvíře  věc  jev
 usměvavý, starý, japonský  hravá, roztomilá, malá, chlupatá  velké, černé, luxusní, kožené  oslnivý, silný, oslepující
       

Přídavná jména jsou slova ohebná - skloňují se.

Přidávají se k podstatným jménům.

Shodují se s podst. jm., u nichž stojí, v pádě, čísle a rodě.

Určujeme: pád, číslo, rod - podle podst. jm.

    Malý Honzík. // Se dvěmi malými Honzíky.

s. 63/cv. 1 - 5 řádek (= 9 příd. jmen), určit druh, pád, číslo, rod

 

Nov- vůz, nov- spolužačka, velk- přítel, se star-m- přáteli,  moj- nov- kamarádi,

jsou to vesel- lidé, s hezk-m- děvčaty

 

Přídavná jména měkká mají v 1. pádu č. j. všech tří rodů stejné zakončení -í,í,í /cizí muž, cizí žena, cizí děcko/.

Přídavná jména tvrdá mají v 1. pádu č. j. zakončení-ý, -á, -é /malý muž, malá žena, malé děcko/.

V koncovkách jednotného  i množného čísla v ostatních pádech  je také y, ý.

POZOR: v koncovkách množného čísla u rodu mužského životného v 1. a 5.pádě je í /malí chlapci/.

Přídavná jména přivlastňovací se tvoří od jmen osob /zřídka zvířat/ a jsou zakončena na -in, -ina, -ino nebo -ův, - ova, -ovo /matčin muž, matčina sestra, matčino děcko, otcův bratr, otcova sestra, otcovo děcko/.

Jednotné číslo se tvoří  od  podstatných jmen označujících osoby, od vlastních jmen osob a zvířat koncovkami -ův/ova,-ovo,in/ina,-ino. Jejich skloňování je tvrdé/ý/.

Množné číslo - v koncovce -i jen v 1. a 5. pádě rodu mužského životného /otcovi psi, matčini psi/.

V ostatních koncovkách mn. č. je y, ý.

V 7. pádě mn. č. -ými.

Přídavná jména měkká se skloňují podle vzoru "jarní".

Přídavná jména tvrdá se skloňují podle vzoru "mladý".

Přídavná jména přivlastňovací se skloňují podle vzorů"matčin/"otcův"/.

Velká písmena: u přídavných jmén odvozených od osobních jmen příponami -ův (-ova, -ovo), -in (-ina, -ino)Janův, Janin, Klárčin, Novákův, Ladův, Čapkův.

 

Přídavná jména utvořená z podstatných jmen
(přípona -ný, -í)

 

   
     plamenné         jelení

plamen+ný = plamenný

zákon+ný = zákonný

přípona  

kamenný, týdenní, ranní, každodenní

přídavná jména odvozená od zvířat mají jen jedno N:

jelení, havraní, sloní, beraní, vraní

jde o příponu 

jako >>> myší, sobí

 

 

rané brambory nevyrostly ráno

 

časný“ (raný podzim) a „počáteční“ (raný středověk).

  • Trhali jsme rané třešně.
  • Tvrz pochází z období rané gotiky.
  • Jeho raná díla se vyznačují typickými mladickými ideály.

 

         X (ale)

šestiranný revolver - od slova rána + ný

-------------------------------------------------------------------------------

Balicí - např. papír nebo stroj.
Balící - kdo nebo co balí.

   í   - činnost    i   - vlastnost

Muž balící  dárek.

Balicí papír.

dělící, vodící, bořící, mluvící

Na silnici je dělicí čára. Dva muži dělící si lup.
Vodicí pes. Průvodce, vodící nás po horách, sám zabloudil.

Bořicí stroj. Bořící se dům.
Mluvicí panenka. Moudře mluvící stařec.

  • vodicí (např. čep)
  • vodící (kdo nebo co vodí)
     

 

 

 

Soutěž

https://www.testpark.cz/testy/cesky-jazyk/pridavna-jmena-681

 

68/2 a, b, c, d

Změna souhlásky

h  -> z         (drahý přítel - drazí přátelé)

ch -> š         (hluchý stařec - hluší starci)

k   -> c        (velký člověk - velcí lidé)

r   -> ř         (dobrý sportovec - dobří sportovci)

-ský -> -ští   (italský pěvec - italští pěvci)

-cký -> -čtí    (pardubický rodák - pardubičtí rodáci)

-čký -> -čcí   (maličký chlapec - maličcí chlapci)

69/4

 

 

Zpět