Přídavná jména - stupňování pomocí příslovcí & opakování

30.01.2012 21:52

Divadlo: 250,- do konce týdne

15. 2. - Kladno
Dámský krejčí

 

 

 

 

 

 

Přídavná jména:

 

měkká     tvrdá      přivlastňovací

 

 

jarní      mladý         matčin

 

 

jarní žena, jarní muž, jarní dítě

mladá žena, mladý muž, mladé dítě

 

 

Ti mladí muži. ----- matčini muži      SPISOVNÉ

Byli tam ty mladý muži........                       HOVOROVÉ

        ( Hej, ty (jeden), mladý muži, pojď sem! )

 

Přídavná jména můžeme zesilovat nebo zeslabovat příslovci:

příslovce  příd. jméno
velmi pěkný
velice zdatný
značně poškozený
částečně správný

 

 79/6

vytvořte věty s příslovci zesílenými nebo zeslabenými:

Velice významný objev.

 

6. roč. s. 80/cv. 8

při tvoření 3. stupně si pomůžeme 1. stupněm

Rozumný -> rozumnější

střídmý -> střídmější

 

Rozumjší z chlapců pomáhali udržovat kázeň. Jirka je v jídle  střídjší než Jeník. Je to můj nejupřímnější přítel. Měli bychom být skromnější. Šaty byly ušity z nejjemnějšího hedvábí. Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a Leoš Janáček jsou nejznájší čeští hudební skladatelé. Naši nejvýznamnější herci hráli na scéně Národního divadla. Horko nám nebylo právě nejpříjemnější. Noc byla temnější a temnější. Jejich zájem o nás byl stále zřejjší. Po složení přijímací zkoušky byl Jirka mnohem sebevědojší.

 

Zpět