Přídavná jména - tvrdá, měkká, přivlastňovací

16.01.2012 20:01

Přídavná jména tvrdá

s. 68/2b

malý chlapec / mla chlapec

malí chlapci / mla chlapci

s malými chlapci / s mladými chlapci

-ými

 

jmenné tvary

69/3

Byl jsem zvědav na dárek. -> Byli jsme zvědavi (mládi) na dárek.

 

68/2 a, b, c, d

 

Přídavná jména měkká

učíme se cizím jazykům

ten cizí jazyk
ta   cizí žena
to   cizí dítě

=> vzor. jarní

učíme se cizím jazykům / jarním jazykům

 

Změna souhlásky

 ->         (drahý přítel - drazí přátelé)

ch -> š         (hluchý stařec - hluší starci)

k   ->        (velký člověk - velcí lidé)

r   -> ř         (dobrý sportovec - dobří sportovci)

-ský -> -ští   (italský pěvec - italští pěvci)

-cký -> -čtí    (pardubický rodák - pardubičtí rodáci)

-čký -> -čcí   (maličký chlapec - maličcí chlapci)

69/4

  • starý člověk -> staří lidé
  • krotký pták -> krotcí ptáci
  • ubohý sirotek -> ubozí sirotci

 

Přídavná jména měkká

71/6

 

 

Přídavná jména přivlastňovací

 

​matčin/otcův

Karlovi rodiče jako matčini rodiče. Ti rodiče (životný rod).

Honzovy knihy jako matčiny knihy.

 

Tomášovo boty - hovorové, nesprávné!

Tomášovy boty jako matčiny boty.

 

s. 74/cv. 4

 

Navštívili jsme Pavlovy příbuzné. Pavlovi se kniha líbila. Prezidentovy projevy sledujeme vždy velmi pozorně. Milanovy děti se dobře učí. Děti dělají Milanovy starosti 

  •  

s. 74/cv. 4b

Karlovi rodiče si postavili chatu. Karlovy rodiče neznám.
Matčini rodiče                        Matčiny rodiče

Karlovi se nedivím. (podst. jm)
Pánovi

Nemocnému Jirkovi napsali spolužáci dopis.
                        Pánovi
Jirkovi se daří dobře.
Pánovi

75/5a

myslivcův pes - myslivcovi psi

 

 

Zpět