Přídavná jména - velká písmena

08.01.2012 16:31

Domácí úkol

65/5 - na čt. 12. 1.

 

 

 

 

Babiččino údolí, Jirkův kamarád, matčin učitel, sestřina kamarádka, Petrovo rohodnutí, soudova kočka, tetin byt, Evino kotě, Alíkova miska, kovářova kobyla, ševcovy děti.

 

 

https://diktaty.ewa.cz/diktold/cv.php?id=71&sekce=17&porad_cis=01&mod=&css=v&sel=1

https://diktaty.ewa.cz/diktold/cv.php?id=72&sekce=17&porad_cis=02&mod=&css=v&sel=1

https://www.mojecestina.cz/gramatika/pridavna-jmena/c2010030706-test--koncovky-pridavnych-jmen-1.html

 

brandýští: https://testy.nanic.cz/testy/cestina/pridavna-jmena/

 

https://www.testpark.cz/testy/cesky-jazyk/pridavna-jmena-681

 

 

Opakování

Opakovani6.docx (24,5 kB)

Přídavná jména            

 

Urči druhy přídavných jmen:

 • velký - T
 • bílý - T
 • veselý - T
 • barevný - T
 • Petrův - přivl.
 • pražský - T
 • jelení - M
 • včerejší - M
 • hodný - T
 • drzí - T
 • vedlejší - M
 • simultánní - M

 

 

Přídavná jména a velká písmena

Přídavná jména přivlastňovací utvořená od jmen vlastních (osob) píšeme s velkým počátečním písmenem

    Smetana -> Smetanova hudba

    Eva -> Evino kotě

Ostatní přídavná jména utvořená od jmen vlastních píšeme s malým

    Morava -> moravské víno

    Vltava -> vltavská voda

    Smetana -> smetanovská hudba (podobná hudbě Smetany)

 

Smetanova Prodaná nevěsta, plzeňské pivo, Dvořákova Rusalka, pražské tramvaje, olomoucké syrečky, Alešův obrázek, Husovo upálení, Šemíkův skok, pardubický perník, kyjovský kroj, česká krajina, pražská mládež, Ladova kniha.

 

Jmenné tvary přídavných jmen

    Buď zdráv! .... Jsem zdráv.

Některá příd. jm. tvrdá mají v 1. p. tvary jmenné

Je ještě mlád. Jsem unaven. Je všeho schopen.

Bratři jsou zdrávi. Sestry jsou zdrávy. Děvčata jsou zdráva.

 

Domácí úkol

65/5

 

 

Zpět