Přídavná jména

14.12.2011 13:15

Domácí úkol z minule:

 

Domácí úkol napříště: s. 63/cv. 1 - 5 řádek (= 9 příd. jmen), určit druh, pád, číslo, rod

 

Opakování

 

Jaké "v" napíšeme ve větě: Těšíme se na -ánoce?

A proč?

Řešení: Těšíme se na Vánoce!

Protože jde o podstatné jméno vlastní. Název svátku.

 

Koho má pisatel raději  

 

 Milý Otto, přeji Ti 

       šťastný Nový rok

 
Ottovi přeje šťastný pouze jeden den: Nový rok - 1. leden, svátek

 Milý Alfonzi, přeji ti 

       šťastný nový rok

 
Alfonzovi přeje šťastný celý - nový - rok.

 

Tvary Vy a Ty vyjadřují úctu. Pravidla uvádí, že je to vhodné, nikoliv nutné

 

Test

  konkrétní abstraktní obecné vlastní pomnožné hromadné látkové
pes
Rex
Říp
láska
Ferdinad
kamení
voda
dveře
uhlí
Kolešovice
rychlost
cukr
křoví
 

 

 

 

 

 

 

 

Nová látka

 

 

Vystačíme při popisu s podstatnými jmény?

 

 

 

Toto jsou hodinky.....

 

 

 

Skupiny.........................................................................

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolik vlastností dokážete těmto věcem přiřadit? Za 2 minuty...

Skup.

zapsat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A těmto zvířatům?
 
 
 
 
 
 
 
 
Slova pojmenovávající vlastnosti věcí, zvířat, ale také lidí a jevů se nazývají...?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přídavná jména

pojmenovávají vlastnosti osob, zvířat, věcí a jevů označovaných podstatnými jmény.

 

 

 osoba  zvíře  věc  jev
 usměvavý, starý, japonský  hravá, roztomilá, malá, chlupatá  velké, černé, luxusní, kožené  oslnivý, silný, oslepující
       

Přídavná jména jsou slova ohebná - skloňují se.

+ Přidávají se k podstatným jménům.

Shodují se s podst. jm., u nichž stojí, v pádě, čísle a rodě.

Určujeme: pád, číslo, rod - podle podst. jm.

    Malý Honzík. // Se dvěmi malými Honzíky.

s. 63/cv. 1 - 5 řádek (= 9 příd. jmen), určit druh, pád, číslo, rod

 

Nov- vůz, nov- spolužačka, velk- přítel, se star-m- přáteli,  moj- nov- kamarádi,

jsou to vesel- lidé, s hezk-m- děvčaty

 

Přídavná jména měkká mají v 1. pádu č. j. všech tří rodů stejné zakončení -í,í,í /cizí muž, cizí žena, cizí děcko/.

Přídavná jména tvrdá mají v 1. pádu č. j. zakončení-ý, -á, -é /malý muž, malá žena, malé děcko/.

V koncovkách jednotného  i množného čísla v ostatních pádech  je také y, ý.

POZOR: v koncovkách množného čísla u rodu mužského životného v 1. a 5.pádě je í /malí chlapci/.

Přídavná jména přivlastňovací se tvoří od jmen osob /zřídka zvířat/ a jsou zakončena na -in, -ina, -ino nebo -ův, - ova, -ovo /matčin muž, matčina sestra, matčino děcko, otcův bratr, otcova sestra, otcovo děcko/.

Jednotné číslo se tvoří  od  podstatných jmen označujících osoby, od vlastních jmen osob a zvířat koncovkami -ův/ova,-ovo,in/ina,-ino. Jejich skloňování je tvrdé/ý/.

Množné číslo - v koncovce -i jen v 1. a 5. pádě rodu mužského životného /otcovi psi, matčini psi/.

V ostatních koncovkách mn. č. je y, ý.

V 7. pádě mn. č. -ými.

Přídavná jména měkká se skloňují podle vzoru "jarní".

Přídavná jména tvrdá se skloňují podle vzoru "mladý".

Přídavná jména přivlastňovací se skloňují podle vzorů"matčin/"otcův"/.

Velká písmena: u přídavných jmén odvozených od osobních jmen příponami -ův (-ova, -ovo), -in (-ina, -ino)Janův, Janin, Klárčin, Novákův, Ladův, Čapkův.

 

Přídavná jména utvořená z podstatných jmen
(přípona -ný, -í)

 

   
     plamenné         jelení

plamen+ný = plamenný

zákon+ný = zákonný

přípona  

kamenný, týdenní, ranní, každodenní

přídavná jména odvozená od zvířat mají jen jedno N:

jelení, havraní, sloní, beraní, vraní

jde o příponu 

jako >>> myší, sobí

 

 

rané brambory nevyrostly ráno

 

časný“ (raný podzim) a „počáteční“ (raný středověk).

  • Trhali jsme rané třešně.
  • Tvrz pochází z období rané gotiky.
  • Jeho raná díla se vyznačují typickými mladickými ideály.

 

         X (ale)

šestiranný revolver - od slova rána + ný

-------------------------------------------------------------------------------

Balicí - např. papír nebo stroj.

Balící - kdo nebo co balí.

   í       i   

Muž balící  dárek.

Balicí papír.

 

 

Soutěž

https://www.testpark.cz/testy/cesky-jazyk/pridavna-jmena-681
 

Zpět