Příprava na písemnou práci - řešení

28.05.2012 09:32

 

 

reseni-pred-8-priprava-na-zaverecnou-pisemku.docx (15,8 kB)

KONTROLNÍ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA – 8. ROČ.

DATUM                                                     JMÉNO

 

Přes některé špatné zkušenosti je Dášeňka přesvědčena, že se jí nemůže nic stát a že se nad její psí hlavou nevznáší žádné nebezpečí.

 

 1. Urči počet vět v souvětí………3…………

 

 1. Vypiš základní skladební dvojice
  Dášeňka (podmět) je přesvědčena (přísudek)
  nic (podmět) se nemůže stát (přísudek)
  nebezpečí (podmět) se nevznáší
 2. Vypracuj graf souvětí
  1VH
       \
      2VV předmětná a 3VV předmětná

 

 1. Urči větné členy

Některé přívlastek……….    přes zkušenosti……příslovečné určení přípustky…….   nic…podmět……….

 

 1. Urči slovní druhy:
  některé…zájmena……..      že…spojka……….   nad…předložka…… 

 

 1. Urči mluvnické kategorie u slova přesvědčena:…přídavné jméno, ž. r., j. č.……………………….

 

 1. Nahraď v zadané větě synonymum ke slovu: zkušenosti ………zážitky………..   

Netýká se textu:

10. Pomocí věty jednočlenné vyjádři

a) stav počasí………Prší.……………

b) zdravotní obtíže……Je mi dobře.………..

11. Napiš větu jednoduchou, kde podmětem je infitiv ……Spát je dobré. Učit se je třeba.…………………….

 

15. Žába žbluňk do rybníka. Slovo žbluňk je ve větě
a) podmětem, b) přísudkem, c) doplňkem

 

16.Vymysli věty s těmito slovy:

šli…Psi šli na cvičák…………………………..

šly…Ženy šly na koupaliště……………………………

správa  Dnes zasedá městská správa……………………………..

zpráva……Přišla mi zpráva………………………

 

17. Bratr a sestra šli do divadla

Několikanásobný větný člen ve slučovacím poměru v dané větě změň na poměr (můžeš použít vedlejší věty):

a) odporovací: Bratr, nikoli sestra, šel do divadla.

b) stupňovací: Bratr a dokonce i sestra šli do divadla.

c) vylučovací: Bratr nebo sestra šli do divadla.

d) důsledkový: Protože šel bratr, šla i sestra.

 

18. Sestav větu z daných slovních druhů: 1-5-3-2.

……………Anička viděla milého svého. Petr neudělal nikomu nic.

 

19. Nahraď přejatá slova českými synonymy:

a) analýza souvětí……rozbor souvětí……………………

b) sféra zájmů………oblast zájmů……………………..

c) geografická mapa…zeměpisná mapa……………………

d) učit se gramatiku…učit se …………………….

 

20. Označ správné vyjádření:

a) Vrzal rozviklanýma nohama.

b) Vrzal rozviklanými nohama.

c) Vrzal rozviklanými nohami.

Zpět