Příslovce - opakování

11.12.2011 11:52

DÚ z minula:

36/5

 

 

Opakování

1) Kolikátý slovní druh jsou příslovce?
2) Opiš a podtrhni ve větě příslovce:
   Včera večer jel tudy František šíleně rychle, a proto naboural.
3) Co označují příslovce?
4) Jak se na příslovce ve větě ptáme?
5) Jaké máme druhy příslovcí?
6) Jaký druh příslovcí je:

 • velice - míry 
 • proto
 • zbytečně       
 • rychle
 • tady
 • včera
 • často
 • daleko     

7) Co jsou příslovečné spřežky (co se v nich spřahuje?)
8)  Napíšeme: Díval se nahoru nebo na horu? Vysvětli.
9) Jaký je druhý stupeň příslovcí zle, dobře, brzy?

 

 

 

Cvičení s Pravidly českého pravopisu: 38/8

 

 

Příslovce vyjadřují

a) bližší okolnosti vlastností a dějů
b) bližší okolnosti osob, věcí
c) jsou závislá na podstatném jméně

Ve větě plní funkci zpravidla 
a) předmětu
b) přívlastku shodného
c) příslovečného určení

Stejně jako u Př. J. můžeme příslovce 
a) skloňovat
b) postupně rozvíjet
c) stupňovat: 

Rozlišujeme příslovce (2 možnosti)
a) místa, času, způsobu
b) příčiny, míry
c) nedělíme je
d) sklonné a nesklonné  

Příslovečné spřežky
a) tvary s předložkovou vazbou
b) spojení předložky s Podstatným jménem, Příd. jménem, zájmenem, příslovcem
c) více slovné spojení příslovce a slovesa

2. stupeň od BRZY
a) brzičko
b) brzo
c) dříve
d) předtím: 

2. Stupeň od SNÁZ (2 možnosti)
 a) snáze
b) snadněji
c) snazší

Věta: Pokaždé se ohlédnu, má význam
a) ohlédne se po všech ženách
b) vždy
c)vžy se ohlédnu až po, tedy pozdě

Význam příslovcí můžeme zesilovat nebo zeslabovat pomocí
a) zájmen
b) přídavných jmen
c) příslovcí

Co není příslovce příčiny
a) schválně
b) proto
c) takto
d) navzdory

Může být vyjádřen i jako př. cesta pěšky
a) předmět
b) přívlastek neshodný
c) přívlastek shodný
d) přísudek

Příslovce tvoříme
a) z Př. J. příponami
b) ustrnutím tvaru PJ
c) skloňováním d) přidáním slova zesilujícího význam

Je-li rozdíl mezi předložkovým pádem a příslovcem málo zřetelný př. z-blízka 
a) píšeme dohromady
b) píšeme zvlášť
c) můžeme psát dohromady i zvlášť
d) chyták, píše se zblíska

2. Stupeň od MNOHO 
a) není
b) je to zájmeno
c) víc
d) nejvíc

Jmenují se podle
a) lat. Adverbia – přidávání ke slovesu
b) přidávání ke slovu
c) ani jedna z možností
d) příslovečných spřežek (předložka + PJ)

 

 

 

 1. Příslovce vyjadřují a) bližší okolnosti vlastností a dějů, b) bližší okolnosti osob, věcí, c) jsou závislá na PJ: 
 2. Ve větě plní funkci zpravidla a) předmětu b) přívlastku shodného, c) příslovečného určení: 
 3. Stejně jako u Př. J. můžeme příslovce a) skloňovat, b) postupně rozvíjet, c) stupňovat: 
 4. Rozlišujeme příslovce a) místa, času, způsobu, b) příčiny, míry, c) nedělíme je, d) sklonné a nesklonné:  , 
 5. Příslovečné spřežky a) tvary s předložkovou vazbou, b) spojení předložky s PJ, Př. J., zájmenem, příslovcem c) více slovné spojení příslovce a slovesa: 
 6. 2. stupeň od BRZY a) brzičko, b) brzo, c) dříve, d) předtím: 
 7. 2. Stupeň od SNÁZ a) snáze, b) snadněji, c) snazší, d) snazšeji:  , 
 8. Věta: Pokaždé se ohlédnu, má význam a) ohlédne se po všech ženách , b) vždy, c)vžy se ohlédnu až po, tedy pozdě: 
 9. Význam příslovcí můžeme zesilovat nebo zeslabovat pomocí a) zájmen, b) přídavných jmen, c) příslovcí: 
 10. Co není příslovce příčiny a) schválně, b) proto, c) takto, d) navzdory: 
 11. Může být vyjádřen i jako př. cesta pěšky a) předmět b) přívlastek neshodný, c) přívlastek shodný, d) přísudek: 
 12. Příslovce tvoříme a) z Př. J. příponami, b) ustrnutím tvaru PJ, c) skloňováním, d) přidáním slova zesilujícího význam: 
 13. Je-li rozdíl mezi předložkovým pádem a příslovcem málo zřetelný př. z-blízka a) píšeme dohromady, b) píšeme zvlášť, c) můžeme psát dohromady i zvlášť, d) chyták, píše se zblíska: 
 14. 2. Stupeň od MNOHO a) není, b) je to zájmeno c) víc, d) nejvíc: 
 15. Jmenují se podle a) lat. Adverbia – přidávání ke slovesu, b) přidávání ke slovu, c) ani jedna z možností, d) příslovečných spřežek (předložka + PJ): 

 

 

 

 

 

Zpět