Příslovečné určení

23.04.2012 22:02

 

 

 

111/1 - 5 vět

 

 •     Představení trvalo dlouho. PUč (jak dlouho?)
         PUč (kdy?)                PUm
 •     Za chvíli jsem našla v mlází několi kozáků.  
           PUč         PUm
 •     Nikdy se tam už nevrátím.
 •     Kdy se to stalo?
 •     Potom bylo slyšet, jak v křoví zapraskaly větvičky.

Hledáme - příslovečná určení

 

112/1

Ptáme se jak?

Najednou ho něco prudce udeřilo do čela. Tvářil se překvapeně. Do Paříže odcestovali letadlem. Pes zavětřil a rozhlédl se pátravě kolem sebe. Zahanbeně se na něho zadíval. "To je správné," řekl s uspokojením. Vlídně se na mě usmála. Indián se nepozorovaně proplížil strážemi k ohni. Dědeček se smál pod fousy, když viděl, že se Jára tváří zaraženě. Neměj strach, nějak to dopadne.

 

 

 

Najednou ho něco prudce udeřilo do čela. Tvářil se překvapeně. Do Paříže odcestovali letadlem. Pes zavětřil a rozhlédl se pátravě kolem sebe. Zahanbeně se na něho zadíval. "To je správné," řekl s uspokojením. Vlídně se na mě usmála. Indián se nepozorovaně proplížil strážemi k ohni. Dědeček se smál pod fousy, když viděl, že se Jára tváří zaraženě. Neměj strach, nějak to dopadne.

 

Najdi předměty

předmět.doc (26,5 kB)    

Příslovečné určení

 

Příslovečné určení neboli adverbiale je větný člen, který nejčastěji rozvíjí sloveso, někdy také přídavné jméno nebo příslovce tím, že uvádí nějakou okolnost. Tyto okolnosti mohou být různé, proto i otázky, kterými se ptáme na příslovečné určení (PU), jsou velmi různé. Nejčastěji jsou to: kdy?, kde?, jak?, proč?.
Podle těchto otázek rozeznáváme čtyři základní druhy příslovečného určení:

 • času (temporis)
 • místa (loci)
 • způsobu (modi)
 • příčiny (causae)

K tomu se připojují některé další zvláštní druhy samostatné nebo od základních odvozené, například: účelu, míry, podmínky, přípustky.

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADslove%C4%8Dn%C3%A9_ur%C4%8Den%C3%AD

 

 

Na zahrádce voní růže.

Čekáme na vaše znamení.   4. p.

Je chtivý peněz.                   2. p.

Jsme na něho zvědaví.         4. p.

Blesk zasáhl při bouři strom.  4. p.

Přišel bez přítelkyně.                2. p.

 

Předměty

 

 

Mirek píše dopis Erice s Karolínou.

                      4. p.   3. p.      7. p.

 

 

Příslovečné určení

Rozvíjí sloveso, někdy přídavné jméno

 

Mirek píše  dnes  doma   rychle   dopis  za trest.

                    Kdy?  Kde?    Jak?                 Proč?

Příslovečná urč.      Času           místa       způsobu                           příčiny

 

 

Proč jsi sem přijel?   Přijel kam? Sem – přísl. Urč. místa
Zajel do garáže.    Zajel kam? Do garáže – přísl. Urč. místa
Pralesem se nesl zpěv ptáků.  Kudy se nesl? Pralesem.

Utíkal na autobus.  Utíkal kam? Na autobus. Přísl. Urč. místa

 

 

 

 

          PUz       předmět                                 PUm   
Najednou ho něco ťuklo do čela. 

 

(On) Tvářil se překvapeně.

Divadlo trvalo hodně dlouho

Kdy se to stalo.

(Já) Stál jsem u něho.

(My) Potkali jsme se před domem.

 

 

Vaše děti jsou krásně opálené.

Balíček

Zpět