Přísudek

05.03.2012 19:51

Umíme předmět a příslovečné určení?

Podtrhni předmět a urči pád.docx (11,2 kB)

 

vetna-skladba-png-mensi

myslenkova_mapa_tobias

88/4  - vyhledat předměty

https://testy.streamnet.cz/ceskyjazyk_vetnyrozbor.php

https://testy.nanic.cz/testy/cestina/prisudek/

dum - příslovečná  určení  ppt

dum - větné členy kvíz

 

 

Základní větné členy

V následujícíh větách:

 • Urči podmět a přísudek.
 • Urči druh podmětu (vyjádřený (vyj), nevyjádřený (nev), všeobecný (všeob)).
 • Urči druh přísudku (slovesný jednoduchý (SLJ), slovesný složený (SLS), jmenný se sponou (JS), jmenný beze spony (JBS), vyjádřený citoslovcem (C)).
 1. Puma – americký dravec
 2. Puma je severoamerická šelma. Největší z kočkovitých šelem. 
 3. Její pohyby jsou ladné a pružné. Samci jsou o polovinu větší než samice. 
 4. Má krátké a kulaté uši. 
 5. Pumy jsou velmi silné a mrštné, k tomu jim napomáhají silné končetiny a velmi dlouhý, tlustý ocas. 
 6. Loví ze zálohy, ke kořisti se nejprve připlíží a uchvátí ji jediným skokem, často zezadu.
 7. Puma hup a je to.
 8. Mohou napadat i dobytek nebo jiná domácí zvířata, útoky přímo na člověka jsou poměrně vzácné.
 9. V přírodě se dožívají 8 - 10 let, v zajetí mohou žít přes 20 let. 

 

 

 1. Puma – americký dravec
 2. Puma je severoamerická šelma
 3. Největší z kočkovitých šelem. 
 4. Její pohyby jsou ladné a pružné
 5. Samci jsou o polovinu větší než samice. 
 6. krátké a kulaté uši
 7. Pumy jsou velmi silné a mrštné, k tomu jim napomáhají silné končetiny a velmi dlouhý, tlustý ocas
 8. Loví ze zálohy, ke kořisti se nejprve připlíží a uchvátí ji jediným skokem, často zezadu.
 9. Puma hup a je to. - přís. vyjádřený citoslovcem
 10. Mohou napadat i dobytek nebo jiná domácí zvířata, útoky přímo na člověka jsou poměrně vzácné.
 11. V přírodě se dožívají 8 - 10 let, v zajetí mohou žít přes 20 let. 

Předmět a příslovečné určení

Najděte ve větách slova ve funkci předmětu a určete jeho pád:

 

Zavolej mamince

Pavel se napil džusu.

Babička pěstuje na zahrádce ředkvičky, kedlubny a cibuli.

Marek se svěřil se svým problémem kamarádovi.

Koupila jsem bratrovi dvě knížky.

Horolezci zdolali strmý vrchol.

Břehy řeky lemovala přístaviště s pramicemi.

 

Urči zvýrazněné větné členy (předmět, PU místa, PU času, PU způsobu, PU účelu)

Stařenka položila chomáček vlny na hromádku.    

Táňa ukládala panenky k spánku.   

Na kraji vesnice stál malý domek.   

Nedaleko stála slaměná salaš.       

Maminka pro nás připravuje moc dobrou svačinu. 

Šedý mrak zatáhl večer oblohu.       

V borovém lese rostou na paloucích ryzce.

Noční motýl si sedl na list jabloně.  

Polámané větvičky smutně visely.   

Při pěkném počasí můžeme vidět Krkonoše.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Grafické znázornění větných členů a jejich závislostí

Mirek si ostříhal ke konci velké přestávky nehty na rukou i na nohou.

https://www.zaskolou.cz/ukazkyModulu/rozbor/Obrazek0104.gif

 

 

 

 

 

 1. Puma je severoamerická šelma. Největší z kočkovitých šelem. 
 2. Její pohyby jsou ladné a pružné. Samci jsou o polovinu větší než samice. 
 3. Má krátké a kulaté uši. 
 4. Pumy jsou velmi silné a mrštné, k tomu jim napomáhají silné končetiny a velmi dlouhý, tlustý ocas. 
 5. Loví ze zálohy, ke kořisti se nejprve připlíží a uchvátí ji jediným skokem, často zezadu.
 6. Mohou napadat i dobytek nebo jiná domácí zvířata, útoky přímo na člověka jsou poměrně vzácné.
 7. V přírodě se dožívají 8 - 10 let, v zajetí mohou žít přes 20 let. 

 

 

1. Určete u slov v závorce větný člen:

(Můj) malý bratr je velice šikovný.

 • a)      podmět
 • b)      přívlastek
 • c)      předmět

Kobyla se (pomalu) blížila k vesnici.

 • a)      předmět
 • b)      přívlastek
 • c)      příslovečné určení

Šmoulinka sbírala (na paloučku) rozkvetlé kytičky.

 • a)      příslovečné určení
 • b)      podmět
 • c)      předmět

Svetr (z vlny) byl velice příjemný.

 • a)      předmět
 • b)      přívlastek shodný
 • c)      přívlastek neshodný.

Matěj opisoval (ze sešitu) při písemce.

 • a)      příslovečné určení
 • b)      předmět 4. pádu
 • c)      předmět 2. pádu

Dáda a Petra byly (o prázdninách) u Středozemního moře.

 • a)      příslovečné určení času
 • b)      příslovečné určení způsobu
 • c)      příslovečné určení místa

Červené auto se rychle (vyřítilo) ze zatáčky.

 • a)      předmět
 • b)      přísudek
 • c)      příslovečné určení způsobu

Kompot z meruněk (je) velkou (pochoutkou).

 • a)      přívlastek
 • b)      přísudek
 • c)      předmět

 

2. Doplňte y, ý/ i, ý a podtrhněte základní skladební dvojice:

1. Malé dět_ přeběhl_ bez dovolení silnici. 2. Lednové dn_ jsou vel_ce s_chravé. 3. Ve škole probíhá v_stava v_tvarných prací. 4. V k_ně se objevil_ nové film_.  5. Veverk_ pobíhal_ z větve na větev. 6. Zb_šek jel k bab_čce do B_liny. 7. V obchodech lidé najdou vel_kou nab_dku zlevněného zbož_. 8. Ostrov_ v Karibském moři se zdál_ neob_dleny. 9. Divác_ viděl_ velmi nap_nav_ souboj. 10. Pr_nc v_svobodil zakletou v_lu. 11. Ps_ byl_ uvázáni u boudy a velice v_l_.

 

3. Nakreslete grafy těchto vět:

 

 

Na farmě hospodařili mladí manželé.

 

 

 

Graf:

 

 

 

 

 

Ráno jsme si v novinovém stánku koupila dnešní noviny.

 

 

Graf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikdo mě nesmí vidět. Musím jít do samoobsluhy nakoupit něco k věčeři. Poslali mě nakoupit nějakou limonádu. Nemohl jsem tomu vůbec uvěřit. Já se asi nikdy nenaučím lhát bez začervenání. Snad už tomu začíná rozumět. Přestaň konečně zlobit! Bavilo tě dívat se na ten film? To jsi mu neměl říkat. Naší kočce se líbí ležet u kamen. Mně se chce spát.

 

Byl jednou jeden král. To nebude pravda. Stalo se ti něco zlého? Určitě se stanu elektrikářem jako můj táta. to se stává i těm nejlepším. Snad už se stává rozumnějším. Doma by ti bylo samotnému smutno. Noci bývají v zimě dlouhé. V pondělí býváme vždycky doma.

 

Jednou, kdysi dávno, bylo zjara po celý měsíc deštivo. Vltava se vylila z břehů, ulice a uličky Starého Města pražského byly zatopené. Když voda opadla, lidé se zase vrátii do svých domovů. Jedna dívka našla po návratu ve své světnici tři kapry. Myslela si, že jsou mrtví. Byla by je hodila kočká, ale jeden z nich se pohnul a řekl lidským hlasem: "Neubližuj nám! Ulož nás na noc do postele, my ti budeme vděčni a ty se staneš bohatou."

Dívka se polekala, rychle se otočila  a hajdy za svými dvěma sestrami na poradu.

Zpět