Přívlastek shodný & neshodný, těsný & volný

25.03.2012 20:12

predmet-pu-pk.docx (13,2 kB)

Opakování

 

Větný rozbor

1. krok - Nalezení slovesa.

2. krok - Kdo, co dělá nebo je ... viz sloveso => podmět.

3. krok - Co rozvíjí sloveso? - předmět, příslovečné určení

4. krok - Co rozvíjí podmět a předmět? - přívlastek

https://www.zaskolou.cz/ukazkyModulu/rozbor/Obrazek0104.gif

 

 

větný člen

předmět

     předmět je prostě předmět - něco, co je zasaženo dějem slovesa nebo vyžadováno jako předmět doličný.

    Rozvíjí sloveso                 - Věnuje (sloveso) se hudbě.
    nebo přídavné jméno - Je náchylný (příd. jm.) k nemocem.

 

příslovečné určení

- vyjadřuje různé okolnosti a vztahy 
− závisí na slovese ( (Šel (sloveso) pomalu (PU). ), na přídavném jméně (Byl neobyčejně (PU) vytrvalý (příd. jm).) 

  nebo příslovci (Učí se velmi (PU) snadno (příslovce). ) 
 
Rozlišujeme tato příslovečná určení: 
 
- místa (kde? kam? kudy? odkud?) V mládí odešel do Německa (kam?)
 
- času (kdy? odkdy? dokdy? jak dlouho? jak často?) Zrána (kdy?) cvičil. 
 
- způsobu (jak? jakým způsobem?) Dosedl těžce (jak?) na zem. 
 
- míry (do jaké míry?) Letadlo bylo úplně (jak moc?) rozbito. 
 
- příčiny (proč? z jakého důvodu? z jaké příčiny?) Pro nemoc (proč?) nepřišel do školy.
   příčina je napřed, před větou. (Napřed byl nemocný, proto poté nepřišel do školy.)
 
- účelu (za jakým účelem?) Kreslil obrázky dětem pro radost (za jakým účelem?)
   účel následuje po ději věty (napřed nakreslí, pak z toho mají děti radost.)  
 
- podmínky (za jaké podmínky?) Při dobré pozornosti (za jaké podmínky?) by úkol pochopil. 
 
- přípustky (přes kterou překážku? ani v kterém případě?
            Přes nepříznivé počasí (i přes co?) přiletělo letadlo včas. 
 
 
Cvičení
 
Urči zvýrazněné větné členy (předmět, PU místa, PU času, PU způsobu, PU účelu)

 

Stařenka položila chomáček vlny na hromádku.    

KAM? Příslovečné určení místa

 

KDO | CO UDĚLAL | KOHO |  KAM

 

 

 

Táňa ukládala panenky k spánku.  PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ ÚČELU 

 

KDO? CO DĚLÁ? KOHO? ZA JAKÝM ÚČELEM?

 

 

 

Na kraji vesnice stál malý domek.   
kde? -     příslovečné určení místa PUM

 

 

 

Nedaleko stála slaměná salaš. 

kde?  příslovečné určení místa PUM

 

 

      

Maminka pro nás připravuje moc dobrou svačinu. 

pro koho co? - předmět

 

 

 

Šedý mrak zatáhl večer celou oblohu

 

      

V borovém lese rostou na paloucích ryzce.

 

 

 

Noční motýl si sedl na list jabloně.
                            kam? PUM

 

 

 

  

Polámané větvičky smutně visely.

                           jak? PU Způsobu

 

 

Při pěkném počasí můžeme vidět Krkonoše.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přívlastek shodný & neshodný

https://prezi.com/l97w7hdjqv5j/vetna-skladba/

 

 

Přívlastek shodný & neshodný

https://prezi.com/l97w7hdjqv5j/vetna-skladba/

 
 
Cvičení
Najdi a urči přívlastky shodné a neshodné
Putování lodního vraku
1. Před mnoha lety směřovala jedna plachetnice úžinou mezi dvěma ostrovy do Mexického zálivu. 2. Kapitán lodi chtěl přistát v nějakém přístavu na pobřeží Mexika. 3. Osud však její plavbě nepřál. 4. Dostala se do větrné smršti a v prudké bouři byla poškozena. 5. Zachránila se jen část posádky, kterou vylovila jiná loď. 6. Z hrdého trojstěžníku zbyl pouze vrak, vyčnívající jen zčásti nad hladinu. 7. Mrtvá loď bez jediného muže na palubě se stala nebezpečím pro ostatní plavidla. 8. V noci se tajemně vynořovala před jejich příděmi a kormidelníci, pozorně sledující směr plavby, museli dělat pravé divy, aby zabránili srážce s vrakem.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Grafické znázornění větných členů a jejich závislostí

Mirek si ostříhal ke konci velké přestávky nehty na rukou i na nohou.

https://www.zaskolou.cz/ukazkyModulu/rozbor/Obrazek0104.gif

Zpět