Prostředky masové komunikace

03.04.2012 20:51

Co je to masová komunikace

Komunikační schéma

tichá pošta

přeložený papír

empatie

5. masová komunikace: zrychlila život společnosti, nové objevy (telegraf, film, rozhlas, TV) přicházely tak rychle, že už se vešly do průběhu několika generací De facto začala poč. 19. st rozšířením novin, ale pravý počátek s rozhlasem a tv – změna životního stylu 
epocha počítaču: byli jsme do ní vrženi, žijeme v informační společnosti... 

 

Zpět