Puškin - Kapitánská dcerka

14.12.2011 13:26

A. S. Puškin - Kapitánská dcerka

Romanticky laděná historická novela je jedním ze známějších Puškinových počinů. Mapuje v ní skutečnou událost mezi lety 1773 - 1774, Pugačovovo kozácké povstání, které bylo nakonec násilně potlačeno. Nalezneme zde prvky typické pro romantismus: hrdinství, smysl pro čest, nehynoucí čistou lásku. Do kontrastu zde staví cit mladých lidí s hrůzami a krutostmi povstalců. Kapitánskou dcerku tak můžeme přiradit k typické romantické próze ruské literatury. Poprvé tato novela vyšla v roce 1836 v listu Sovremennik.

https://ctenar.pise.cz/131282-alexandr-sergejevic-puskin-kapitanska-dcerka.html

 

Četba kapitol Souboj a Láska

 

 • 1. Jaké je celé jméno A. S. Puškina (tj. co skrývají iniciály A. S.)?
 • 2. Kdo byl A. S. Puškin? (Jaké národnosti? Víte, co napsal jiného?)
 • Alexandr Sergejevič Puškin  (rusky:zvuk Александр Сергеевич Пушкин) (26. května / 6. června 1799 Moskva – 29. ledna /10. února 1837 Petrohrad, data podle juliánského / gregoriánského kalendáře), byl ruský básník, prozaik a dramatik. Bývá považován za zakladatele moderní ruské literatury. Představitel revolučního romantismu.
 • Rusalka, Ruslan a Ludmila, Piková dáma, Evžen Oněgin,  drama Boris Godunov, Pohádka o rybářovi a rybce
 • 3. Víte, kdo byla kapitánská dcerka? Kdo by to mohl být? Marja Ivanovna Mironovová.
 • 4. Kdo byl Saveljič? Rodinný sluha.
 • 5. Kvůli čemu proběhl souboj mezi Petrem Andrejevičem Griňovem a Alexejem Ivanyčem Švabrin
 • 6. Jak souboj proběhl a jak dopadl?
 • 7. Dali rodiče Petru Andrejevičovi požehnání vzít si Marju Ivanovnu?
 • 8. Víte, co je to požehnání? Kde se objevuje v příběhu?Svolení, které uděluje nějaká vyšší autorita/moc (rodiče, bůh, církev). S požehnáním - tj. s oporou něčeho většího, silnějšího za zády se věci daří lépe.
 • 9. Co je to sekundant? (Co myslíte na základě příběhu.) svědek, rozhodčí při souboji.
 • 10. Co je to triumfálně? ("Odebrali jsme se do pevnosti za Ivanem Ignaťjičem, který nás triumfálně vedl...") Vítězně.
 • 11. Co je to lazebník nebo kde a v jaké úloze je v textu zmíněn? (archaicky) středověký majitel lázněholič a lékař provádějící drobné lékařské úkony
 • 12. Co znamená "..pohroužen do svých dum?" Zahleděný do svých myšlene

-----------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1. Jaké je celé jméno A. S. Puškina (tj. co skrývají iniciály A. S.)?
 • 2. Kdo byl A. S. Puškin? (jaké národnosti; víte, co napsal jiného?)
 • Alexandr Sergejevič Puškin  (rusky:zvuk Александр Сергеевич Пушкин) (26. května / 6. června 1799 Moskva – 29. ledna /10. února 1837 Petrohrad, data podle juliánského / gregoriánského kalendáře), byl ruský básník, prozaik a dramatik. Bývá považován za zakladatele moderní ruské literatury. Představitel revolučního romantismu.
 • Rusalka, Ruslan a Ludmila, Piková dáma, Evžen Oněgin,  drama Boris Godunov, Pohádka o rybářovi a rybce
 • 3. Kdo byla kapitánská dcerka? Marja Ivanovna Mironovová.
 • 4. Kdo je Saveljič? Rodinný sluha.
 • 5. Kvůli čemu proběhl souboj mezi Petrem Andrejevičem Griňovem a Alexejem Ivanyčem Švabrin
 • 6. Jak souboj dopadl?
 • 7. Dali rodiče Petru Andrejevičovi požehnání vzít si Marju Ivanovnu?
 • 8. Co je to požehnání? Svolení, které uděluje nějaká vyšší autorita/moc (rodiče, bůh, církev). S požehnáním - tj. s oporou něčeho většího, silnějšího za zády se věci daří lépe.
 • 9. Co je to sekundant? svědek, rozhodčí při souboji.
 • 10. Co je to triumfálně ("Odebrali jsme se do pevnosti za Ivanem Ignaťjičem, který nás triumfálně vedl...")? Vítězně.
 • 11. Co je to lazebník, kde se v novele objevil?  (archaicky) středověký majitel lázněholič a lékař provádějící drobné lékařské úkony 
 • 12. Co asi v textu znamenalo: "..pohroužen do svých dum?" Zahleděný do svých myšlenek.

 

 

Evžen Oněgin 

(možná zde psal Puškin  také o sobě)

 
vždy v módních šatech, načesán,
vpad do společnosti jak pán.
To ovládal již, a ne špatně,
franštinu, bezvadně jí psal,
mazurku lehce tancoval
a ukláněl se elegantně
Svět usoudil - co více chtít? -
že moudrý, milý musí být.
(...)
Oněgin - soudili tak mnozí,
jichž přísných kritik svět se hrozí,
hoch vzdělaný byl, pedant však.
Měl onen talent, šťastný tak,
nenuceně se v rozhovoru
dotýkat zlehka věcí všech,
jindy však s moudrou tváří střeh
si mlčení své v těžkém sporu.
A nenadálý epigram
mu vynes mnohý úsměv dam.
   Teď latina je z módy právě.
Oněgin, abych nelhal snad,
ji ovládal však dosti hravě,
moh Juvenala citovat,
znal mnohé motto dokonale
a končil lístky slůvkem vale
ba, třeba při tom škobrtal,
dva verše z Aeneidy znal.
Na data z historie slavná
a jejich letopočtů prach
nedržel v nejmenším náš brach.
Leč zato anekdoty zdávna
od Romula po naše dni
mu pevně tkvěly v paměti.
 

Jak záhy uměl pěstovati

přetvářku, tajit naděje,
žárliti, vnukat sny i bráti,
v stesk na odiv se ztráceje,
jak uměl hrdost s poslušností
střídati, zájem s lhostejností!
Jak únavu hrál mlčením,
slov zápalných žhnul uměním!
Jak nedbale psal vroucí řádky
Jak jedním dechem maje rád
se v něze uměl rozplývat!
Jak jeho zrak byl bystrý, sladký,
tu plachý, smělý a pak zas
s ochotnou slzou v přítmí řas!
 
Jak novým dovedl se zdáti
a žertem zmásti čistý cit,
hrou na zoufalství polekati
a lichotnou lstí pobavit,
ze slabé chvíle kořistiti,
rozumem, vášní vítěziti
nad zdráhavostí čistých let,
bezděčnou přízeň vyzvědět,
vzbuditi vyznání, se ozvat,
a sotva dívčí srdce splet,
včas lásku zastihnout a hned
se na tajnou dát schůzku pozvat
a dívce prostřed tišiny
milostné dávat hodiny!

 

 

 

 

 
 

 

Zpět