Rozvíjející větné členy

08.04.2012 21:07

105/6

 

Všechna děvčata a chlapci z naší třídy se zúčastnil- lyžařského zájezdu. Knihy a sešity ležel- rozházené po celém stole. Upustil penál a všechny tužky i pero se rozkutálel- pod lavicemi. U nedalekého rybníčku se na slunci vyhříval- housata a kachňata. Bulharsko a Řecko uzavřel- spolu novou hospodářskou smlouvu.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    10. 4.

Brankář i celé mužstvo podal- vynikající výkon. Petr, Milena, Monika a Věra šl- na oběd do školní jídelny. Marek a Kamil mi nejvíce pomohl-. Někam se nám zaběhl- kuřata, Eva a její mladší bratr je už šl- hledat. Po celé zahradě voněl- růže a hrachor, ve vzduchu zářil- duhovými barvami paví očka. Všechn- okna i zrcadla zářila čistotou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    10. 4. 

Všechna děvčata a chlapci z naší třídy se zúčastnili lyžařského zájezdu. Knihy a sešity ležely rozházené po celém stole. Upustil penál a všechny tužky i pero se rozkutálely pod lavicemi. U nedalekého rybníčku se na slunci vyhřívala housata a kachňata. Bulharsko a Řecko uzavřely spolu novou hospodářskou smlouvu.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        10. 4.

Brankář i celé mužstvo podali vynikající výkon. Petr, Milena, Monika a Věra šli na oběd do školní jídelny. Marek a Kamil mi nejvíce pomohli. Někam se nám zaběhla kuřata, Eva a její mladší bratr je už šli hledat. Po celé zahradě voněly růže a hrachor, ve vzduchu zářila duhovými barvami paví očka. Všechna okna i zrcadla zářila čistotou.

 

 

    Rozvíjející větné členy

    Přísudek a podmět jsou základní větné členy.
    Ty dále rozvíjí rozvíjející větné členy.

     Babička      bydlí
       holý podmět     holý přísudek

Moje babička - rozvitý podmět (jaká babička?)
    ↑_____

bydlí na vesnici - rozvitý přísudek  (kde bydlí?)

   _____

 

Rozvíjející větné členy:

  • předmět
  • příslovečné určení
  • přívlastek
  • doplněk

 

TVOŘTE VĚTY

                                                                    Pádovými otázkami se ptáme na
   podmět                přísudek                PŘEDMĚT

                                                   - bez KOHO, ČEHO?  
 KDO, CO?     CO DĚLÁ, JAKÝ JE?   - KOMU, ČEMU?
       /                     /                    - KOHO, CO?
 JAKÝ?                 JAK?                 - o KOM, ČEM?
                                                   - s KÝM, ČÍM?   

 

 

 

                                        

  


 

KDO, CO?  CO DĚLÁ, JAKÝ JE?        KOMU, ČEMU?
Jirka píše  Luďkovi
Nela         zpívá mámě.

 

KDO, CO?  CO DĚLÁ, JAKÝ JE?        KOHO, CO?
Natálie vidí Elišku.
Dědeček seká  dřevo.

 

                               

 

 

 

 


 

 

                                             kouše                koho, co

                                             říká                   co? komu?

                                             dává                  co? komu?

 

 

 

 

  • Můj táta se už neobejde bez brýlí.            - 2. p.
  • Moje máma nerada vyhubovala bratrovi.  - 3. p. 
  • Můj táta opravuje rád auta.                     - 4. p.
  • Moje máma ráda mluví o dětech.             - 6. p.
  • Můj táta rád mluví se sousedem.             - 7. p.

 

Záleží na slovese:

 

píše - komu?   zajímá se - o co?  bojí se - čeho?
        - co?

povídá - komu?
           - co?
           - o kom?
           - s kým?

 

Na předmět se ptáme pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu (1. pádem kdo, co se ptáme na podmět)

Rozvíjí sloveso (připojen ke slovesu)

Předmět může být rozvinut dále (Ivana píše dlouhý dopis.)

107/1

107/2

    najděte předměty
    v jakém jsou pádu?
    jaký je to slovní druhy?
        (pomůcka: najděte nejprve slovesa a od nich se zkoušejte ptát pádovými otázkami. Př.: sloveso "vedou", ptám se: co vedou? Stáda.)

 

 

 

 

 

 Stáda zeber vedou silní hřebci a staré, moudré samice.
předmět ve 4.p.
vedou - koho, co?

                                                    předmět, 4. p.                                  předm., 3. p.
Každé stádo sice svůj okrsek, ale s ostatními zvířaty vycházejí zebry dobře. 

má - koho, co | s kým, čím | koho, čeho | o kom, čem
vychází - s kým, čím
                                           předm. 7. p.
Velmi často se například druží se žirafami

Žirafy vidí nepřítele už zdálky, zebry zase slyší sebeslabší šelest.

Zejména samci na všechno dohlížejí,

bedlivě pozorují okolí a v případě nebezpečí použijí kopyta   proti komukoli, kdo by ohrožoval jejich potomky. Když si hřebec sám s nepřítelem neporadí, utvoří stádo kruh a brání ohrožená mláďata společně.

 

 

 

 

 

 

Nejprve najdi slovesa:

Stáda zeber vedou silní hřebci a staré, moudré samice. každé stádo sice svůj okrsek, ale s ostatními zvířaty vycházejí zebry dobře. Velmi často se například druží se žirafami. Žirafy vidí nepřítele už zdálky, zebry zase slyší sebeslabší šelest. Zejména samci na všechno dohlížejí, bedlivě pozorují okolí a v případě nebezpečí použijí kopyta proti komukoli, kdo by ohrožoval jejich potomky. Když si hřebec sám s nepřítelem neporadí, utvoří stádo kruh a brání ohrožená mláďata společně.

 

slovesa napovídají pád:
vedou
- koho? vycházejí - s kým?, druží se - s kým?, vidí - koho?

 

 

 

 

 

 

 

 

Předměty

Stáda zeber vedou silní hřebci a staré, moudré samice. každé stádo má sice svůj okrsek, ale s ostatními zvířaty vycházejí zebry dobře. Velmi často se například druží se žirafami. Žirafy vidí nepřítele už zdálky, zebry zase slyší sebeslabší šelest. Zejména samci na všechno dohlížejí, bedlivě pozorují okolí a v případě nebezpečí použijí kopyta proti komukoli, kdo by ohrožoval jejich potomky. Když si hřebec sám s nepřítelem neporadí, utvoří stádo kruh a brání ohrožená mláďata společně.

 

Zpět