Rýmy a rýmovníky

20.09.2011 23:21

https://www.rymy.cz/about.htm

 

 

Projekt českého online rýmovacího slovníku www.rymy.cz vychází z mého statického seznamu českých slov uveřejněného v roce 2005 na vit$oft freeware. Dynamické vyhledávání rýmů založené na fonetické podobnosti souhlásek a samohlásek umožňuje na rozdíl od retrográdního lexikálního slovníku nalézat také rýmy s odlišnou koncovou samohláskou (hladí/hlady), rýmy useknuté (vidím/lidi) a díky označkování slovními druhy snadněji vyhledat štěpný rým v záplavě jiných, podobně znějících slov (snít/nit).

Jiné obdobné projekty na internetu: 
Online Rýmovník na ČEŠTINA.NET, 
online Slovník českých rýmů slovnik.exac.info Miroslava Exnera, 
online generátor rýmů Poet Sunstorm.info Vladimíra Macha, 
offline Generátor rýmů včetně víceslovných Jana Hegra a jeho 
online verze Rýmový slovník
offline generátor rýmů DaGGer Daniela Novotného, 
slovenský online rýmový slovník www.rymy.sk
anglický online rýmový slovník www.rhymer.comwww.writerhymes.comrhymes.lexemic.com
anglický offline rýmový a analytický slovník McGill English Dictionary of Rhyme
německý online rýmový slovník www.lyrikecke.de 
polský online rýmový slovník rymy.cal.plwww.rymy.eu .

Zpět