Samostatný větný člen, elipsa

09.04.2012 17:49

Samostatný větný člen

Peněz, těch měl vždycky dost.
K moři, tam bych jezdil každý rok.
Je toho už moc, toho jídla.

  • Zdůraznění, doplnění. Ve větě je na něj odkazováno.
  • V mluveném projevu, v literatuře.
  • Oddělujeme čárkou.

Osamostatněné větné členy

Tam se mělo zůstat. Natrvalo.
Měli bychom jít dál. Na jih.

  • Patří k větě jako její větné členy.
  • Typické v mluveném projevu.
  • Není odkazovací zájmeno ani příslovce.
  • Odděleno tečkou, větnou melodí.

90/3

 

Elipsa (výpustka)

Nevyjádřená část věty známá z kontextu.
Napomáhá stručnosti. Zejména v mluveném projevu.

Nevím, co (mám dělat) dřív.
Zítra musím (jet) do Prahy.
Kdy zase přijdeš? Nevím (kdy přijdu).

 

90/3

    Zeugma (nepovedená elipsa)

  Česky: zanedbání dvojí vazby 

    Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod k vlakům na třetím nástupišti použili podchod. 

        Neznáme žádný odchod k vlakům (správně odchod od vlaků). 

-------------------------------------------------------------------------

  • „Včera jsem viděl a mluvil s Petrem.“
  • „Ničení a šlapání po trávníku se zakazuje.“
  • Mluvíme o rozdílu hmotnosti před a po porodu. Před kým, čím (7. pád) a po kom, čem (6. pád). Správně tedy: Mluvíme o rozdílu hmotnosti před porodem a po porodu.

    V současné živé češtině je tento typ vazby poměrně běžný, oficiálně je však považován za chybu.
    Gramaticky a stylisticky správné je použít každou vazbu zvlášť, přičemž ve druhém použití je vázané slovo zpravidla nahrazeno  zájmenem.

    Jakož je elipsa prostředkem ke zrychlení komunikace, je zeugma jakousi patogenní modifikací elipsy.
    Česky: zanedbání dvojí vazby:

    

    Národ chtěl a volal po nové vládě. - národ chtěl po nové vládě?
        Správně:  Národ chtěl novou vládu a volal po ní.

 

Rozbor větný:

Do kraje za Křivoklátem jsme ohromně rádi jezdili.

Tehdy jsem nevěděl proč, ale dnes to vím.

Můj tatínek pochopil už tenkrát, že jednou můžu uvidět bulváry Paříže, ale už nikdy nebudu moct týdny bydlet v chalupě, kde voní v peci chleba, protože jednou u těch chalup budou zastavovat auta, uvnitř budou blikat televizory a podají vám tam jen špatnou černou kávu.

 

1H,
           předm.
    že 2V, ale 3V              protože 5V, 6V a 7V
       odporovací             příčinný
                        4V přívl.

 

 

Zpět