Šest klobouků

12.04.2012 22:12

https://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda_%C5%A1esti_klobouk%C5%AF

 

 

Je rozlišováno šest různých stavů a mají přiřazeny barvy:

  • Informace: (Bílá) - bere se do úvahy pouze jaké informace jsou známé, co jsou fakta?
  • Emoce: (Červená) - instinktivní emoční reakce anebo vyjádření o emocích (ale bez zdůvodňování)
  • Negativní usuzování: (Černá) - logika aplikovaná na určení chyb nebo barier, hledání neshod
  • Pozitivní: (Žlutá) - logika aplikovaná na určení přínosů, hledání souhlasu
  • Kreativita: (Zelená) - vyjádření provokace a pátraní, sledování, kam vedou nápady
  • Přemýšlení: (Modrá) - přemýšlení o přemýšlení
Zpět