Skloňování cizích vlastních jmen

11.11.2011 11:56

Test

doplň i/y, ě/ně, slova v závorkách dej do správného tvaru

Některé méně znám-jší f-zikální pokusy se konají ve (vakuum). Otcov- fotografie jsme nalepil- do (album). V (akvárium) je nutno vodu ok-sličovat. Sešl- jsme se před (gymnázium). Náš divadelní soubor hraje hodnotná (drama). Život některých lidí se podobá dovedně napsanému (drama). Držte se zadaného (téma). Aischylos byl jedním ze zakladatelů řeckého (drama). V květinářství jsme mamince zakoupili krásnou (orchidea). Mnoho vzácných, omam- vonících (orchidea) roste na v-sokých stromech. V každém roce vzpomínáme významných (jubileum).

 

Některé méně známější fyzikální pokusy se konají ve vakuu. Otcovy fotografie jsme nalepili do alba. V akváriu je nutno vodu okysličovat. Sešli jsme se před gymnáziem. Náš divadelní soubor hraje hodnotná dramata. Život některých lidí se podobá dovedně napsanému dramatu. Držte se zadaného tématu. Aischylos byl jedním ze zakladatelů řeckého dramatu. V květinářství jsme mamince zakoupili krásnou orchideu. Mnoho vzácných, omamně vonících orchidejí roste na vysokých stromech. V každém roce vzpomínáme významných jubileí.

 

 

 

 

DÚ z minulé hodiny 38/3, 39/4 a 5 - z každého 4 věty:

Účastníci zájezdu měli sraz před Národním muzeem. Všichni schopní lidé mají být vedeni k dalšímu vzdělávání a ke studiu. V praze jsme se podívali také do velkého planetária ve Stromovce. V zoologické zahradě bylo i několik terárií

V Jiráskových dramatech jsou zachyceny naše slavné historické postavy. V teplém klimatu jižních zemí se daří fíkům, datlím a pomerančům. Při slohové práci jsme si mohli vybrat z několika témat. Zapojili jsme přístroj podle uvedeného schématu. Cizinci se v Praze obdivují nádhernému hradčanskému panoramatu.

Dobrý člověk se řídí ušlechtilými ideami. Síla některých vznešených ideí je taková, že lidé jsou pro jejich splnění ochotni přinést i velké oběti. Dlouhou pouť s mnohými trampotami nazýváme podle eposu o Odysseově návratu z trojské války odyseou. Umění má ve společnosti velký význam, neboť ideje (i idey) přijímá člověk nejen rozumem, ale také citem.

 

TEST

https://testy.nanic.cz/testy/cestina/sklonovani-cizich-slov-a-prejatych/

 

 

Domácí úkol

strana 40., cvičení 6. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Skloňování cizích vlastních jmen

Natašo

1) Jako jména domácí (Puškin, Schiller (pán); Nikolajevič (muž) Elektra (žena)

2) Slovanská jména často jako přídavná jména (Dostojevskij, Tolstoj, Dostojevského, Tolstému)

3) Některá přijímají zakončení -ho, -mu (bez Verdiho, k Verdimu, Goethe - bez Goetha i bez Goetheho)

4) řecká a latinská, odsouvají při skloňování -os, -es, -us, -as (Oidipus - bez Odipa, Prometheus - bez Promethea)

----------------------------

5) zakončená -ea jako idea (Korea bez Koreje i bez Korey, 3. p. Koreji, Guinea, bez Guiney)

6) Některá se neskloňují: (Tbilisi, Baku, Waterloo, Mississippi)

 

Dokážete je přiřadit? Jde o muže zmíněné výše v příkladech:

 

Pravidla: 44/9

 

 

 


Zpět