Skloňování cizích vlastních jmen

27.11.2011 01:56

Opakování

 

Test

doplň i/y, ě/ně, slova v závorkách dej do správného tvaru

Některé méně znám-jší f-zikální pokusy se konají ve (vakuum). Otcov- fotografie jsme nalepil- do (album). V (akvárium) je nutno vodu ok-sličovat. Sešl- jsme se před (gymnázium). Náš divadelní soubor hraje hodnotná (drama). Život některých lidí se podobá dovedně napsanému (drama). Držte se zadaného (téma). Aischylos byl jedním ze zakladatelů řeckého (drama). V květinářství jsme mamince zakoupili krásnou (orchidea). Mnoho vzácných, omam- vonících (orchidea) roste na v-sokých stromech. V každém roce vzpomínáme významných (jubileum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Některé méně známější fyzikální pokusy se konají ve vakuu. Otcovy fotografie jsme nalepili do alba. V akváriu je nutno vodu okysličovat. Sešli jsme se před gymnáziem. Náš divadelní soubor hraje hodnotná dramata. Život některých lidí se podobá dovedně napsanému dramatu. Držte se zadaného tématu. Aischylos byl jedním ze zakladatelů řeckého dramatu. V květinářství jsme mamince zakoupili krásnou orchideu. Mnoho vzácných, omamně vonících orchidejí roste na vysokých stromech. V každém roce vzpomínáme významných jubileí.

 

 

 

 

 

Účastníci zájezdu měli sraz před Národním muzeum muzeem. Všichni schopní lidé mají být vedeni k dalšímu vzdělávání a ke studium studiu. V Praze jsme se podívali také do velkého planetárium planetária ve Stromovce. V zoologické zahradě bylo i několik terárium terárií

V Jiráskových drama dramatech jsou zachyceny naše slavné historické postavy. V teplém klima klimatu jižních zemí se daří fíkům, datlím a pomerančům. Při slohové práci jsme si mohli vybrat z několika téma témat. Zapojili jsme přístroj podle uvedeného schéma schématu. Cizinci se v Praze obdivují nádhernému hradčanskému panorama panoramatu.

Dobrý člověk se řídí ušlechtilými idea ideami. Síla některých vznešených idea ideí je taková, že lidé jsou pro jejich splnění ochotni přinést i velké oběti. Dlouhou pouť s mnohými trampotami nazýváme podle eposu o Odysseově návratu z trojské války odysea odyseou. Umění má ve společnosti velký význam, neboť idea, mn. č. ideje (i idey) přijímá člověk nejen rozumem, ale také citem.

 

TEST

https://testy.nanic.cz/testy/cestina/sklonovani-cizich-slov-a-prejatych/

 

 

Název patrně nejznámější a nejcitovanější současné teroristické organizace bývá v našem denním tisku přepisován mnoha způsoby: Al-Kaida, Al Kaida, Al-Kajda, Al Kajda, Al-Káida, Al-Kaída, Al-kajdá, al-Kajdá, al-Kaidá, El Kaida

Rozkolísané je užití spojovníku, velkého písmena, kvantity, střídání i – j. Obdobně nejednotný přepis vídáme i v dalších případech – např. v názvu organizace Al Fatah, Al-Fatah, al-Fatáh, al-Fattáh; poměrně ustálený bývá způsob psaní názvů deníků a týdeníků (velké počáteční písmeno, spojovník): Al-Haját, Al-Ahrám, Al-Baas.

Přepis arabských jmen do češtiny není jednotný, nezřídka je ovlivněn přepisem anglickým, proto je vhodné být k rozdílným variantám tolerantní. Podle arabistů z Orientálního ústavu AV by se jméno zmiňované teroristické skupiny mělo v češtině správně psát al-Ká´ida (tedy s apostrofem mezi á – i), popř. al-Káida. Malé počáteční písmeno v části al je proto, že jde o člen.

Podle našich zkušeností se zdá, že čeští novináři posuzují název jako celek, jehož začátek signalizuje velké počáteční písmeno v části Al. I tuto podobu považujeme za přijatelnou.

 

 

 

Přehled skloňování cizích slov typuidea

jména ženského rodu končící na -ea (orchidea).

Ten má dvojí skloňování:

idea (vzor žena) idea (vzor růže)
idey
-
ideu
ideo!

-
ideou
************
idey
-
ideám
idey
idey!
o ideách
ideami
ideje
ideji
-
-
o ideji
idejí

************
ideje
idejí
idejím
ideje
ideje!
idejích
idejemi

 

Ve většině pádů je možnost dvojího tvaru, jak podle vzoru žena, tak podle vzoru růže.

V některých pádech je však možný jen jeden jediný tvar.

Skloňování cizích vlastních jmen

1) Jako jména domácí (Puškin, Schiller (pán); Nikolajevič (muž) Elektra (žena)

2) Slovanská jména často jako přídavná jména (Dostojevskij, Tolstoj, Dostojevského, Tolstému)

3) Některá přijímají zakončení -ho, -mu (bez Verdiho, k Verdimu, Goethe - bez Goetha i bez Goetheho)

4) řecká a latinská, odsouvají při skloňování -os, -es, -us, -as (Oidipus - bez Odipa, Prometheus - bez Promethea)

----------------------------

5) zakončená -ea jako idea (Korea bez Koreje i bez Korey, 3. p. Koreji, Guinea, bez Guiney)

6) Některá se neskloňují: (Tbilisi, Baku, Waterloo, Mississippi)

 

btw: Dokážete je přiřadit? Jde o muže zmíněné výše v příkladech:

 

 

Dobrý den, většina cizích příjmení a jmen se v češtině bez problému připojuje k českým skloňovacím vzorům. Pokud příjmení nebo jméno je v 1. pádě zakončeno ve výslovnosti na souhlásku (což je případ i Vámi uvedených), v souladu s povahou koncově vyslovované souhlásky se při skloňováni uplatňují koncovky podle životných vzoru "pan", popřípadě "muž". Jména /"Bacon"/, /"Henryk"/, /"Paul"/ a /"Cézanne"/ - jakožto jména zakončena ve výslovnosti na obojetnou souhlásku - budou se tedy skloňovat podle vzoru "pán"(přičemž jméno /"Henrik"/ patří k podtypu toho vzoru, který ve vokativu singuláru má koncovku /"-u"/). Jména /"Francis"/ a /"Sienkiewicz"/ - jakožto jména zakončena ve výslovnosti na měkkou souhlásku - budou s skloňovat podle vzoru "muž":

nominativ: Francis Bacon, Henryk Sienkiewicz, Paul Cézanne
genitiv: Francis-e Bacon-a, Henryk-a Sienkiewicz-e, Paul-a Cézanne-a (Cézann-a)
dativ: Francis-i Bacon-ovi, Henryk-u Sienkiewicz-ovi, Paul-u Cézanne-ovi (Cézann-ovi)
akuzativ: Francis-e Bacon-a, Henryk-a Sienkiewicz-e, Paul-a Cézanne-a (Cézann-a)
vokativ: Francis-i Bacon-e, Henryk-u Sienkiewicz-i, Paul-u Cézanne
lokál: o Francis-i Bacon-ovi, o Henryk-u Sienkiewicz-ovi, o Paul-u Cézanne-ovi Cézann-ovi)
instrumentál: Francis-em Bacon-em, Henryk-em Sienkiewicz-em, Paul-em Cézannem

V dativu a lokálu singuláru je pro životná maskulina (ke kterým patří i vlastní jména) typické zakončení /"-ovi"/. Následuje-li ve složeném pojmenování za sebou více dativních nebo lokálových tvarů (např. jméno + příjmení), koncovky /"-ovi"/ a /"-u"/ (/"-i"/) s střídají, u posledního slova je však /"-ovi"/: "o Francisi Baconovi".

U francouzských, anglických apod. cizích příjmení končících v psané podobě na nevyslovované (tzv. němé) /-e/ (jako u příjmení Scribe, Verne, Cézanne) se toto písmeno před pádovými koncovkami zpravidla vypouští, nesouvisí-li s výslovností předcházející samohlásky. Vývojové tendence ovsem směřují k ponecháváni tohoto /-e/ v psané podobě (pokud následující pádová koncovka nezačíná rovněž samohláskou /e-/) - aby byla patrná výchozí nominativní podoba jména. Za spisovné se tak považuji oba způsoby (tedy i "bez Cézannea", i "bez Cézanna").

https://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/cizi-vlastni-jmena

 

 


Zpět