Skloňování jmen přejatých

31.10.2011 23:15

 

Diktát

nebo jenž....

vypnout dataprojektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když byl Jarda malý, četl knihu o pramenech Amazonky. A pak uvažoval, že jeho pražský rodný potok Botič musí mít také prameny, a začal je hledat. Šel několikrát za rok kilometry ve slunci, v dešti, ve sněhu, ale nenašel žádný pramen. Nikdy jej nenašel a nikdy od toho neupustil.

 

 

Brzy se stromy obalí listím. Lodi se na moři navzájem zdraví houkáním. Na střední zdravotnickou školu se od nás hlásí dvě žákyně. Na podzim se hory halí do mlhy. Nad krajem visí těžké sněhové mraky. Vadnoucí květiny přímo prosí o trochu vody. Někteří lidé rádi nosí výstřední oblečení.

 

 

 

Opakování

Spojují věty v souvětí, odkazují na jméno z druhé věty.

Př.: Je to moped, který jsem si koupil.

Zájmeno který se vztahuje na jméno (moped) v předchozí větě.

                 Proto vztažná zájmena

 

https://dum.arcs.cz/vztazne-zajmeno-jenz.htm

 

 

s 24/ cv. 4a)

  • Trojúhelník může být určen (3) stranami nebo (2) stranami a úhlem jimi sevřeným nebo jednou stranou a (2) úhly k ní přilehlými.
  • Součet (3) vnitřních úhlů trojúhelníka je 180°.
  • Vnější úhel trojúhelníka se rovná součtu (2) vnitřních úhlů při zbývajících vrcholech.
  • Číslo je dělitelné (2), má-li na základním místě některou z číslic 0, 2, 4, 6, 8.
  • Číslo je dělitelné (3), je-li jeho ciferný součet dělitelný (3)
  • Číslo 32 je dělitelné (2, 4, 8) a (16). Číslo 12 je násobek (2, 3, 4, 6).
  • Společný násobek (2) čísel je číslo dělitelné (obě) čísly.

 

 

 

 

 

Úkol domácí

s. 32/cv. 2

část zde:

 

Cesta vedla strm- do kopce. Růže omam- voněly. Neví si zřejm- rady. Měl bys jíst střídm-ji.

 

 

 

 

Cesta vedla strm- do kopce. Růže omam- voněly. Neví si zřejm- rady. Měl bys jíst střídm-ji.

 

 

Skloňování obecných jmen přejatých

https://pentcestina.ic.cz/index.php?sec=ling&inc=skola&obor=ling&akce=uc&year=4&lect=1

 
1. Mnohá přejatá podstatná jména se skloňují jako jména domácí podle rodu a zakončení:
materiál, -u; technika, -y; historie, -e
 
2. Přejatá slova mužského rodu zakončená na –us:
(koncovka –us se v některých případech odsouvá)
 
humanismus, 2.p. humanismu
organismus, 2.p. organismu
humus, 2.p. humusu
rytmus, 2.p. rytmu
turnus, 2.p. turnusu
virus, 2.p. virusu i viru
glóbus, 2.p. glóbusu i glóbu
brontosaurus, 2.p. brontosaura
génius, 2.p. génia (jako pán); mn.č. géniové, 2.p. géniů (jako mužové, mužů)
 
3. Přejatá slova středního rodu zakončená na –um:
(koncovka –um se odsouvá)
vakuum, 2.p. vakua
studium, 2.p. studia
centrum, 2.p. centra
muzeum, 2.p. muzea
album, 2.p. alba
datum, 2.p. data
 
(při skloňování se rozšiřuje o –at-)
téma, 2.p. tématu
schéma, 2.p. schématu
drama, 2.p. dramatu
 
5. Přejatá slova ženského rodu typu idea:
(skloňují se částečně podle vzoru žena a růže)
 

 Feminina končící na -ea se skloňují podle vzoru idea, který má bohužel dvojí skloňování:

Přehled skloňování cizích slov typu idea
idea (vzor žena) idea (vzor růže)
idey
-
ideu
ideo!
-
ideou
***
idey
-
ideám
idey
idey!
o ideách
ideami
ideje
ideji
-
-
o ideji
idejí
***
ideje
idejí
idejím
ideje
ideje!
idejích
idejemi

Jak je vidět, skloňování slova idea a slov jemu podobných je ve většině pádů možnost dubletního tvaru, jak podle vzoru žena, tak podle vzoru růže, v některých pádech je však možný jen jeden jediný tvar.

 
6. Některá přejatá podstatná jména jsou nesklonná:
angažmá, finále, filé, taxi, buly, tabu, ragú

 

 

Zpět