Skloňování obecných a vlastních jmen přejatých

06.11.2011 18:28

Opakování + test

1.) podívejte se, v jakém pádu je vztažné zájmeno
2.) podívejte se na jaké jméno z předchozí věty odkazuje
3.) pokud je v prvním pádu, použijte paměť
4.) pokud je v jiném pádě, nahraďte vztažné zájmeno příslušným podst. jménem
5.) nahraďte jej zájmenem osobním
6.) k zájmenu osobnímu přidejte -ž
pozn: zkuste tvary s j- i s n- na začátku (jímž i nímž)

nahraďte "který" správným tvarem zájmena jenž.
Byl to Milanův pes, který ho našel.    4
Zahlédla ho dívka, které připoměl otce. Dívce (jí) připomněl otce.
Domy, kterých se týká územní rozhodnutí, budou strženy.
Dítě, s kterým přišli, se rozplakalo.
Šel tam s tátou, o kterého se mohl opřít.
Byli to muži, kterým se obdivoval.
Vylezli na horu, která se zdála nezdolatelná.
Jeli autem, kterému došel benzín.áí 
 
nahraďte "který" správným tvarem zájmena jenž.
Byl to Milanův pes, jenž ho našel.   
Zahlédla ho dívka, jíž připoměl otce. Dívce (jí) připomněl otce.
Domy, jichž se týká územní rozhodnutí, budou strženy.
Dítě, s nímž přišli, se rozplakalo.
Šel tam s tátou, o něhož se mohl opřít.
Byli to muži, jimž se obdivoval.
Vylezli na horu, již se zdála nezdolatelná.
Jeli autem, jemuž došel benzín.
 

Domácí úkol

strana 40., cvičení 6. Na zítra.

Nové učivo 

(Vše, co není šedé do zápisu:)

 

Skloňování obecných jmen přejatých

 

  • humanismus - 2. (bez) humanismu
  • génius - 2. p. (bez) génia
  • idea - 2. p. (bez) ideje, idey
  • muzeum - 2. p. (bez) muzea
  • faktum - 2. p. (bez) fakta
  • téma - 2. p. (bez) tématu

 

  • humus - humusu
  • virus - viru i virusu

 

virus, 2.p. virusu i viru
glóbus, 2.p. glóbusu i glóbu
brontosaurus, 2.p. brontosaura

-us se někdy odsouvá

Více zde: https://kolesovice.webnode.cz/news/sklonovani-jmen-prejatych/

Mnohá podst. jm.  cizího původu se skloňují jako slova domácí (z latiny, řečtiny).

Skloňují se podle několika vzorů:

Skloňování slov latinského a řeckého původu

Přehled vzorů pro skloňování cizích slov (lat., řeč.)

Jména mužského rodu zakončená na-s (-us, -as, -os...)

génius

(pán)

Jména ženského rodu zakončená na-is

 

Themis

(žena)

Jména středního rodu zakončená na -uma.

 

muzeum

(město)

Jména středního rodu zakončená na -a, která při skloňování vkládají hlásku -t-.

drama

(město)

génia
géniovi
génia
génie!
o géniovi
géniem
***

géniové (mužové)
géniů
géniům
génie
géniové!
o géniích
génii

 

Themidy
Themidě
Themidu
Themis!
o Themidě
Themidou
***
Themidy

Themid
Themidám
Themidy
Themidy!
o Themidách
Themidami

nebo ve všech pádech Themis

muzea
muzeu
muzeum
muzeum!
o muzeu
muzeem
***

muzea (města)
muzeí (moří)
muzeím (moří)
muzea (města)
muzea! (města)
o muzeích (moří)
muzei (moří)

 

dramatu (---)
dramatu
drama
drama!
o dramatu
dramatem
***
dramata
dramat
dramatům
dramata
dramata!
o dramatech
dramaty      
  

 

 
Themis (řecky Θέμιςlatinsky Themis) byla v řecké mytologii dcera boha nebe Úrana a bohyně země Gaie. Šlo o bohyni zákonného pořádku mezi lidmi a v přírodě.
 

 

Přehled skloňování cizích slov typu idea

jména ženského rodu končící na -ea (orchidea).

Ten má dvojí skloňování:

idea (vzor žena) idea (vzor růže)
idey
-
ideu
ideo!

-
ideou
************
idey
-
ideám
idey
idey!
o ideách
ideami
ideje
ideji
-
-
o ideji
idejí

************
ideje
idejí
idejím
ideje
ideje!
idejích
idejemi

 

Ve většině pádů je možnost dvojího tvaru, jak podle vzoru žena, tak podle vzoru růže.

V některých pádech je však možný jen jeden jediný tvar.

 

 


 

Nesklonná podstatná jména cizího původu

Mezi přejatými cizími slovy jsou i taková, jejichž tvary neumožňují ohýbání.

Taková slova si zachovávají ve všech tvarech tvar shodný s 1.p. j.č..

Patří mezi ně slova typu kupé, filé, šodó, ragú, taxi etc (kupé bez kupého nelze).

Idea má dvojí tvary, podle vz. žena a růže:

 

j. č.   

mn. č.

1. p.  idea  idey, ideje
2. p.   idey, ideje  idejí
3. p.  ideji  ideám, idejím
4. p.  ideu  idey, ideje
5. p.  ideo  idey, ideje
6. p.  ideji   ideách, idejích
7. p.    ideou, idejí    ideami, idejemi   
 

DÚ 38/3, 39/4 a 5 - z každého 4 věty

 

 

 

TEST

https://testy.nanic.cz/testy/cestina/sklonovani-cizich-slov-a-prejatych/

 

Domácí úkol

strana 40., cvičení 6. Na zítra.

 

cvičení s. 38 - 39, skupiny

 

Skloňování cizích vlastních jmen

Natašo

1) Jako jména domácí (Puškin, Schiller (pán); Nikolajevič (muž) Elektra (žena)

2) Slovanská jména často jako přídavná jména (Dostojevskij, Tolstoj, Dostojevského, Tolstému)

3) -ho, -mu (bez Verdiho, k Verdimu)

4) řecká a latinská, odsouvají při skloňování - os, es, -us, -as

 

 

Zpět