Skloňování obecných jmen přejatých

21.11.2011 22:17

Pravidla + 49/1

rytmus - 2. p. rytmu

 

 

Skloňování obecných jmen přejatých

 

  • humanismus - 2. (bez) humanismu
  • génius - 2. p. (bez) génia
  • idea - 2. p. (bez) ideje, idey
  • muzeum - 2. p. (bez) muzea
  • faktum - 2. p. (bez) fakta
  • téma - 2. p. (bez) tématu

 

  • humus - humusu
  • virus - viru i virusu

 

virus, 2.p. virusu i viru
glóbus, 2.p. glóbusu i glóbu
brontosaurus, 2.p. brontosaura

-us se někdy odsouvá

Více zde: https://kolesovice.webnode.cz/news/sklonovani-jmen-prejatych/

Mnohá podst. jm.  cizího původu se skloňují jako slova domácí (z latiny, řečtiny).

Skloňují se podle několika vzorů:

Skloňování slov latinského a řeckého původu

Přehled vzorů pro skloňování cizích slov (lat., řeč.)

Jména mužského rodu zakončená na-s (-us, -as, -os...)

génius

(pán)

Jména ženského rodu zakončená na-is

 

Themis

(žena)

Jména středního rodu zakončená na -uma.

 

muzeum

(město)

Jména středního rodu zakončená na -a, která při skloňování vkládají hlásku -t-.

drama

(město)

génia
géniovi
génia
génie!
o géniovi
géniem
***

géniové(mužové)
géniů
géniům
génie
géniové!
o géniích
génii

 

Themidy
Themidě
Themidu
Themis!
o Themidě
Themidou
***
Themidy

Themid
Themidám
Themidy
Themidy!
o Themidách
Themidami

nebo ve všech pádech Themis

muzea
muzeu
muzeum
muzeum!
o muzeu
muzeem
***

muzea (města)
muzeí (moří)
muzeím (moří)
muzea (města)
muzea! (města)
muzeích (moří)
muzei (moří)

 

dramatu (---)
dramatu
drama
drama!
o dramatu
dramatem
***
dramata
dramat
dramatům
dramata
dramata!
o dramatech
dramaty      
  

 

 
Themis (řecky Θέμιςlatinsky Themis) byla v řecké mytologii dcera boha nebe Úrana a bohyně země Gaie. Šlo o bohyni zákonného pořádku mezi lidmi a v přírodě.
 

 

Přehled skloňování cizích slov typuidea

jména ženského rodu končící na -ea (orchidea).

Ten má dvojí skloňování:

idea (vzor žena) idea (vzor růže)
idey
-
ideu
ideo!

-
ideou
************
idey
-
ideám
idey
idey!
o ideách
ideami
ideje
ideji
-
-
o ideji
idejí

************
ideje
idejí
idejím
ideje
ideje!
idejích
idejemi

 

Ve většině pádů je možnost dvojího tvaru, jak podle vzoru žena, tak podle vzoru růže.

V některých pádech je však možný jen jeden jediný tvar.

 

 


 

Nesklonná podstatná jména cizího původu

Mezi přejatými cizími slovy jsou i taková, jejichž tvary neumožňují ohýbání.

Taková slova si zachovávají ve všech tvarech tvar shodný s 1.p. j.č..

Patří mezi ně slova typu kupé, filé, šodó, ragú, taxi etc (kupé bez kupého nelze).

Idea má dvojí tvary, podle vz. žena a růže:

 

j. č.   

mn. č.

1. p.  idea  ideyideje
2. p.   ideyideje  idejí
3. p.  ideji  ideámidejím
4. p.  ideu  ideyideje
5. p.  ideo  ideyideje
6. p.  ideji   ideách, idejích
7. p.    ideouidejí    ideami, idejemi   
 
 

 

Zpět