Skloňování zájmena „týž, tentýž“

18.11.2011 21:54

Jak skloňujeme zájmeno týž/tentýž?: https://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5485

 

Cvičení 

 

Přijela babička

Očekávali jsme ….Těšili jsme se na …. Šli jsme … všichni naproti na nádraží. Poznáme … nebo nepoznáme? Dávno jsme se s … neviděli. Naposledy jsme … spatřili před pěti lety, když jsme u … trávili prázdniny. Dlouho jsme potom na … vzpomínali.

 

 

Doplňte sebou a s sebou

Vezměte…..batoh! Házel ….celou noc. Neber nikoho …..! Šli ve dvojicích za …..Lovci měli …….psy. To se podá samo…..Hodil ….na postel. Nevzal jsem ……klíče. Dělali si mezi …..z něho žerty. Žoldnéři odvlekli …….mnoho mužů.

 

Pravopisné cvičení:

  O Zem-

   Představ- lid- o Zem- a o vesmíru b-l- rozdílné. Indové tvrdil-, že Zem- nesou vel-kánští slon-. Řekové si myslel-, že ji drž- obr Atlas. Teprve v 16. století polsk- hv-zdář M-kuláš Kopern-k změřil poh-b- těles na neb- a dokázal, že středem soustav- je Slunce. Ital Galileo Galilei novým- v-nález-, kter-mi byly dalekohled-, poh-b- těles sledoval. C-rkev však všechn- jej-ch spis- zakázala.

 zdroj

 

Je to stále tentýž balast o týchž záludných zájmenech. Mrkněte na to týmiž krásnýma očima jako já!

jednotné číslo množné číslo
pád mužský ženský střední mužský ženský střední
1. týž , tentýž
(chlapec , stroj)
táž , tatáž
(dívka )
totéž
(pero)
tíž , titíž
(chlapci)
tytéž  
(stroje)
tytéž
(dívky)
táž , tatáž
( pera)
2. téhož téže téhož týchž týchž týchž
3. témuž téže témuž týmž týmž týmž
4. téhož (chlapce)
týž , tentýž
(stroj)
touž,
tutéž
totéž tytéž tytéž táž tatáž
6. témž , tomtéž téže témž ,
tomtéž
týchž týchž týchž
7. týmž , tímtéž touž,
toutéž
týmž ,
tímtéž
týmiž týmiž týmiž

Pozn.: U zájmena „týž, tentýž“ (v obou časech) nelze použít tvar v 5. pádě. Vyjádření tohoto zájmena by zkrátka nemělo smysl.

 

jen bych chtěla podotknout, že podle nové kodifikace čes.jazyka (viz. časopis Naše řec, vydávaný Ústavem pro jazyka český) se tvary ,,tomtéž" a ,,timtéž" již nepoužívají a nejsou v souladu s pravidly českého jazyka.


avatarČeštinářská hrubka - týmaž očima. Je to duál, stejně jako oběma očima, oběma rukama, vlastníma nohama. S týmiž oky na punčoše OK.

 

Mužský rod 
1.p týž, tentýž chlapec 
2.p téhož chlapce 
3.p témuž chlapcie 
4.p téhož chlapce o
týž, tentýž stroj
6.p o témž, tomtéž chlapci 
7.p s týmž, tímtéž chlapcem 
 
Ženský rod
1.p táž, tatáž dívka
2.p téže dívky
3.p též dívce
4.p touž, tutéž dívku 
6.p o téže dívce
7.p touž,tutéž dívkou 
 
Střední rod
1.p totéž slovo
2. p téhož slova
3.p témuž slovu
4. p totéž slovo
6.p o témž(e), tomtéž slovu
7.p s týmž, tímtéž slovem
 
MNOŽNÉ ČÍSLO
 
Mužský rod 
1.p tíž, titíž chlapci 
tytéž stroje
2.p týchž chlapců 
3.p týmž chlapcům 
4.p tytéž chlapce 
6.p o týchž chlapcích 
7.p s týmiž chlapc 
 
Ženský rod
1.p tytéž dívky
2.p týchž dívek 
3.p týmž dívkách
4.p tytéž dívky
6.p týchž dívkách 
7.p s týmiž dívkami
 
Střední rod
1.p táž, tatáž slova
2.p týchž slov
3.p týmž slovům
4.p tatáž slova
6.p týchž slovech
7. p týmiž slovy
 
Zájmena týž, jenž
 
Otázka 1.:
 
Vyberte správnou možnost: 
a) Znáš nějakou knihu, již bys mohl doporučit spolužákům? 
b) Znáš nějakou knihu, jež bys mohl doporučit spolužákům?
 
 
Otázka 2.:
 
Vyberte správnou možnost: 
a) Kniha, jež mě zaujala, se jmenuje Harry Potter. 
b) Kniha, jenž mě zaujala, se jmenuje Harry Potter.
 
 
Otázka 3.:
 
Vyberte správnou možnost: 
a) Nepatřím ke čtenářům, jež chodí do knihovny několikrát v týdnu.
b) Nepatřím ke čtenářům, již chodí do knihovny několikrát v týdnu.
 
 
Otázka 4.:
 
Vyberte správnou možnost: 
a) Muži, jenž stojí ve frontě, jsou netrpěliví. 
b) Muži, již stojí ve frontě, jsou netrpěliví.
 
 
Otázka 5.:
 
Vyberte správnou možnost: 
a) Autobusy, jenž mají poruchu, musí být neprodleně opraveny.
b) Autobusy, jež mají poruchu, musí být neprodleně opraveny.
 
 
Otázka 6.:
 
Vyberte správnou možnost: 
a) Obsluhovali nás tíž číšníci jako včera.
b) Obsluhovali nás téže číšníci jako včera.
 
 
Otázka 7.:
 
Vyberte správnou možnost: 
a) Potkal jsem tam touž ženu jako minule.
b) Potkal jsem tam téže ženu jako minule.
 
 
Otázka 8.:
 
Vyberte správnou možnost: 
a) Dělají týž chyby jako ty. 
b) Dělají tytéž chyby jako ty.
 
 
Otázka 9.:
 
Vyberte správnou možnost: 
a) Bydlím stále v témže domě. 
b) Bydlím stále v tomž domě.
 
 
Otázka 10.:
 
Vyberte správnou možnost: 
a) Oba měli touž myšlenku. 
b) Oba měli téže myšlenku.
 
***************************************************************
 
 
Zájmena týž, jenž
 
Otázka1.:
 
Správně!
 
Otázka zněla:
 
Vyberte správnou možnost:
 
Vaše správná odpověď byla: a) Znáš nějakou knihu, již bys mohl doporučit spolužákům?
 
Otázka2.:
 
Správně!
 
Otázka zněla:
 
Vyberte správnou možnost:
 
Vaše správná odpověď byla: a) Kniha, jež mě zaujala, se jmenuje Harry Potter.
 
Otázka3.:
 
Špatně!
 
Otázka zněla:
 
Vyberte správnou možnost:
 
Správná odpověď je: b) Nepatřím ke čtenářům, již chodí do knihovny několikrát v týdnu.
 
Vaše odpověď byla:a) Nepatřím ke čtenářům, jež chodí do knihovny několikrát v týdnu.
 
Otázka4.:
 
Správně!
 
Otázka zněla:
 
Vyberte správnou možnost:
 
Vaše správná odpověď byla: b) Muži, již stojí ve frontě, jsou netrpěliví.
 
Otázka5.:
 
Správně!
 
Otázka zněla:
 
Vyberte správnou možnost:
 
Vaše správná odpověď byla: b) Autobusy, jež mají poruchu, musí být neprodleně opraveny.
 
Otázka6.:
 
Správně!
 
Otázka zněla:
 
Vyberte správnou možnost:
 
Vaše správná odpověď byla: a) Obsluhovali nás tíž číšníci jako včera.
 
Otázka7.:
 
Špatně!
 
Otázka zněla:
 
Vyberte správnou možnost:
 
Správná odpověď je: a) Potkal jsem tam touž ženu jako minule.
 
Vaše odpověď byla:b) Potkal jsem tam téže ženu jako minule.
 
Otázka8.:
 
Správně!
 
Otázka zněla:
 
Vyberte správnou možnost:
 
Vaše správná odpověď byla: b) Dělají tytéž chyby jako ty.
 
Otázka9.:
 
Správně!
 
Otázka zněla:
 
Vyberte správnou možnost:
 
Vaše správná odpověď byla: a) Bydlím stále v témže domě.
 
Otázka10.:
 
Správně!
 
Otázka zněla:
 
Vyberte správnou možnost:
 
Vaše správná odpověď byla: a) Oba měli touž myšlenku.
**********************************************************************
 
 
jednotné číslo    
Mužský rod: Ženský rod: Střední rod:
1.p. týž, tentýž (muž, stroj)
2.p. téhož
3.p. témuž
4.p. téhož (muže)
týž, tentýž (stroj)
6.p.(o) témž, tomtéž
7.p. týmž, tímtéž
 
táž, tatáž (žena)
téže
téže
touž, tutéž (ženu)
 
(o) téže
touž, toutéž
 
totéž (děvče)
téhož
témuž
totéž (děvče)
 
(o) témž, tomtéž
týmž, tímtéž
 
množné číslo    
Mužský rod: Ženský rod: Střední rod:
tíž, titíž (muži)
tytéž (stroje)
 
1.p.
 
2.p.
3.p.
4.p.
6.p.
7.p.
 
tytéž (muže,stroje)
tytéž (ženy)
 
týchž
týmž
tytéž (ženy)
(o) týchž
týmiž
 

táž, tatáž (děvčata)
 
táž, tatáž (děvčata)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zpět