Skupiny bě - bje, vě - vje, pě, mě - mně

02.11.2011 21:44

Opakování

https://www.ocestine.cz/testy/zdvojene-souhlasky/doplnovani-slov-i/psani-n-nn-a-dalsich-hlasek-iv-319/

 

Domácí úkol

s. 36/ cv. 5- zítra


Nová látka

                                                                    7.11.    

Skupiny bě - bje, vě - vje, pě, mě - mně

 

oběť          objednávka        vědět        vjezd        pěšina

oběhnout   objem                věc           vjem        vypě

   objezd ob + jezd(it)

oběžnice - obíhat 

objetí - objímat - ob+jímat

oběh - obíhat

objel - objíždět

obětoval  - oběť 

ob-dnal - ob+jednat

v-zd - v-jet

v-ta - věta 

v-k, v-m, v-l, v-tev

 

oběžnice, objetí, oběh, objel, obětoval, objednal, vjezd, věta, věk, vjem, vjel, větev

 

 

 

sb-r papíru (sbírat)

velký objem - objímat

stará pověst - povídat

vjezd do dvora - jezdit

dobrá zvěst - dovídat

pověšené prádlo - visí

matčino objetí - objímá

vysoké napětí - napínat

vydatný oběd - obídek

zrakové vjemy -  jímat (pojímat dovnitř), pojem, dojem, jímka

pěvecký sbor - zpívat

úzká pěšina - pěšky

kruhový objezd - objíždím

válečné oběti - (není od objímat)

 

 

 

stará pov-st - 

v-zd do dvora, dobrá zv-st, pov-šené prádlo, matčino ob-tí, vysoké nap-tí, vydatný ob-d, zrakové v-my, p-vecký sbor, úzká p-šina, kruhový ob-zd, válečné ob-ti.

 

 

 

 

 

uměl          -  umí               vzpomněl  - vzpomene

rozuměl     -  rozumí           zapomněl  - zapomene

zatmění     -  zatmí se         uzemnění  - uzemnit

zřejmě      -  zřejmý            příjemně   - příjemný

soukromě  -  soukromý        rozumně   - rozumný

 

PAMATUJ

  zapomněl, připomněl, vzpomněl, domněnka - jako pomněnka (pomník) - mně  

 

 

              -ejší                       -ejší
tamní -                   dol(e)              tamější
             -ní                           -ní

 

 

Mně/mě

 

2. + 4. pád - mě    (2 písmena)   (jako tě, tebe)

3. + 6. pád - mně   (3 písmena)  (jako tobě)

 

Beze mě. Vidí koho, co? Mě.

Dává to komu, čemu? Mně. Vypráví o kom, o čem? O mně?

Zpět