Slohová cvičení

22.03.2012 23:26

Co musí mít dopis?

Jaký je rozdíl mezi osobním a úředním dopisem?

Jaký je rozdíl mezi psaným dopisem a emailem?

Jaký je rozdíl mezi zprávou a oznámením?

Co je to tisková zpráva?

Jaký je rozdíl mezi výpisky a výtahem?

 

 

 

 

                                                                                                        23. 3. 

    Dopis sobě za pět deset let

    - napište, jaké je to dnes, za deset let si to určitě nebudete pamatovat tak živě.

    - zeptejte se sami sebe na otázky, které vás dnes zajímají - o sobě, o světě

    - co se stalo s lidmi, které dnes znáte?

    - napište sami sobě nějaký vzkaz - co vám dnes připadá důležité, co nechcete, abyste zapomněli.

 

 

 

 

 

 

 

Štafetový příběh. Děti vymýšlejí společný příběh. Sedí v kruhu a postupně každý řekne 3 věty. Potom dalšímu vypravěči pošeptá nějaké jedno slovo, které jakýmsi způsobem musí ovlivnit jeho tři věty. Lze třídu rozdělit na 2 - 3 skupinky a nechat je samostatně hrát.

 

27. Vysypaná kartotéka. Každý z hráčů napíše kratičké vyprávění, vyprávění bude mít 5 vět a každá věta bude na zvláštní malé kartičce. Poté všechny kartičky sesypeme dohromady a zamícháme. Z hromádky pak lovíme poslepu kartičky a vždy z pěti se pokusíme sestavit nové vyprávění.

 

30. Kámen ve vodě. Začneme tím, že napíšeme jedno slovo. Třeba voda. Potom máme za úkol vymyslet na každé písmeno tohoto slova další slovo - třeba: v“ětev, o“pasek, d“íra, a“kord. A pokračujeme dále - čím více vymýšlíme, tím víc slov nás zavaluje. V jednu chvíli si můžeme říci „Dost!“ Začneme se slovy pracovat: můžeme je použít jako materiál na vyprávění, dopis apod.

 

 

Zpět