Slova přejatá a jejich pravopis

26.09.2011 12:32

Opakování základy/kvíz

(y/i s/z), slovní druhy, rozbor, věty

Najdi Podmět & přísude, předmět, příslovečné určení, přívlastek

Děti se tísnily kolem umyvadla plného čerstvých květin.

 1. Děti ----------- se tísnily ( podmět a přísudek slovesný)
 2. Kolem umyvadla ----------příslovečné určení místa ( předložka kolem se neurčuje)
 3. Plného ----------------------přívlastek shodný
 4. Čerstvých ------------------přívlastek shodný
 5. Květin ----------------------předmět ve druhém pádě

 

 1. Před dávnými časy pokrývaly celou krajinu rozsáhlé lesy.

 

 1. Pokrývaly ---------lesy ( přísudek slovesný a podmět)
 2. Dávnými -----------------přívlastek shodný
 3. Před časy ……………..příslovečné určení času
 4. Celou …………………přívlastek shodný
 5. Krajinu………………..předmět ve čtvrtém pádě
 6. Rozsáhlé ……………..přívlastek shodný

 

 1. Posádky letadel vyřizují všechny záležitosti v operačním sále.
 2. Škola uspořádá na počátku letošních prázdnin závody chlapců a děvčat.

 

Slovní druhy

https://skolicka6.sweb.cz/JEDNODUCHETESTY/SASCI.htm

 

=> známka 

Známka z diktátu / kontrola domácího úkolu

=> známka 

Opakování látka z minulé hodiny

skupinově, soutěž

=> známka 

Diktát

 

Nová látka

Přídavná jména utvořená z podstatných jmen (přípona ný, ní)

zákonné x jelení

plamenné     jelení

plamen+ný = plamenný

zákon+ný = zákonný

přípona  

kamenný, týdenní, ranní, každodenní

přídavná jména odvozená od zvířat mají jen jedno N:

jelení, havraní, sloní, beraní, vraní

jde o příponu

jako myší, sobí

 

 

rané brambory

 

časný“ (raný podzim) a „počáteční“ (raný středověk).

 • Trhali jsme rané třešně.
 • Tvrz pochází z období rané gotiky.
 • Jeho raná díla se vyznačují typickými mladickými ideály.
 •  

 

         X (ale)

šestiranný revolver - od slova rána + ný

strana 17. cv 11

 

Vy/vý vi/ví

    předponu lze odtrhnout a zbytek dává smysl

    strana 17. cv. 8

   

 

=> známka aktivita

Zajímavost

    https://anagrammer.org/

Domácí úkol

    strana 17, cvičení 8: 12 výrazů = 3 řádky, poslední je radostně -volat
    úkol je na příští týden na pondělí

Kontrola Sešitů

 

Odměna

https://www.blesk.cz/clanek/video-srandicky/159866/kdo-se-boji-nesmi-do-kina-test-odvahy-mezi-motorkari.html

Zpět