Slovesa - obtížnější tvary

07.11.2011 12:11

Zkontrolovat Honzovi sešit

Číslovky - opakování

Dvěmi - DVĚMA, OBĚMA

DVOU, OBOU - Bez obou rukou.

třemi, čtyřmi, pěti.........

 

Domácí úkol

z minulé hodiny:

s 24/ cv. 4a)

 • Trojúhelník může být určen (3) stranami nebo (2) stranami a úhlem jimi sevřeným nebo jednou stranou a (2) úhly k ní přilehlými. 
 • Součet (3) vnitřních úhlů trojúhelníka je 180°.
 • Vnější úhel trojúhelníka se rovná součtu (2) vnitřních úhlů při zbývajících vrcholech.
 • Číslo je dělitelné (2), má-li na základním místě některou z číslic 0, 2, 4, 6, 8.
 • Číslo je dělitelné (3), je-li jeho ciferný součet dělitelný (3)
 • Číslo 32 je dělitelné (2, 4, 8) a (16). Číslo 12 je násobek (2, 3, 4, 6).
 • Společný násobek (2) čísel je číslo dělitelné (obě) čísly.

 

 

 • Trojúhelník může být určen třemi stranami nebo dvěma stranami a úhlem jimi sevřeným nebo jednou stranou a dvěma úhly k ní přilehlými. 
 • Součet tří vnitřních úhlů trojúhelníka je 180°.
 • Vnější úhel trojúhelníka se rovná součtu dvou vnitřních úhlů při zbývajících vrcholech.
 • Číslo je dělitelné dvěma, má-li na základním místě některou z číslic 0, 2, 4, 6, 8.
 • Číslo je dělitelné třemi, je-li jeho ciferný součet dělitelný třemi.
 • Číslo třicet dva je dělitelné dvěma, čtyřmi, osmi a šestnácti. Číslo dvanáct je násobek dvou, tří, čtyř, šesti.
 • Společný násobek dvou čísel je číslo dělitelné oběma čísly.

Nové učivo

Obtížnější tvary sloves.
 

krýt, kupovat, psát, mazat, 
plakat, řezat, klusat

1 os. jedn. čísla

kryji, kryju (hovorově)

kupuji kupuju (hovorově)

píšu (píši) knižní

mažu (maži)

pláču (pláči)

řežu i řezám - obojí (i v dalších tvarech)

klušu i klusám - obojí (i v dalších tvarech)

3. os. mn. č.

kryjí kryjou (hovorově)

kupují kupujou (hovorově)

píšou (píší)

mažou (maží)

pláčou (pláčí)

řežou i řezají - obojí (i v dalších tvarech)

klušou i klusají - obojí (i v dalších tvarech)

 

píši, maži, pláči - starší tvary, dnes zastaralé (knižní)

 

 

Slovesa trpí a sází  jsou různé jen v 3. osoby mn. č. přít. času
           oni trpí   X   oni sázejí i sází
 
Tvary na -ejí nemohou mít slovesa vzoru trpí.
U sloves vzoru sází jsou dnes povoleny oba tvary: sázejí i sází
 
Doporučuje se používat delší tvar sázejí.
Nekončí li rozkazovací tvar na -ej!, nesmí být - ejí v 3. osobě mn. č.

 

 

Zpět