Slovesa

12.03.2012 09:03

Obrázkové věty: dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=rjajhrwu

Slovesa jsou slova, která se časují a vyjadřují děj, a to činnost nebo stav.

př: číst, pracovat, běžet, stát, ležet

 

ZPŮSOB

- oznamovací způsob, je to běžný způsob
    př: dělám, děláš, budu dělat.....
- rozkazovací způsob
    př: Dělej! Dělejte!
- podmiňovací způsob
    př: dělal bych, dělali bychom

 

97/2 - opsat, určit druh věty (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací), určit slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)po

  • Jednou jsme našli plný košík hříbků.  - věta oznamovací, způsob oznamovací
  • Při jízdě užívejte bezpečnostní pásy.  - věta rozkazovací, způsob rozkazovací
  • Kéž by nám to počasí vydrželo.         - věta přací, způsob podmiňovací
  • Jeli byste s námi na výlet?                - věta tázací, způsob podmiňovací
  • Půjdete tam ještě dnes?                  - věta tázací, způsob oznamovací
  • Ať se vám vše vydaří.                     - věta přací, způsob oznamovací
  • Šli bychom tam rádi s vámi.              - věta oznamovací, způsob podmiňovací

 

 

Rozlišuj druhy vět a podtrhni:
věty oznamovací zeleně   věty tázací červeně   věty rozkazovací modře   věty přací žlutě

V jeskyni

Několik kamarádů vyrazilo na průzkum jeskyně.  
„Úúú! Úúú! Je tady někdo?“
„Proč tak hulákáš?“
„Támhle se něco pohnulo.“
„Půjč mi baterku. Zkusím posvítit támhle za ten roh.“
„Buď opatrný! Na zemi jsou ostré kameny. Ať neupadneš.“
„Neboj.“
Jeden z chlapců pomalu vyrazil kupředu. Svítil si při tom baterkou. Ale najednou baterka zhasla.
„Co je? Co se stalo?“
„Psst! Něco slyším. Slyšíte to taky?“
„Jakoby k nám něco šlo.“
„Tam něco funí.“
„Kde je ta baterka?“
„Ááá! Pomoc! Ono to na mě sáhlo!“
„Utíkejme!“

Vyprávěj, jak mohl příběh pokračovat.

 

Zpět