Slovesa

12.03.2012 20:24

 

1.     Rozlišuj druhy vět a podtrhni:

 • a)     věty oznamovací zeleně
 • b)    věty tázací červeně                    věty zvolací (silně citové)
 • c)     věty rozkazovací modře
 • d)    věty přací žlutě

V jeskyni

Několik kamarádů vyrazilo na průzkum jeskyně.  
Úúú! Úúú! Je tady někdo?
Proč tak hulákáš?
Támhle se něco pohnulo.
Půjč mi baterku. Zkusím posvítit támhle za ten roh.
Buď opatrný! Na zemi jsou ostré kameny. Ať neupadneš.
Neboj.
Jeden z chlapců pomalu vyrazil kupředu. Svítil si při tom baterkou. Ale najednou baterka zhasla.
Co je? Co se stalo?
Psst! Něco slyším. Slyšíte to taky?
Jakoby k nám něco šlo.
Tam něco funí.
Kde je ta baterka?
Ááá! Pomoc! Ono to na mě sáhlo!
Utíkejme!

1.     Zakroužkuj správné znaménko:

Za větami tázacími píšeme                .           !

Za větami rozkazovacími píšeme             ?     

Za větami oznamovacími píšeme             ?      !

Za větami přacími píšeme                  .       ?     

 

1.     Doplň znaménka za větami:

 • Paní Hudečková, už jste to slyšela?
 • A copak?
 • Novákovic kluk se bude stěhovat do Německa.
 • Opravdu?
 • Prý už tam má i byt.
 • A co ho to napadlo?
 • Dostal tam lepší práci.
 • Děti, kdo mi pomůže odnést pomůcky do kabinetu?
 • Prosím, já bych chtěla.
 • Dobře, Mařenko.  Ale musíš dávat pozor!
 • Ano, půjdu pomalu a opatrně.

 

 

 

https://dum.rvp.cz/materialy/slovesa.html

 

 

SLOVESA

V textu podtrhni všechna slovesa. Je jich celkem 13.

Píšu dopis svému synovi. Dnes večer půjdeme do kina. Letos o prázdninách nikam nepojedeme. Já už tam nechodím. Hledáte vedoucího? Kdo to zvoní? Půjdeš se zítra vykoupat do rybníka? Až budeš odcházet, zamkni za sebou dveře. Počkej na mě, až se obléknu. Včera jsme si prohlíželi fotografie z letní dovolené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Píšu dopis svému synovi. Dnes večer půjdeme do kina. Letos o prázdninách nikam nepojedeme. Já už tam nechodím. Hledáte vedoucího? Kdo to zvoní? Půjdeš se zítra vykoupat do rybníka? Až budeš odcházet, zamkni za sebou dveře. Počkej na mě, až se obléknu. Včera jsme si prohlíželi fotografie z letní dovolené.

 

 

 

 

 

 

Zeleně podtrhni všechna slovesa, která jsou v přítomném čase.

plavu, zpíval, píšeme, vařili jste, odpočívám, budete číst, myslíme, běžel, staví, bude chodit, půjde, sázíš, vím, zamyslel se, pekla, smažíte, strkat, dělá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plavu, zpíval, píšeme, vařili jste, odpočívám, budete číst, myslíme, běžel, staví, bude chodit, půjde, sázíš, vím, zamyslel se, pekla, smažíte, strkat, dělá

 

 

 

 

 

 

Rozhodni a napiš, zda jsou slovesa v přítomném (P), minulém (M) nebo budoucím (B) čase.

spím______P______      budete psát_____B_____

chodili_____M______    pojedeš________B_____

budu vědět_B_____       učíš se_________P_____

zvonilo____M____         ptal se_________M____

prší_______P______      vidíte__________P_____

sněžilo____M_____        slyší___________P_____

 

 

 

 

Napiš zadaná slovesa ve všech časech v 1. osobě č. jednotného – JÁ

 

  Přítomný čas

     Minulý čas

    Budoucí čas

kupovat

      kupuji

  kupoval jsem

   budu kupovat

prosit

 

 

 

jíst

 

 

 

běhat

 

 

 

objevovat

 

 

 

žít

 

 

 

malovat

 

 

 

 

Napiš pět libovolných vět a vlnovkou v nich podtrhni slovesa.

 

1.__________________________________________________________________________

 

2.__________________________________________________________________________

 

3.__________________________________________________________________________

 

4.__________________________________________________________________________

 

5.__________________________________________________________________________

 

Najděte ve čtyřsměrce co nejvíce sloves a vypište je.

 

U

S

E

D

Í

M

Š

E

Š

E

Č

Í

T

Í

A

P

E

R

E

M

E

Í

V

V

Í

Ž

L

N

A

U

Č

Í

Š

Ř

I

A

K

O

Ě

A

L

D

Ě

N

S

A

D

T

A

L

T

D

O

Č

T

O

U

V

Ě

S

J

U

E

A

L

S

E

N

A

Z

L

O

Í

X

L

T

Á

S

P

U

D

U

B

P

 

utíkají, sedím, letěla, dočtou, postaví, viděl, vaří, pereme, naučíš, uloží, češe, psát, 

 

 

 

Utvoř věty na zadaná slovesa. Každá věta se bude skládat alespoň ze šesti slov.

 

Chtěli

___________________________________________________________________________

 

Musíme

___________________________________________________________________________

 

Vařila

___________________________________________________________________________

 

Všimli jsme si

___________________________________________________________________________

 

 

Napiš slovesa podle zadaných kritérií vždy v přítomném čase.

 

trhat – 1. os. j. č. ________________________    

mluvit – 3. os. množ. č. ___________________

psát – 3. os. j. č. _________________________       

chodit – 1. os. j. č. ________________________

skákat – 1. os. množ. č. ___________________       

zlobit – 3. os. j. č. ________________________

pít – 2. os. j. č. ___________________________     

být – 2. os. množ. č. _______________________

 

 

Vyhledejte slovesa a určete jejich osobu, číslo a čas.

 

krásný                   běžela                  maluji                          hračka               větrný

                   větrá                 malování                  lyžujete                         stavělo

jsem        dvě           učíš se       učený         učenlivý

 

 

 

 

 

 

 

krásný                   běžela                  maluji                          hračka               větrný

                   větrá                 malování                  lyžujete                         stavělo

jsem        dvě           učíš se       učený         učenlivý

 

   SLOVESO

OSOBA

ČÍSLO

    ČAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napiš slovesa opačného významu (protiklady).

 

bdít –_________spát______________             pracovat – __odpočívat, bavit se - ?______

nudit se – _____pracovat, bavit se ?__            spravovat – _________________________

odejít – _______přijít______________            utíkat – _____stát____________________

hladovět –_____být sytý____________            ležet – _____stát____________________

 

Zpět