Výklad/Slovesné třídy

08.12.2011 21:34

test9-idnes-reseni.docx (21,4 kB)
test9-idnes.docx (20,6 kB)
 

Výsledky z minula

 

Úryvek dva tisíce dvě stě: Dennodenně je vídám a nabyl jsem dojmu, že bych ty dva  nechtěl vidět pohromadě. Tipnul bych je docela na týpky. Ten severský typ je nabitý agresivitou. Výjimku tedy neudělám, to bych sám nestrávil.

 • třetí - 4 (číslovka řadová)
 • náš - 3 (zájmeno přivlastňovací)
 • moje 3 (zájmeno přivlastňovací)
 • první - 4 (číslovka řadová)
 • osmý 4 (číslovka řadová)
 • žádný 3 (zájmeno záporné)
 • známý  - 2 (přídavné jméno)
 • jaký - 3 (zájmeno tázací)
 • vysoký - 2 (přídavné jméno tvrdé)
 • starý  - 2 (přídavné jméno tvrdé) 
 •  
 •  

 

 

Slovo výjimka patří mezi názvy dějů a výsledků děje, tedy podstatná jména odvozená od sloves.
U tohoto typu dochází k hláskovým alternacím, samohláska základu se při odvozování krátí, např. získat- zisk.
U slova výjimka odvozeného od slovesa vyjímat jde o to, že se v základu mění kvantita dvou samohlásek.
První samohláska se prodlužuje, druhá se krátí.
Stejný proces nastává např. u slov výšivka odvozeného od vyšívat nebo výhybka od slovesa vyhýbat se.. V těchto případech obvykle nepochybujeme, výjimka psaná i vyslovovaná nesprávně jako vyjímka je však stále živá. 

 • vyšívat -> výšivka
 • vyhýbat -> výhybka
 • vyjímat -> výjimka

 

Nový test

test9-idnes.pdf (71,2 kB)

 

 

Výklad

https://kamizdat.wz.cz/sloh/8/retorika.htm

 

 

Sloh - výklad

Autor: barusek® Datum: 16.02.10 17:57 odpovědí: 1

Dobrý den mám otázku. Víte, mám udělat na čj úkol. Mám formou výkladu vysvětlit malým dětem (1., 2. třída) sčítání a odčítání pomocí jablek a hrušek. Je to fakt pitomí. Nevíte někdo jak na to?

 

Odpovědi na otázku:

Autor: pu®
Datum: 16.02.10 18:09
Předmět: RE: Sloh - výklad
 

Výklad je v podstatě to, co posloucháš každý den ve škole od učitelů. Vzpomeň si, jak vysvětlovali nějakou matematickou látku vám, a na to aplikuj sčítání jablek. Začala bych asi takto:

Dnes jsme si slíbili sčítání a odčítání, tak s chutí do toho! A aby ta chuť byla opravdová, vezmeme si lahodná jablíčka a slaďounké hrušky...
blablabla (tady popíšeš, jak se sčítá a odčítá)
A teď, děti, když už jste to pochopily, si ovoce sníme! A kolik jsme ho dohromady snědli? Mařenka jedno, Pepík dvě, nezdvořák, no tak to jsou dohromady kolik? Správně, tři.

Je to praštěný úkol, ale vzpomeň na svou první druhou třídu, sofistikovaný útvar z toho nikdy neuděláš. Oprosti se od toho, že to "zní trapně" a zkus trochu nadhledu a vtipu, ať to není tak fádní. Je to prostě taková jednoduchá přednáška. Tipuju tak na stránku až dvě A5, delší by to být nemělo, ať to není nuda. Hodně štěstí!

 

Internet

OSNOVA:

1. Význam slova Internet
 
2. Vývoj Internetu
  a) Zárodek Internetu
  b) Užívání mezi civilisty
  c) Komunikace přes Internet
  d) Velký rozmach
  e) Nabídka služeb
 
3. Důležitost Internetu

Slovo Internet se skládá z mezinárodní předpony inter a anglického slova net. Spojení těchto dvou slov původně označovalo jednu ze sítí připojených k Internetu, avšak došlo k zobecnění pojmu, který dnes označuje celou tuto síť. Internet představuje celosvětový systém navzájem propojených sítí, ve kterých počítače mezi sebou komunikují za účelem poskytování a výměny dat.

Počátky zprovoznění tohoto fenoménu se datují už k roku 1969, kdy byla ministerstvem obrany USA vytvořena síť s názvem Arpanet, která byla zárodkem toho, co dnes chápeme jako Internet. Právě tehdy, pomocí této technologie, došlo k prvnímu přenášení dat mezi pouhými čtyřmi počítači na univerzitách v různých částech Severní Ameriky. Až do poloviny osmdesátých let se Internet nijak zvlášť nerozvíjel. Byl spíše ve fázi testovací a přístup byl omezen jen pro vládní a vojenské složky.

Od roku 1983 přestal působit pouze ve vojenských sektorech a jeho užívání se povolilo i mezi civilní obyvatelstvo. Začal tak s oblibou nacházet své sponzory, kteří rozvoj financovali nemalými částkami, za účelem proniknutí a zpřístupnění této sítě veřejnosti ve vyspělých zemích.

Nicméně velký rozvoj nenastal ani v nejbližších několika letech, v roce 1984 to bylo ještě pouhých 1000 připojených počítačů. Postupně se však počet připojení k této síti začalo zvyšovat, čím dál více se nacházelo uplatnění v široké škále uživatelů, tehdy zejména pro možnost elektronické poštovní komunikace, a tak rok 1992 s sebou přinesl zlomení první milionové hranice uživatelů on-line.
S vývojem a oblibou ve stolních počítačích mezi populací se síť čím dál více technicky zdokonalovala a našla si i své první komerční účely, především reklamního charakteru.

Razantní rozmach přišel ale až s rokem 1994, kdy byl vyvinut první WWW prohlížeč, díky kterému se stala práce s Internetem podstatně jednodušší a který dal podobu tváře Internetu tak, jak ho známe dnes. Spustila se tak internetová horečka po celém světě, v roce 1995 bylo zaznamenáno již bezmála 20 milionů uživatelů a v roce 2000 počet stoupl až ku 300 milionů uživatelů Internetu. V současné době se odhaduje na 2 miliardy připojení a jejich počet nadále roste.

Internet dnes lidem nabízí nesčetně možností a služeb. Pro svoji přizpůsobivost si našel uplatnění v téměř každém odvětví průmyslu a obchodu dnešního světa. Může být velkým pomocníkem v osobním i profesním životě, a to pro svou všestrannost, jednoduchost a rychlost, jíž v dnešní době disponuje. Internet uspokojuje potřeby moderní celosvětové populace. Po připojení k Internetu nachází uživatel prostřednictvím WWW stránek na svém monitoru počítače žádané informace téměř okamžitě, kdykoliv a o čemkoliv, o co má dotyčný v daný moment zájem.

Internet nabízí však desítky dalších užitečných služeb pro lidstvo, a tak se stal již nedílnou součástí systémů řídících život na Zemi. Dokonce si někteří lidé už život bez Internetu nedokáží ani představit.

 

Zdroj: Jan Zamrazil, 03.11.2009

Zdroj: https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/vyklady/internet.html#ixzz1gDerlkS9 

 

 

Básničky

https://kolesovice.webnode.cz/news/basnicky/

Knihy

Divadlo

https://www.divadlokladno.cz/index.php?page=4&id=106

https://www.divadlokladno.cz/index.php?page=210&id=99

Slovesné třídy

slovesne-tridy-algoritmus6.docx (20,1 kB)

 

 

U následujících sloves urči třídu a vzor. ŘEŠENÍ:

dohlížel

učil

vidíte

hrát

vyťukávat

stáčet

dávat

přeskočit

kopat

křičet

zarážet

dobíhat

přijít

4, sází
4, prosí
4, trpí
3, kryje
5, dělá
4, sází
5, dělá
4, prosí
1, bere
4, trpí
4, sází
5, dělá
1, umře
 
   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Slovesné třídy a vzory
Slovesa rozdělujeme do 5 slovesných tříd. Každá třída má svoje vlastní vzory.
Slovesa se do tříd rozdělují podle zakončení 3.os.jed.č.ozn.zp.času přítomného /nebo u dokonavých budoucího/ (tj. co teď on
dělá? – např. čte, zdvihne, žije, bydlí, zpívá)
Slovesné třídy podle zakončení
 
Třída 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída
Zakončení -e -ne -je -í -á
Vzory nese tiskne kryje prosí dělá
bere mine kupuje trpí
peče začne sází
maže
tře/umře
 
 
Slovesa 1. třídy
POZOR! Před zakončením -e nesmí být n nebo j (jednalo by se o slovesa 2. a 3. třídy).
3.os.jed.č. příčestí minulé infinitiv
vzory tvrdé nes-e nes-l nést
ber-e bra-l brát
vzory měkké maž-e maza-l mazat
peč-e pek-l péci (zast.), péct
tř-e tře-l třít
Poznámky:
- některá slovesa podle vzoru maže zakončená v kmeni přítomném na -ž, -š, -č mají
v 1.os.jed.č. tvary zakončené na -u (např. mažu, češu, pláču) a ve 3.os.mn.č. tvary
zakončené na -ou (např. mažou, češou, pláčou) – tvary zakončené na -i (např. maži,
češi, pláči) jsou považovány za knižní a zastaralé
- některá slovesa zakončená v kmeni přítomném na -p, -b, -m, -v mají přítomné tvary
podle vzorů bere i dělá (např. sypu i sypám, kývu i kývám, zobu i zobám)
- slovesa s přítomným kmenem na -ž (např. může, pomůže) mají v 1.os.jed.č. a ve
3.os.mn.č. tvary mohu,mohou, pomohu, pomohou – tvary můžu, můžou, pomůžu,
pomůžou jsou hovorové, rozkazovací způsob má tvary pomoz, pomozme, pomozte
 
Slovesa 2. třídy
3.os.jed.č. příčestí minulé infinitiv
tisk-ne tisk-l tisknout
mi-ne mi-nu-l minout
zač-ne zača-l začít
Poznámky:
- ke vzoru tiskne zařazujeme slovesa, která mají před -ne souhlásku, příčestí minulé
je většinou bez přípony (např. vybledne – vybledl, dopadne – dopadl,
zamítne – zamítl)
- některá slovesa mají v mužském rodě rovněž tvar s -nu- (např. řízl i říznul,
ohlédl se i ohlédnul se, dotkl se i dotknul se)
- ke vzoru mine zařazujeme slovesa, která mají před -ne samohlásku nebo
tzv. slabikotvorné r nebo l
- příčestí minulé je rozšířeno o příponu -nu (např. vane – vanul, klene – klenul,
hrne – hrnul)
- patří sem také slovesa typu hne – hnul, lne – lnul, mne – mnul, usne – usnul
- slovesa typu zapomenout, vzpomenout mají v příčestí minulém tvary zapomněl i
zapomenul, vzpomněl i vzpomenul
- ke vzoru začne zařazujeme slovesa, která mají v příčestí minulém před zakončením -l
ještě vložené -a-
- patří sem i slovesa zakončená ve 3.os.jed.č. na -me (např. počne – počal,
vezme – vzal, přijme – přijal)
- slovesa pne, žne, tne (a slovesa od nich odvozená) a některá slovesa končící na -me
mají dvojtvary (např. napne – napjal i napnul, žne – žal i žnul, tne – ťal i tnul, najme –
najal i najmul)
 
Slovesa 3. třídy
3.os.jed.č. příčestí minulé infinitiv
kry-je kry-l krýt
kupu-je kup-ova-l kupovat
Poznámky:
- ke vzoru kryje patří slovesa, která mají kmen minulý bez přípony (např. pi-l, ry-l, ži-l)
- ke vzoru kupuje patří slovesa, která mají v kmeni minulém příponu -ova (např. děk--
ova-l, pohyb-ova-l, potřeb-ova-l)
- u sloves obou vzorů je v 1.os.jed.č. koncovka -i a ve 3.os.mn.č. koncovka -í – tvary
s koncovkami -u/-ou jsou hovorové (např. hraji si/hraju si, hrají si/hrajou si)
- v rozkazovacím způsobu je u obou vzorů před zakončením -j krátká samohláska
(např. ušij, umyj)
 
Slovesa 4. třídy
3.os.jed.č. rozk.zp. 3.os.mn.č příčestí minulé infinitiv
pros-í pros! pros-í prosi-l prosit
trp-í trp! trp-í trpě-l trpět
sáz-í sáz-ej! sáz-ejí / sáz-í sáze-l sázet
Poznámky:
- ke vzoru prosí zařazujeme slovesa s infinitivem na -it, která mají kmen minulý
zakončený na -i (např. kreslit, zdobit, kosit)
- v rozkazovacím způsobu se nemění koncová souhláska -s-, -z- (např. zavěs, ohlas,
nekaz, pohroz)
- v příčestí trpném se může změnit kmenová souhláska (např. prosit – prošen,
odpustit – odpuštěn, ohlásit – ohlášen)
- některá slovesa mohou mít dvojí tvary (např. očistit – očistěn/očištěn,
zmrazit – zmrazen/zmražen, vyřadit – vyřaděn/vyřazen)
- k rozlišení sloves podle vzorů trpí a sází si musíme utvořit rozkazovací způsob
(např. trp – vzor trpí, sázej – vzor sází)
- ke vzoru trpí patří slovesa s infinitivem na -et/-ět, která mají ve 3.os.mn.č. jen
koncovku -í (např. oni trpí)
- ke vzoru sází patří slovesa s infinitivem na -et/-ět, která mají ve 3.os.mn.č. dvojí
koncovku -ejí/-í (např. oni sázejí/sází)
- sloveso vidět má rozkazovací způsob viz, vizme, vizte, přechodník přítomný vida,
vidouc, vidouce
 
Slovesa 5. třídy
3.os.jed.č. příčestí minulé infinitiv
děl-á děla-l dělat
Poznámky:
- podle vzoru dělá mají tvary přítomného času některá slovesa 1. třídy podle vzorů
bere, maže (např. zobu/zobám, dřímu/dřímám, kopu/kopám, kloužu/klouzám,
ořu/orám, češu/česám)
- dvojí tvary jsou i v rozkazovacím způsobu (např. hrab/hrabej, syp/sypej, oř/orej,
češ/česej)
 
 
1. Kolik je v červeně označeném textu podstatných jmen:

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
2. Kolik je v červeně označeném textu textu zájmen:

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
3. Pouze v jedné z následujících odpovědí jsou určeny správně všechny slovní druhy z červeně označené ukázky:

 

Nechoď časně ráno před našimi vraty.

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
4. Přečtěte si pozorně následující text a odpovězte na otázky 4 a 5:

 

Foglarovy Hochy od Bobří řeky sem četl několikrát.

Která z následujících výpovědí úvodní ukázce je pravdivá:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
5. Ve které z následujících možností jsou správně určeny všechny kategorie podstatného jména řeky z červeně vyznačené ukázky:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
6. Který z následujících výroků byste si mohli přečíst v knihách o Rychlých šípech:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
7. Přečtěte si pozorně následující text a odpovězte na otázky 7, 8 a 9:

 

Vejce větší než slepice
Podivný nelétavý pták kivi žije na Novém Zélandu a je pro něj tak typický, že se stal jeho symbolem. Až do příchodu Evropanů neměl na ostrově žádné nepřátele, proto také nepotřeboval létat, ale dnes se stává snadnou kořistí toulavých psů a koček, které na ostrov Evropané zavlekli, takže zde patří ke kriticky ohroženým druhům. 

Kiviové jsou mimo jiné zajímaví tím, jak veliká vajíčka kladou - přibližně tříkilová slepice v sobě nosí jediné vajíčko vážící až půl kilogramu, jehož obsah zaujímá ze 60 % žloutek. Poměr jeho velikosti ke kostře slepice je dobře vidět na rentgenovém snímku. Se snesením obrovského vejce však povinnosti slepice končí - péči o obří vejce přejímá sameček.

Která z následujících informací je pro úvodní článek nejdůležitější:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
8. Jakou informaci byste v prvním odstavci úvodního článku nenašli:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
9. Kterou z následujících informací skutečně přináší druhý odstavec úvodního článku:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
10. Pozorně si přečtěte následující červeně označený text a odpovězte na otázky 10 a 11:

 

 

6 hodin odpoledne 
Na hrad Křivoklát jsme nemohli dojít. Dostal jsem od Tebe pohled. 
Jsem velmi rád, že na mne vzpomínáš, i když jsem již druhý týden na táboře. 
Pozdravuj i babičku. Je mi velmi líto, že včera pršelo, a proto jsme nemohli jít na výpravu. 
Martin Novák

O jaký slohový útvar se jedná v předchozí ukázce:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
11. V červeně označeném textu je spousta chyb, jedna z následujících možností však rozhodně není chybou:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
12. Pozorně si přečtěte následující červeně označený text a odpovězte na otázky 12 a 13:

 

 

Můj kamarád Pavel je vysoký a poměrně štíhlý chlapec. Je mu 12 let a chodí do stejné školy jako já. Má černé oči. Mám ho rád, protože se na něj mohu spolehnout. Chodí vždy pěkně oblečen. Má zdravou barvu ve tvářích a často se směje. Nosí rád barevné oblečení. Má hnědé vlasy. Ve škole se učí docela dobře, ale já jsem vždycky lepší a to ho žere.

Zamyslete se nad předchozím textem a rozhodněte, který z následujících výroků platí:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
13. Velmi podivná je i poslední věta červěně označeného textu textu. Proč:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
14. Pozorně si přečtěte následující červeně označený text a odpovězte na otázky 14 a 15:

 

 

Staré pověsti české Vizte, to je ta země, kterou jste hledali! To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Hle, země po vaší vůli! Jen jména nemá. Rozvažte, jakým jménem má býti jmenována. A hned všichni volali jako jedním hlasem: "Tvým! Tvým jménem!".

Kdo je autorem knihy, ze které je naše ukázka?

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
15. Z následujících možností vyberte správné jméno osoby promlouvající k lidu a místo, na němž byla slova podle pověsti pronesena:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
16. Přečtěte si pozorně následující červeně označený text a odpovězte na otázky 16 a 17:

 

 

 

 

František Halas - Hádanka první 
Moc a moc malých švadlenek 
pospíchá do domečku 
tancují tam šlapáka 
po hebkém jehelníčku 

Pak seberou kdejaký prášek 
a letí rovně nerovně 
až tam kde malý Kulihrášek 
med mlsá paní královně

Tuto poetickou hádanku napsal spisovatel František Halas svým dětem. Dokážete uhodnout, co znamená:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
17. Jaké z následujících schémat odpovídá rozložení rýmů v básni:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
18. Přečtěte si pozorně následující červeně označený text a odpovězte na otázku:

Božena Němcová - Sůl nad zlato: "Já, tatíčku, vás mám ráda jako sůl," odpověděla Barunka a sladce na otce pohlédla. "Ach ty ničemnice, ty nemiluješ otce víc než jako sůl?" rozkřikly se starší sestry. "Jako sůl!" přisvědčila Barunka zcela opravdově a ještě liběji na otce pohlédla. Král se ale na dceru rozhněval, že ho má jen tak ráda jako sůl, takovou praobyčejnou věc, kterou každý má a míti může, které si nikdo nevšímá. "Jdi mi z očí, když si mě víc nevážíš než sůl!" rozkřikl se král, dodávaje: "Až nastanou takové časy, že bude lidem sůl vzácnější nad zlato a drahé kamení, potom se ohlas – budeš královnou!"

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
19. Pohádky psalo mnoho českých i světových spisovatelů, jeden z následujících však ne. Který:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
20. Jakou jazykovou formou je nářečí:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
21. Přečtěte si pozorně následující červeně označený text a odpovězte na otázky 21, 22, 23 a 24:

 

Děvčata přiběhl- ze školy a chlapci je vítal- .:

Doplňte obě správné koncovky sloves v této větě:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
22. O jaký druh výpovědi se v ukázce jedná:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
23. Slovo "je" v této větě vyjadřuje:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
24. Jakým slovním druhem je slovo "je" v této větě:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
25. Určete druh zájmena ve větě: Kdo rychle dává, dvakrát dává.

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
26. Kolik je v této větě ohebných slov: Kdo rychle dává, dvakrát dává.

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
27. Určete slovo jednoznačné:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
28. Slovo Čedok vzniklo:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
29. Určete slovo přechýlené:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
30. Ve které odpovědi je použito citoslovce v roli přísudku:

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

 

https://zpravy.idnes.cz/Soutez_test.aspx?id=124

řešení

 

1d
2b
3c
4d
5b
6b
7d
8b
9a
10c
11d
12b
13d
14d
15e
16d
17c
18e
19e
20b
21a
22d
23c
24b
25b
26d
27b
28d
29a
30d
Zpět