Slovesný rod činný & trpný

14.11.2011 18:50

Opakování

32/2

Slovesný rod činný a trpný

slovesný rod činný slovesný rod trpný
Učitel chválil žáka. Žák byl chválen učitelem.
Pražskou univerzitu založil Karel IV.    Pražská univerzita byla založena Karlem IV.

Rod činný - podmět činí.

Rod trpný - podmět "trpí" činností, kterou dělá někdo jiný (jiný větný člen, např. příslovečné určení původce děje).

 

Trpný rod mohou mít zpravidla jen slovesa, která vyjadřují činnost a spojují se s předmětem.

 •     Malíř namaloval obraz. 
 •     Obraz byl namalován malířem.

Ostatní slovesa trpný rod vyjádřid nemohou (pršet, hořet, umět)

 • napomínat - Žák byl napomenut učitelem.
 • stát - Princ se stal králem. Stalo se neštěstí. 
 • zrýt - Táta zryl záhon. Hlína byla zryta. 
 • zatknout - Policista zatkl zloděje. Zloděj byl zatčen.
 • škrábat - Máma škrábala brambory. Brambory byly škrábány.
 • ležet - Ondra ležel. XXX (Ondra byl položen. (Není totéž.)).
 • jít - Já jdu. XXX 
 • zakrýt 
 • přibýt
 • spát
 • přimout
 • vydat

Rod trpný tvoříme

1. pomocí slovesa být + příčestí trpného:

    např. jsem trestán (tj. v činném rodě někdo mě trestá)

    Odlišovat trpný děj od stavu: dopis je psán (trpný rod) x dopis je napsán (stav)

 

2. pomocí zvratného zájmena se:

např. chléb se peče v peci (tj. je pečen v peci)

Použití zvratného se není vždy trpným rodem: např. posadit se.

Tento způsob tvoření se někdy používá při výmluvách (Ono se to neudělalo.).

 

33/6

34/7

 

32/3 Zkontrolovat - dokončit

činný trpný
 •     Dnes hrají v Národním divadle Rusalku. 
 •     Stany jsme postavili na louce u řeky.
 •     Zboží dopravujeme vlaky, auty, loděmi i letadly.
 •     Na staveniště přivezli kámen a cihly.
 •     V továrně vyrábějí obráběcí stroje.
 •     Vyzveme žáky k účasti na slavnosti.
 •     Knihy půjčujeme každou středu.
 •     Po celodenní námaze jsme dosáhli vrcholu hory.
 •     Na veletrzích vystavujeme nejnovější výrobky.
 •     Vyučování jsme skončili ve dvanáct hodin.

Dnes se hraje v Národním divadle Rusalka.

Stany byly postaveny na louce u řeky.

Zboží je dopravováno vlaky, auty, loděmi i letadly.

Kámen a cihly byly přivezeny na staveniště.

Obráběcí stroje jsou vyráběny v továrně.

Žáci byli vyzváni k účasti na slavnosti.

 

Knihy se půjčují každou středu. Knihy jsou půjčovány každou středu.

Vrchol byl dosažen po celodenní námaze.
 
Nejnovější výrobky jsou vystavovány na veletrzích.
 
Vyučování bylo ukončeno ve dvanáct hodin.
   

Dnes hrají v Národním divadle Rusalku. Dnes se hraje v Národním divadle Rusalka.

Stany jsme postavili na louce u řeky.

Zboží dopravujeme vlaky, auty, loděmi i letadly.

Na staveniště přivezli kámen a cihly.

V továrně vyrábějí obráběcí stroje.

Vyzveme žáky k účasti na slavnosti.

Knihy půjčujeme každou středu.

Po celodenní námaze jsme dosáhli vrcholu hory.

Na veletrzích vystavujeme nejnovější výrobky.

Vyučování jsme skončili ve dvanáct hodin.

Zpět