Slovesný rod

12.11.2011 21:59

 

Zapomínání

 

 

Knihy & básně

(zapsat do seznamu, vytisknuté básničky)

 

Test

 

 

DVĚMA, OBĚMA

DVOU, OBOU - Bez obou rukou.

třemi, čtyřmi, pěti.........

 

Opakování

řežu i řezám - obojí (i v dalších tvarech)

klušu i klusám - obojí (i v dalších tvarech)

 

oni trpí   X   oni sázejí i sází

 

U sloves typu prosit, kazit, hasit je rozkazovacím způsobu: Nepros se jich! Nekaz to! Nehas to! (ne nehaš)

s. 30/6.

Slovesa typu péci, moci

peče - péci i péct - obojí je spisovné!
může - moci i moct
přemůže - přemoci i přemoct
moci - já mohu (hovorově "můžu")
téci - téct

 

 

Slovesný rod činný a trpný

slovesný rod činný slovesný rod trpný
Učitel chválil žáka. Žák byl chválen učitelem.
Pražskou univerzitu založil Karel IV.    Pražská univerzita byla založena Karlem IV.

Rod činný - podmět činí.

Rod trpný - podmět "trpí" činností, kterou dělá někdo jiný (jiný větný člen, např. příslovečné určení původce děje).

 

 

Trpný rod je vyjádřen:  být, bývat + příčestí trpné (byl chválen).

Nebo zvratnou podobou slovesa (3. osoby činného rodu) + se (vysílá se, vysílalo se, bude se vysílat)

Žák se chválil. - není trpný rod.

 

32/2

 

 

Zpět