Slovesný vid - pokračování

28.11.2011 07:45

Zápis

Opakování

Jak poznáme, je-li určité sloveso dokonavé, nebo nedokonavé?
 
1. možnost:
Zkusíme od něj vytvořit spojení budu + infinitiv (např. budu pracovat) (tzv. opisné futurum)
    Je-li to možné (budu uklízet), jde o sloveso nedokonavé;
    není-li to možné (budu uklidit), jde o sloveso dokonavé.
    
   Je možné budu + sloveso? => nedokonavé
 
2. možnost:
Zkusíme infinitiv určovaného slovesa spojit s fázovým slovesem začít nebo přestat
    (začneme/přestaneme pracovat)
    Je-li takové spojení možné (začneme volit), jde o sloveso nedokonavé;
    není-li možné (začneme zvolit), jde o sloveso dokonavé.
 
    Je možné infinitiv + začít/přestat? => nedokonavé
 
 
 
 

Dokonavé nedokonavé - test:

 

rozřaď na dokonavé a nedokonavé

sedl, dávat, oholit, červenat, zvát, umýt, umývat, vidět, vdát se, skočit, zdravit, spravit, házet, připojovat, učesat, pozvat, mít

 

Dokonavá Nedokonavá
  mýt
   

 

 
 
 
Zdroj:https://zpravy.idnes.cz/zpatky-do-lavic-zkuste-si-test-ve-kterem-chybit-a-chybovat-neni-totez-12f-/studium.aspx?c=A090513_172525_studium_bar

 

Test MF Dnes: https://zpravy.idnes.cz/zpatky-do-lavic-0ic-/Soutez_test.aspx?id=292

 

 

Kmen přítomný = co zbude z 3. os. j. č. přít. času po odtržení koncovky děl

z kmene přítomného se tvoří:

 • oznamovací způsob (děl-ám)
 • rozkazovací způsob (kryj! dělej)

Kmen minulý = co zbude z 3. os. j. č. min. času po odtržení koncového -l

děla-l, necha-l

z kmene minulého se tvoří:

 • infinitiv (děla-t)
 • příčestí trpné (dělá-n)
 • příčestí minulé (chodi-l)

 

 

 

 

1. Sloveso vyloučit je

 

a) 
b) 
2. Sloveso nahromadit je

 

a) 
b) 
3. Sloveso natírat je

 

a) 
b) 
4. Sloveso čistit je

 

a) 
b) 
5. Sloveso dát je

 

a) 
b) 
6. Sloveso posedět je

 

a) 
b) 
7. Sloveso stupňovat je

 

a) 
b) 
8. Sloveso vracet se je

 

a) 
b) 
9. Sloveso prodat je

 

a) 
b) 
10. Sloveso odpovídat je

 

a) 
b) 
11. Sloveso přiblížit se je

 

a) 
b) 
12. Sloveso blížit se je

 

a) 
b) 

 

Slovesa dokonavá se často tvoří předponou od sloves nedokonavých

nedokonavé + předpona = dokonavé

    Mýt – umýt

    Zrát – dozrát

    Šít – zašít

 

Slovesa nedokonavá se tvoří příponami ze sloves dokonavých

(někdy přitom dochází ke změně hlásek v kořeni slova)

dokonavé + přípona = nedokonavé

Koupit – kupovat

Připravit – připravovat

 

Někdy dokonce můžeme od nedokonavého slovesa utvořit slovesa dokonavé a od něho příponou sloveso nedokonavé

nedokonavé + předpona = dokonavé + přípona = dokonavé

   Šít –> zašít –> zašívat

 

Zákaz se zpravidla vyjadřuje slovesem nedokonavým

    Nečti pod lavicí!

    Neposlouchej, co říkám!

 

Obouvidová slovesa jsou slovesa, která mají stejnou podobu pro děj dokonavý i nedokonavý:

věnovat, darovat, pravit, jmenovat, obětovat, věnovat

 

Násobený děj:

pozavírali, zotvírali (N)

chodíval, sedával, chodívával (D)

Cvičení:

 

Rozlišujte slovesa dokonavá a nedokonavá, uveďte tvar, kterým vyjádříte budoucí čas:

 1. dopravit
 2. otvírat
 3. potřebovat 
 4. existovat
 5. spravit
 6. spravovat
 7. získat
 8. získávat
 9. přibývat
 10. tvrdit
 11. poslat
 12. posílat
 13. objevit
 14. objevovat
 15. odpovědět
 16. odpovídat
 17. česat
 18. učesat

 

 

Najděte slovesa, která spolu tvoří vidové dvojice:

 

 

 

 

 

 

Určete slovesný vid:

 1. uslyšeli
 2. otevřely
 3. vyřítil
 4. vyšla
 5. počínal
 6. poštípaly
 7. nesla
 8. uviděla
 9. vykřikla
 10. vrátila
 11. popadla
 12. vyhubovala

 

 

U uvedených sloves určete vid a vytvořte slovesa opačného vidu  ( pomocí předpon a přípon)

 1. koupit
 2. topit
 3. hřát
 4. vyhrát
 5. hrát
 6. leštit
 7. koupat
 8. růst
 9. ptát se
 10. opravit
 11. zúčastnit se
 12. schnout
 13. půjčit
 14. objevit
 15. trávit
 16. vypustit
 17. modrat
 18. zapojit
 19. číst
 20. malovat

 

 

 

avatarBaRcA007

Slovesný vid

Dobrý den,potřebovala bych vědět k těmto slovům jaký je to slovesný vid..Děkuji mockrát..=)
Slova jsou: zvát, sdělit, přitakal, smála se, píšeme, namalovat, říkat, říci, domluvili se, oblékla si, škodit, otevírat, uvadnout, prohlásil, dostali, zachránit, prokázal, odstřihnout, zvažovali, zasloužil se, zahrnout, nazývat se, kutálet, vzniknout, kreslila

Odpověď

zvát - N, sdělit - D, přitakal - D, píšeme - N, namalovat - D, oblékla - D, škodit - N, otevírat - N, uvadnout - D, prohlásil - D, dostali - D, zachránit - D, prokázal - D, odstřihnout - D, zvažovali - N, zasloužil se - D, zahrnovat - N, nazývat se - N, kutálet - N, vzniknout - D, kreslila - N.

Snad jsem se nikde nepřepsala. 

Ale co tak zkoušet sama a pak dát ke kontrole. JInak se to nenaučíš. 
Děj ukončený x ději neukončenému
Př. napsat - napíši x psát - budu psát.

 

Zpět