Slovesný vid

18.11.2011 22:07

 

Vid je kategorie sloves, která se vztahuje k plynutí času. 

 

DokonaVý jako dokonaný

 

Dokonavý vid

 Označuje děj, který je již dokončený nebo ohraničený.

 Můžeme si před slovesem říci "jednou" (jednou jsem se podíval/se podívám).

 • Příklad: podíval jsem se - podívám se.

 (Nemá přítomný čas a má jednoduchý budoucí čas.)

Nedokonavý vid

Označuje děj, který není ohraničený a může probíhat v současnosti.

Můžeme si před slovesem říci "stále"(např. stále jsem se díval/stále se dívám/stále se budu dívat).

 • Nedokonavý vid: díval jsem se - dívám se - budu se dívat.

(Vyskytuje se ve všech časech a má složený budoucí čas.) 

 

 

Lze utvořit nedokonavá slovesa vyjadřující opakování děje (např. dělávat, chodívat).

 

Dokonavá slovesa se od nedokonavých tvoří pomocí předpon (většina z nich má tzv. perfektivizační funkci).
Některé předpony pozměňují význam původního slovesa (např. psát - přepsat), jiné mají význam čistě perfektivizační (např. napsat).

 

Nedokonavá slovesa lze z dokonavých (velmi často sekundárně) tvořit pomocí přípon (např. přepsat - přepisovat).

******************************

https://www.havape.estranky.cz/clanky/mluvnice---osmy-rocnik/slovesny-vid.html

 

 

Slovesný vid

vyjadřuje dokonavost nebo nedokonavost děje slovesa.

Slovesa vidu nedokonavého vyjadřují děj neohraničený, probíhající v minulosti ( psal jsem), v přítomnosti (píšu), v budoucnosti ( budu psát)

Nedokonavá slovesa vyjadřují budoucí čas pomocí tvaru slovesa být ( budu psát) nebo pomocí předpony po- pů- ( půjdu, poroste)

Bát se – budu se bát

Běhat – budu běhat

Činit – budu činit

Být –

Bývat-

Čekat – budu čekat, počkat – počkám

Dýchat – budu dýchat

Házet sebou – ned, hodit sebou – dok.

Hnát, honit – budu hnát, budu honit

Ťukat – budu ťukat

Ťuknout – dok.

 

 

Slovesa vidu dokonavého vyjadřují děj ohraničený v minulosti ( napsal jsem) nebo v budoucnosti ( napíšu). Nemohou vyjádřit přítomný děj a jejich tvary přítomné vyjadřují budoucnost ( budoucí čas).

    Představit

    Provést

    Přejít

    Přidat

    Přijet

Přijmout

Připadnout

Říci

Skočit

Skončit

Slíbit

udělat

Udržet

Uvidět

 

 

 Slovesa, která se často liší jen videm, vytvářejí

 

Vidové dvojice

dokonavý    -   nedokonavý

připravit – připravovat

způsobit – způsobovat

zdvihnout – zdvihat

získat – získávat

zbavit se - zbavovat se

začít – začínat

zajistit – zajišťovat

zabít – zabíjet

 

----------------------------------->>>>

 

Zápis

Jak poznáme, je-li určité sloveso dokonavé, nebo nedokonavé?
 
1. možnost:
Zkusíme od něj vytvořit spojení budu + infinitiv (např. budu pracovat) (tzv. opisné futurum)
    Je-li to možné (budu uklízet), jde o sloveso nedokonavé;
    není-li to možné (budu uklidit), jde o sloveso dokonavé.
    
    budu + sloveso = nedokonavé
 
2. možnost:
Zkusíme infinitiv určovaného slovesa spojit s fázovým slovesem začít nebo přestat
    (začneme/přestaneme pracovat)
    Je-li takové spojení možné (začneme volit), jde o sloveso nedokonavé;
    není-li možné (začneme zvolit), jde o sloveso dokonavé.
 
    infinitiv + začít/přestat = nedokonavé
 
Zdroj:https://zpravy.idnes.cz/zpatky-do-lavic-zkuste-si-test-ve-kterem-chybit-a-chybovat-neni-totez-12f-/studium.aspx?c=A090513_172525_studium_bar

 

Test MF Dnes: https://zpravy.idnes.cz/zpatky-do-lavic-0ic-/Soutez_test.aspx?id=292

 

1. Sloveso vyloučit je

 

a) 
b) 
2. Sloveso nahromadit je

 

a) 
b) 
3. Sloveso natírat je

 

a) 
b) 
4. Sloveso čistit je

 

a) 
b) 
5. Sloveso dát je

 

a) 
b) 
6. Sloveso posedět je

 

a) 
b) 
7. Sloveso stupňovat je

 

a) 
b) 
8. Sloveso vracet se je

 

a) 
b) 
9. Sloveso prodat je

 

a) 
b) 
10. Sloveso odpovídat je

 

a) 
b) 
11. Sloveso přiblížit se je

 

a) 
b) 
12. Sloveso blížit se je

 

a) 
b) 

 

Slovesa dokonavá se často tvoří předponou od sloves nedokonavých

nedokonavé + předpona = dokonavé

    Mýt – umýt

    Zrát – dozrát

    Šít – zašít

 

Slovesa nedokonavá se tvoří příponami ze sloves dokonavých

(někdy přitom dochází ke změně hlásek v kořeni slova)

dokonavé + přípona = nedokonavé

Koupit – kupovat

Připravit – připravovat

 

Někdy dokonce můžeme od nedokonavého slovesa utvořit slovesa dokonavé a od něho příponou sloveso nedokonavé

nedokonavé + předpona = dokonavé + přípona = dokonavé

   Šít –> zašít –> zašívat

 

Zákaz se zpravidla vyjadřuje slovesem nedokonavým

    Nečti pod lavicí!

    Neposlouchej, co říkám!

 

Obouvidová slovesa jsou slovesa, která mají stejnou podobu pro děj dokonavý i nedokonavý:

věnovat, darovat, pravit, jmenovat, obětovat, věnovat

 

 

Cvičení:

 

Rozlišujte slovesa dokonavá a nedokonavá, uveďte tvar, kterým vyjádříte budoucí čas:

 1. dopravit
 2. otvírat
 3. potřebovat 
 4. existovat
 5. spravit
 6. spravovat
 7. získat
 8. získávat
 9. přibývat
 10. tvrdit
 11. poslat
 12. posílat
 13. objevit
 14. objevovat
 15. odpovědět
 16. odpovídat
 17. česat
 18. učesat

 

 

Najděte slovesa, která spolu tvoří vidové dvojice:

 

 

 

 

 

 

Určete slovesný vid:

 1. uslyšeli
 2. otevřely
 3. vyřítil
 4. vyšla
 5. počínal
 6. poštípaly
 7. nesla
 8. uviděla
 9. vykřikla
 10. vrátila
 11. popadla
 12. vyhubovala

 

 

U uvedených sloves určete vid a vytvořte slovesa opačného vidu  ( pomocí předpon a přípon)

 1. koupit
 2. topit
 3. hřát
 4. vyhrát
 5. hrát
 6. leštit
 7. koupat
 8. růst
 9. ptát se
 10. opravit
 11. zúčastnit se
 12. schnout
 13. půjčit
 14. objevit
 15. trávit
 16. vypustit
 17. modrat
 18. zapojit
 19. číst
 20. malovat

 

 

 

avatarBaRcA007

Slovesný vid

Dobrý den,potřebovala bych vědět k těmto slovům jaký je to slovesný vid..Děkuji mockrát..=)
Slova jsou: zvát, sdělit, přitakal, smála se, píšeme, namalovat, říkat, říci, domluvili se, oblékla si, škodit, otevírat, uvadnout, prohlásil, dostali, zachránit, prokázal, odstřihnout, zvažovali, zasloužil se, zahrnout, nazývat se, kutálet, vzniknout, kreslila

Odpověď

zvát - N, sdělít - D, přitakal - D, píšeme - N, namalovat - D, oblékla - D, škodit - N, otevírat - N, uvadnout - D, prohlásil - D, dostali - D, zachránit - D, prokázal - D, odstřihnout - D, zvažovali - N, zasloužil se - D, zahrnovat - N, nazývat se - N, kutálet - N, vzniknout - D, kreslila - N.

Snad jsem se nikde nepřepsala. 

Ale co tak zkoušet sama a pak dát ke kontrole. JInak se to nenaučíš. 
Děj ukončený x ději neukončenému
Př. napsat - napíši x psát - budu psát.

 

Zpět