Slovesný vid

16.01.2012 22:00

 

Vid je kategorie sloves, která se vztahuje k plynutí času. 

 

DokonaVý jako dokonaný

 

Test MF Dnes: https://zpravy.idnes.cz/zpatky-do-lavic-0ic-/Soutez_test.aspx?id=292

 

Jak poznáme, je-li určité sloveso dokonavé, nebo nedokonavé?
 
1. možnost:
Zkusíme od něj vytvořit spojení budu + infinitiv (např. budu pracovat) (tzv. opisné futurum)
    Je-li to možné (budu uklízet), jde o sloveso nedokonavé;
    není-li to možné (budu uklidit), jde o sloveso dokonavé.
    
   Je možné budu + sloveso? => nedokonavé
 
2. možnost:
Zkusíme infinitiv určovaného slovesa spojit s fázovým slovesem začít nebo přestat
    (začneme/přestaneme pracovat)
    Je-li takové spojení možné (začneme volit), jde o sloveso nedokonavé;
    není-li možné (začneme zvolit), jde o sloveso dokonavé.
 
    Je možné infinitiv + začít/přestat? => nedokonavé
 
Obouvidová slovesa jsou slovesa, která mají stejnou podobu pro děj dokonavý i nedokonavý: věnovat, darovat, pravit, jmenovat, obětovat, věnovat
 
Slovesa, která se často liší jen videm, vytvářejí

 

Vidové dvojice

dokonavý    -   nedokonavý

připravit – připravovat

způsobit – způsobovat

zdvihnout – zdvihat

získat – získávat

zbavit se - zbavovat se

začít – začínat

zajistit – zajišťovat

zabít – zabíjet

 

 
sedl, dávat, oholit, červenat, zvát, umýt, umývat, vidět, vdát se, skočit, zdravit, spravit, házet, připojovat, učesat, pozvat, mít
 
 
 
 
 

 

Dokonavá Nedokonavá
  mýt
 • sedl    
 • oholit
 • umýt
 • vdát
 • skočit
 • spravit  
 • učesat
 • pozvat 
 • dávat
 • červenat
 • zvát
 • umývat
 • vidět
 • zdravit
 • házet
 • připojovat
 • mít

 

 

 

Slovesa nedokonavá se tvoří příponami ze sloves dokonavých

(někdy přitom dochází ke změně hlásek v kořeni slova)

dokonavé + přípona = nedokonavé

Koupit – kupovat

Připravit – připravovat

 

Někdy dokonce můžeme od nedokonavého slovesa utvořit slovesa dokonavé a od něho příponou sloveso nedokonavé

nedokonavé + předpona = dokonavé + přípona = dokonavé

   Šít –> zašít –> zašívat

 

Zákaz se zpravidla vyjadřuje slovesem nedokonavým

    Nečti pod lavicí!

    Neposlouchej, co říkám!

 

Obouvidová slovesa jsou slovesa, která mají stejnou podobu pro děj dokonavý i nedokonavý:

věnovat, darovat, pravit, jmenovat, obětovat, věnovat

 

 

Cvičení:

 

Rozlišujte slovesa dokonavá a nedokonavá, uveďte tvar, kterým vyjádříte budoucí čas:

 1. dopravit
 2. otvírat
 3. potřebovat 
 4. existovat
 5. spravit
 6. spravovat
 7. získat
 8. získávat
 9. přibývat
 10. tvrdit
 11. poslat
 12. posílat
 13. objevit
 14. objevovat
 15. odpovědět
 16. odpovídat
 17. česat
 18. učesat

 

 

Zpět