Slovní přízvuk, větná melodie

19.09.2011 11:55

slova v češtině mají přízvuk na první slabice:

    malíř, krajinář, přistáli

ve spojení s vlastní předložkou je přízvuk na předložce:

    na rozdíl, do krajů

ve spojení předložky s víceslabičným slovem, je přízvuk na první slabice dlouhého slova

    Za nejnepříznivějších podmínek.

Slova trojslabičná a delší mohou mít ještě vedlejší přízvuk.

 

Nahrát - četba

 

https://www.vaseliteratura.cz/teorie-literatury/45-clanky/143-tezka-a-lehka-doba.html

 

Větná melodie

 

Věty oznamovací

věty tázací

    zjišťovací

    doplňovací

věty rozkazovcí

 

čtení

 

Zpět