Souvětí souřadné - poměry mezi větami hlavními

29.05.2012 09:53

            

            Souvětí souřadné - vztahy mezi větami hlavními

 

------> Slučovací poměr  +
            Šel tam a uviděl je.  Věty stojí vedle sebe.
                    1VH a 2VH
                - spojky nejčastěji aianinebo
                - beze spojky
                - ani, ani - bez čárky, ale s čárkou chybu neuděláte.

-------> Odporovací poměr  X
            Šel tam, ale neviděl je. - věty si odporují => poměr odporovací, značíme X

                1VH, ale 2VH (1VH x 2VH)
                - spojky ale, avšak, jenže, nýbrž, naopak, zato však

--------> Poměr stupňovací  ┌┘ 

            Šel tam, a dokonce je uviděl. - věty stupňují situaci.

            1VH, a dokonce 2VH 
            - ba, ba i, dokonce, přímo, nadto, nýbrž i         

--------> Poměr vylučovací ~
                          Buď tam nedošel, nebo je neviděl.

            1VH, nebo 2VH - buď jedno, nebo druhé; jedno vylučuje druhé
            - spojky nebo, anebo, či, buď - (a)nebo....

--------> Poměr příčinný ←                      výsledek ← příčina
                druhá věta uvádí příčinu první věty.
                                Nedošel tam, protože začalo pršet
            - spojky neboť, vždyť, totiž, však

--------> Poměr důsledkový                          příčina → výsledek
                         Začalo pršet, proto tam nedošel
            - proto, tedy, tudy, a proto, a tedy, a tak, a tudíž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

            

Zpět