Spisovná výslovnost

21.09.2011 22:17

Spisovná výslovnost

22. 9.2011

 

Anna, panna, měkký, cenný, babiččin
vyslovujeme jen jednu souhlásku, protože to nemění smysl.

 

Jako dvě souhlásky vyslovujeme.
nejjistější - nejistější, poddaný - podaný

Nejjistější cesta vede lesem.
Ondra je nejistější než Quido.

Byli tam dva raci.
Byli tam dva racci.

 

Můžeme zjednodušit

dětství, lidstvo [c]

většina, mladší [č]

 •  

 •  
 •  

 •  
 • když, který / dyš, kerý/,vždyť /dyť/ hřbitov, hřebík, hřeben
 • zjednodušená výslovnost uprostřed slov: 
 • prázdniny /prázňiny/, švestka, šťastný, jablko
 • zjednodušená výslovnost na konci slov: 
 • jedenáct /jedenác/
 • při výslovnosti souhláskových spojení s nosovými souhláskami se často mění  kvalita sykavek /s, š /: ženská /žencká/
 • nedodržování délky samohlásek
 • /myslim, řikat, pívo/
 • Přípustná zjednodušování souhláskových spojení

 • dcera, srdce, ctnost /cera, srce, cnost/
 • džbán, džber - připouští se dvojí výslovnost
 • číslovky sedm, osm, sedmnáct... se vyslovují /sedum, osum /
 •  
 •  
 •  
 • slova v češtině mají přízvuk na první slabice:

    malíř, krajinář, přistáli

ve spojení s vlastní předložkou je přízvuk na předložce:

    na rozdíl, do krajů

ve spojení předložky s víceslabičným slovem, je přízvuk na první slabice dlouhého slova

    Za nejnepříznivějších podmínek.

Slova trojslabičná a delší mohou mít ještě vedlejší přízvuk.

 

https://www.vaseliteratura.cz/teorie-literatury/45-clanky/143-tezka-a-lehka-doba.html

 

Větná melodie

 

Věty oznamovací

věty tázací

    zjišťovací

    doplňovací

věty rozkazovcí

 

čtení

 

 

 

výslovnost stejných souhlásek

 • dvě souhlásky se vyslovují jako jediná: všude tam, kde necítíme sklad slova /nejčastěji na tzv. příponovém švu :Anna, panna, měkký, cenný, babiččin,leccos ...
 • jako jedinou vyslovujeme i souhlásky, které se staly stejnými spodobou: vítězství /vítěství/, Slezsko, užší 
   
 • dvě souhlásky se vyslovují zdvojeně tam, kde by mohlo dojít k změnám smyslu:
 •  nejjistější - nejistější, podaný - poddaný, racci - raci
 • na švu složených slov - půllitr, půlletý, dvojjazyčný
 • v příponách rozkazovacího způsobu zakončených na -meoznamme, uvědomme si
 • ve spojeních s částicí -li: věděl-li, říkal-li
 • na hranici dvou slov: byl lovec, náš Šimon 
 •  

splývání:

ts, ds: dětství, lidstvo (v c)

tš, dš: většina, mladší (v č)

 

Nejčastější chyby ve výslovnosti

 • zjednodušená výslovnost na začátku slov
  když, který / dyš, kerý/,vždyť /dyť/ hřbitov, hřebík, hřeben
 • zjednodušená výslovnost uprostřed slov: 
  prázdniny /prázňiny/, švestka, šťastný, jablko
 • zjednodušená výslovnost na konci slov: 
  jedenáct /jedenác/
 • při výslovnosti souhláskových spojení s nosovými souhláskami se často mění  kvalita sykavek /s, š /: ženská /žencká/
 • nedodržování délky samohlásek
  /myslim, řikat, pívo/

Přípustná zjednodušování souhláskových spojení

 • dcera, srdce, ctnost /cera, srce, cnost/
 • džbán, džber - připouští se dvojí výslovnost
 • číslovky sedm, osm, sedmnáct... se vyslovují /sedum, osum /

 

Četba

 

slova v češtině mají přízvuk na první slabice:

    malíř, krajinář, přistáli

ve spojení s vlastní předložkou je přízvuk na předložce:

    na rozdíl, do krajů

ve spojení předložky s víceslabičným slovem, je přízvuk na první slabice dlouhého slova

    Za nejnepříznivějších podmínek.

Slova trojslabičná a delší mohou mít ještě vedlejší přízvuk.

 

https://www.vaseliteratura.cz/teorie-literatury/45-clanky/143-tezka-a-lehka-doba.html

 

Větná melodie

 

Věty oznamovací

věty tázací

    zjišťovací

    doplňovací

věty rozkazovcí

 

čtení

Zpět