Spojky - shrnutí

16.01.2012 20:09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • V tykvi je obsaženo mnoho vody.
 • V močálech skřehotaly žáby.
 • Sovy létají neslyšně.
 • Včelař chodil mezi včelami bez kukly.
 • Nad skalami se rozzářilo slunce.

 

 

 

 

 

Spojky 

- SOUŘADÍCÍ 
    spojují větné členy nebo souřadné věty.
    - tato spojení mají různý význam,
    - členy jsou v nich vzájemně spojeny v různém POMĚRU.
    - proto se říká např.: "poměr slučovací".

 • spojky slučovací - a, i, ani, přímo, nadto, ani-ani, jak-tak
 • odporovací ale, avšak, však, leč, nýbrž, jenže
 • stupňovacíi, ba, ba i, ba ani, nadto, dokonce
 • vylučovací nebo, anebo, buď-nebo
 • vysvětlovacítotiž, vždyť
 • příčinné (co se stalo... příčina) neboť
 • důsledkové (příčina > důsledek)proto, a proto, a tak, tudíž, a tudíž, tedy, a tedy

- PODŘADÍCÍ - připojují vedlejší větu, výjimečně i větné členy

aby, jakmile, až, než, nežli, zatíco, když, kdyby, protože, poněvadž, jelikož, jesliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že

 

cvičení 46/3 8 vět

 

Zpět