Spojky

15.01.2012 15:33

 

 1. Spojky...
 • zpravidla se před nimi nepíše čárka
 • nejsou větnými členy
 • spojují věty ve věty jednoduché
 • jsou ohebným druhem
 1.  
 2. Spojky podřadící...
  •     připojují věty vedlejší k větě řídící
  •     připojují věty hlavní k větám jednoduchým
  •     mají účel podřazovat slovní členy
  •     jsou velmi ojedinělé a používají se zřídka
  Vztažná zájmena jsou:
  můj, tvůj, náš, váš, jejich, onoho, zvratné se si
  kdo, co, jaký, který, čí
  kdo, co, jaký, který, čí, jenž
  každý,všechen
  Vztažná příslovce jsou:
  neboť, vždyť, než, přece, napřed, potom, jednak
  dokonce, nýbrž, nejen, tudíž, leč
  kde, odkud, kudy, kam, kdy, odky, dokdy, jak, proč
  kdo, co, jaký, který, čí, jenž
  Spojky podřadící:
  kdo, co, jaký, který, čí
  kde, odkud, kudy, kam, kdy, dokdy, odkdy, jak, proč
  a, i, ani, nebo, také, též, ale, nejen, ptoto, a proto, však, avšak, neboť, vždyť, totiž, napřed, potom
  že, aby, kdyby, když, jesliže, -li, protože, zdali, ačkoli, třebaže, přestože, i když, až, než, zatímco, jakmile, poněvadž
  Které věty spojují spojky souřadíci?
  věty jednoduché
  věty hlavní
  žádné, jelikož spojují jenom slova ve větách
  věty vedlejší
  Vyjmenuj spojky před, kterými se zpravidla nepíše čárka:
  proto, tedy, tudíž, a proto, a tedy
  a, i, ani, nebo, ale, avšak, však
  kdo, co, jak, proč
  a, i, ani, nebo
  Spojky, které se používají při poměru odporovacím jsou:
  ba i, ba ani, nejen-ale, nejen-nýbrž
  ale, avšak, však, sice-ale, jenže, leč, nýbrž, než, a přece
  nebo, buď-nebo, anebo, totiž
  a, i, ani, také, též, pak, hned, jednak
  Co je to líčení?
  subjektivně zabarvený popis s našimi pocity
  abstraktní vyjádření pocitů,které nemá nic společného s popisem
  soudní líčení za účelem popsat objektivně obžalobu
  druh uměleckého textu,kterým většinou popisovali své mínění egypťané
  Jaké jazykové prostředky jsou pro líčení důležité?
  popsat vlastnosti a co nejlépe vyjádřit kritiku
  vyjádření vlastního názoru na věc
  citově zabarvená slova a přirovnání
  napsání myšlenek a historických jevů
  Do jakého stylu patří žádost?
  do subjektivního a konkrétního
  do objektivního
  do uměleckého
  do administrativního
  Jakou by měla mít žádost obvyklou formu?
  1.líčení, 2. záhlaví, 3. popis žádosti
  1.záhlaví, 2.vlastní text, 3. závěr
  1. úvod, 2.vlastní text, 3. závěr
  1. úvod, 2.popis žádosti, 3.záhlaví
  Životopis...
  uvádí se v něm místo bydliště,rodina, základní údaje,nezáleží na formální úpravě
  zobrazuje výsledky určité osoby a její cíle,ovšem není to žádný doklad
  je útvar,který je popisem určité osoby a zachycuje její vlastnosti
  zachycuje základní údaje a nejdůležitější skutečnosti o určité osobě
  Co je to bajka?
  příběh psaný prozou nebo verši, zvířata v ní mají lidské vlastnosti
  je to výraz, který je synonymem pro slohový útvar pověst,ve kterém je vše zdlouhavé
  je výraz, který je synonymem pro báji a zobrazuje vyprávěný příběh
  bajka je líčení historických událostí ve veselé veršované formě
  Co je to dialog?
  rozhovor několika lidí
  rozhovor dvou lidí
  rozhovor dvou postav
  rozhovor hrdinů
  Co je to epika?
  probíhá vždy ve skutečnosti, je to subjektivní líčení textu
  vyprávění příběhu vypravěčem, vypravěč sleduje postavy-má svůj úhel pohledu
  je vyprávěný příběh náhodnou osobou, která je zárověň hlavním hrdinnou
  je druhem personifikace, která je ovšem jen jednostranná, nikoli abstraktní
  Citace...
  je synonymem pro slovo citát
  je nadřazeným slovem pro slovo citát
  nemá nic společného se slovem citát,ale se slovem citování je souznačné
  je druh děje, který se odehrává v citátu
  Najdi větu hlavní: Když už měl plné zuby krájení cibule, rozhodl se, že jako nikdo před ním nakrájí do zeleninového salátu pomeranč a možná přidá i jablka.
  když už měl plné zuby krájení cibule
  nakrájí do zeleninového salátu
  jako nikdo před ním
  rozhodl se
  Najdi spojku,která je v poměru vylučovacím: Starý pán nemohl tušit,že brýle zapadly za sedačku autobusu a tak nešťastně doma prohledal celý byt, teprve až ve vlaku si vzpomněl, že je nejspíš dal do nočního stolku nebo si to jen myslel.
  a tak
  teprve
  že
  nebo
  Urči pravopis: M_la jsem na mále, ale _b_teč_ě jsem se _trachoval_.
  ě, z, y, n, s, a
  ě, z, y, nn, z, a
  ně, z, i, n, s, a
  ě, s, y, nn, s, oě
  Doplň interpunkci: Nejen že mu to nedalo spát ale i ve dne se třásl ve škole se dokonce pozvracel
  Nejen, že mu to nedalo spát, ale i ve dne se třásl ve škole se dokonce pozvracel.
  Nejen že mu o nedalo spát, ale i ve dne se třásl, ve škole se dokonce pozvracel.
  Nedalo mu to spát, a proto se třásl ve dne a ve škole se pozvracel.
  interpunkce neexistuje

 

Zpět