Stavba slova

09.10.2011 11:18

tvorbaslov6.odt (18,1 kB)

Do kvarteta se přimíchala karta, která mezi ostatní nepatří. Vybarvi ji.

lékárna

lékař

léky

mléko

lékárník

kopaná

kopanec

kopr

zakopat

výkop

metla

metu

metař

metr

zameteme

žabka

žabí

žabička

žabák

ropucha

strojník

výzbroj

strojovna

přístroj

stroj

 

zdroj: https://dum.rvp.cz/materialy/koren-slova-2.html

 

Kořen, předpona, přípona

 

Na zdi je nápis. Nevypisuj všechna slova. Dokonči zápis na tabuli. Dostala jsem dopis od kamarádky. Pepa je dobrý pisatel.

 

1. Ve všech větách je jedno slovo se stejným kořenem, najdi ho a doplň tabulku:

 

předpona

kořen slova

přípona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vymysli další slova se stejným kořenem:

 

……………………………………………………………………………………………………

 

3. Vybarvi:

  • modře – rámečky se slovy, která mají předponu i příponu

  • zeleně – rámečky se slovy, která mají předponu

  • červeně – rámečky se slovy, která mají příponu

 

4. Které slovo má předpony dvě……………………………………….

 

5. Převeď věty do množného čísla:

 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

6. Zapisuj slova do tabulek podle kořene:

 

  • přístroj, hlasatel, národ, rodný, strojní, hlasivky, ohlas, nástrojař, hlasitý, národní, strojník

 

předpona

kořen

přípona

 

rod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

předpona

kořen

přípona

 

stroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

předpona

kořen

přípona

 

hlas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rámečky s podstatnými jmény vybarvi červeně, s přídavnými jmény zeleně.

 

7. Z každé tabulky si vyber jedno slovo a vymysli větu, ve které bude obsaženo.

 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

8. Utvoř slova s daným kořenem a předponou vy/vý:

 

kořen

podstatné jméno

přídavné jméno

sloveso

tah

výtah

výtahová

vytáhnout

plat

 

 

 

hon

 

 

 

stav

 

 

 

běh

 

 

 

půjč

 

 

 

střih

 

 

 

 

 

 

9. Ze sloves pomocí přípony -tel utvoř podstatné jméno a pověz, co kdo dělá:

Např.: učit – Učitel učí.

 

chovat………………………………………………………………………………………………

 

léčit…………………………………………………………………………………………………

 

cvičit………………………………………………………………………………………………

 

cestovat……………………………………………………………………………………………

 

stavět………………………………………………………………………………………………

 

budovat……………………………………………………………………………………………

 

vydávat……………………………………………………………………………………………

 

velet………………………………………………………………………………………………

 

Zpět